Структура власності

Статутний капітал

Дата реєстрації випуску 22.05.2015
Дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 11.08.2015
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску 44/1/2015
Найменування органу, який зареєстрував випуск НКЦПФР
Тип цінних паперів Прості іменні
Форма випуску Бездокументарна
Номінальна вартість акцій, грн 280,00
Кількість акцій, штук 75'915'960
Загальна номінальна вартість, грн 21'256'468'800,00
Частина в статутному капіталі, % 100,00

Зареєстрований проспект емісії не оприлюднено у зв'язку з тим, що публічне розміщення цінних паперів не здійснювалось.

21 256 468 800, 00 грн

Статутний капітал ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» станом на поточну дату. Зміни до Статуту Банку, пов`язані із збільшенням статутного капіталу зареєстровано 23.07.2015 року. Статутний капітал поділений на 75 915 960 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 280,00 грн за акцію.

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 31 березня 2016 року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»

49094, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, будинок 50

(повне найменування та місцезнаходження банку)п/п
Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тип особи Чи є особа власником істотної участі в банку Інформація про особу Участь особи в банку,% Опис взаємозв’язку особи з банком
пряма опосередкована сукупна
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Коломойський Ігор Валерійович ФО Так Україна. Україна, Днiпропетровськ 41,6572 8,3244
49,9816 Акціонер банку. Також володіє 49,50% в статутному капіталі ФРАНСІАНО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (FRANSIANO INVESTMENTS LTD) , що, в свою чергу, володіє 100% в статутному капіталі ТРІАНТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (TRIANTAL INVESTMENTS LTD), власника 16,8170% в статутному капіталі банку.
2 Боголюбов Геннадій Борисович ФО Так Україна. Україна, Київ


33,2525

8,3244
41,5769 Акціонер банку. Також володіє 49,50% в статутному капіталі ФРАНСІАНО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (FRANSIANO INVESTMENTS LTD) , що, в свою чергу, володіє 100% в статутному капіталі ТРІАНТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (TRIANTAL INVESTMENTS LTD), власника 16,8170% в статутному капіталі банку.
3 Дубiлет Олександр Валерiйович ФО Нi Україна. Україна, Днiпропетровськ 2,7249 0,0000 2,7249
Акціонер банку
4 Новiков Тимур Юрiйович ФО Нi Україна. Україна, Днiпропетровськ 1,3625 0,0000 1,3625
Акціонер банку
5 Гороховський Олег Володимирович ФО Нi Україна. Україна, Днiпропетровськ 0,3236 0,0000 0,3236
Акціонер банку
6 Заворотний Володимир Григорович ФО Нi Україна. Україна, Київ 0,3229 0,0000 0,3229
Акціонер банку
7 Пiкуш Юрiй Петрович ФО Нi Україна. Україна, Днiпропетровськ 0,3229 0,0000 0,3229 Акціонер банку
8 Яценко Володимир Анатолiйович ФО Нi Україна. Україна, с. Днiпрове, Днiпропетровська область 0,3229 0,0000 0,3229
Акціонер банку
9 Гур'єва Тетяна Михайлiвна ФО Нi Україна. Україна, с.Ювiлейне, Днiпропетровська область 0,2422 0,0000 0,2422
Акціонер банку
10 Чмона Любов Iванiвна ФО Нi Україна. Україна, Днiпропетровськ 0,2422 0,0000 0,2422
Акціонер банку
11 Вiтязь Олександр Павлович ФО Нi Україна. Україна, Днiпропетровськ 0,1703 0,0000 0,1703
Акціонер банку
12 Кандауров Юрiй Васильович ФО Нi Україна. Україна, Днiпропетровськ 0,1614 0,0000 0,1614
Акціонер банку
13 Коротiна Любов Iванiвна ФО Нi Україна. Україна, Днiпропетровськ 0,1614 0,0000 0,1614
Акціонер банку
14 Мацак Володимир Степанович ФО Нi Україна. Україна, Днiпропетровськ 0,1614 0,0000 0,1614
Акціонер банку
15 Шмальченко Людмила Олександрiвна ФО Нi Україна. Україна, Днiпропетровськ 0,1614 0,0000 0,1614 Акціонер банку
16 Barbayanov Dmytro Volodymyrovych (Барбаянов Дмитро Володимирович) ФО Нi Rosiya (Росія).
Rosiys'ka Federatsiya, m. Moskva (Росiйська Федерацiя, м. Москва,)
0,1533 0,0000 0,1533
Акціонер банку
17 Давидов Микола Володимирович ФО Нi Україна. Україна, Днiпропетровськ 0,1464 0,0000 0,1464
Акціонер банку
18 Ковальов Вадим Леонiдович ФО Нi Україна. Україна, Днiпропетровськ 0,1277 0,0000 0,1277
Акціонер банку
19 Дубiлет Дмитро Олександрович ФО Нi Україна. Україна, Днiпропетровськ 0,1107 0,0000 0,1107
Акціонер банку
20 Димов Федiр Вячеславович ФО Нi
Україна. Україна, Миколаїв 0,0807 0,0000 0,0807
Акціонер банку
21 Мартинов Олексій Георгійович ФО Нi
Україна. Україна, Днiпропетровськ 0,0000 0,1682 0,1682 Особа є остаточним ключовим учасником в структурі власності банку, а саме остаточним ключовим учасником ФРАНСІАНО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (FRANSIANO INVESTMENTS LTD) - юридичної особи в ланцюгу володіння. Особа володіє часткою 1,00% в статутному капіталі ФРАНСІАНО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (FRANSIANO INVESTMENTS LTD), що, в свою чергу, володіє 100% в статутному капіталі ТРІАНТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (TRIANTAL INVESTMENTS LTD), власника 16,8170% в статутному капіталі банку.з/п
Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Розрахунок
1 2 3
1 Боголюбов Геннадій Борисович 16,8170*1,00*0,4950= 8,3244
2 Коломойський Ігор Валерійович 16,8170*1,00*0,4950= 8,3244
3 Мартинов Олексій Георгійович 16,8170*1,00*0,01= 0,1682

Відомості про власників істотної участі в банку станом на 31 березня 2016 року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»

49094, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, будинок 50

(повне найменування та місцезнаходження банку)

No
з/п
Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тип особи Тип істотної участі Інформація про особу Опис взаємозв’язку особи з банком
1 2 3 4 5 6
1 Коломойський Ігор Валерійович ФО П, О Україна. Україна, Днiпропетровськ Акціонер банку, що прямо володіє 41,6572% в статутному капіталі банку. Також володіє 49,50% в статутному капіталі ФРАНСІАНО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (FRANSIANO INVESTMENTS LTD) , що, в свою чергу, володіє 100% в статутному капіталі ТРІАНТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (TRIANTAL INVESTMENTS LTD), власника 16,8170% в статутному капіталі банку. Сукупний відсоток участі особи в банку складає 49,9816%.
2 Боголюбов Геннадій Борисович ФО П, О Україна. Україна, Київ Акціонер банку, що прямо володіє 33,2525% в статутному капіталі банку. Також володіє 49,50% в статутному капіталі ФРАНСІАНО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (FRANSIANO INVESTMENTS LTD) , що, в свою чергу, володіє 100% в статутному капіталі ТРІАНТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (TRIANTAL INVESTMENTS LTD), власника 16,8170% в статутному капіталі банку. Сукупний відсоток участі особи в банку складає 41,5769%.
3 ТРІАНТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (TRIANTAL INVESTMENTS LTD) ЮО П Оміру, 3, Агіос Ніколаос, П.С. 3095, Лімассол, Кіпр (Omirou, 3, Agios Nikolaos, P.C. 3095, Limassol, Cyprus), HE 193150 Акціонер банку, що прямо володіє 16,8170% в статутному капіталі банку. Сукупний відсоток участі особи в банку складає 16,8170%. Письмовий дозвіл на придбання істотної участі надано згідно з рішенням Комісії Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків від 15 червня 2011 року № 340.
4 ФРАНСІАНО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (FRANSIANO INVESTMENTS LTD) ЮО О Крагмуір Чамберс, П.С. 71. Роад Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови (Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road Town, Tortola, British Virgin Islands), HE 632196 Володіє 100% в статутному капіталі  ТРІАНТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (TRIANTAL INVESTMENTS LTD), власника 16,8170% в статутному капіталі банку. Сукупний відсоток участі особи в банку складає 16,8170%.

 

Схематичне зображення структури власності Банку станом на 31 березня 2016 року

№ з/п Назва дочірньої / афілійованої особи, її адреса Ідентифікаційний код Учасник / акціонер Відсоток участі в афілійованій особі, % (пряма /опосередкована)

Дочірні компанії

1 AS «PrivatBank»,
Латвийская Республика, LV-1134 г. Рига, ул. Муйтас, 1
50003086271

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

2 юридичні особи

46,54436787

53,45563213
2 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІСТЕЙТГАРАНТ",
м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 32
35863797

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

1 юридична особа

99,99

0,01
3 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КОБОС”,
м.Київ, вул. Володимирська, 12, оф. 703
32470815

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

2 юридичні та 6 фізичних осіб

99,8548

0,1452
4 Товариство з обмеженою відповідальністю “УКРАЇНСЬКЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ”,
м.Київ, вул. Грушевського, 1-Д
33546706

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

1 юридична особа

99,71

0,29
5 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛ ТІ ГРУП", м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,32, к.212 36572550

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

2 фізичних особи

70

30
6 Товариство з обмеженою відповідальністю "Юридична фірма "А-Лекс",
м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 32
30620184

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

9 фізичних осіб

60

40
7 Товариство з обмеженою відповідальністю "БРИГ",
м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50
30720584

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Комітет комунальної власності Дніпропетровської міської ради

50

50

Афілійовані компанії

1 Товариство з обмеженою відповідальністю "Міський інформаційно-розрахунковий центр",
м. Черкаси, вул. Гоголя 221
35754555

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

5 фізичних осіб

24

76
2 ДОНЕЦЬКИЙ МІСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ ПРАВООХОРОННИМ ОРГАНАМ,
м. Донецьк, вул. Університетська, 120а
23182794

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Інші юридичні особи

10

90
3 Міждержавний науково-іноваційный электротехнічній концерн "БЕЛРОСЭЛЕТЭКС", Республика Белорусь, г. Минск, ул. Варвашени, 11 -

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Інші юридичні особи

22,5

77,5
4 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТУДІЯ ФАКТ-ІНФО",
51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Радянська, будинок 53, кімната 113
20196910

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

5 фізичних осіб

20

80
5 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОТЕХТРАНС»,
61050, Харківська обл., м. Харків, вул.Якіра, будинок 2, квартира 2
31559095

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Інші юридичні особи

19,0447

80,9553
6 Товариство з обмеженою відповідальністю ”БУДІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ІНВЕСТОР",
м. Дніпропетровськ, вул. Ударників, 30
20234786

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

3 юридичні особи

15

85
7 Товариство з обмеженою відповідальністю "Харків Менеджмент Консалтинг Інтернешнл",
м. Харків, вул. Петровського,5
24665922

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Інші юридичні особи

11,4373

88,5627
8 SIA "PrivatLizings", Латвийская республика, г. Рига, LV-1010, ул. Муйтас, 1 40003683902 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (опосередковано) 46,54436787 (опосередковано)
9 SIA "PrivatConsulting", Латвийская республика, г. Рига, LV-1010, ул. Муйтас, 1 40003586749 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (опосередковано) 46,54436787 (опосередковано)
10 SIA "Privat Investment", Латвийская республика, г. Рига, LV-1010, ул. Муйтас, 1 40103316587 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (опосередковано) 46,54436787 (опосередковано)
110 SIA "AMBER REAL", Латвийская республика, г. Рига, LV-1010, ул. Муйтас, 1 40003903721 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (опосередковано) 46,54436787 (опосередковано)
12 Общество с ограниченной ответственностью «Грузинское бюро кредитных историй», Грузия, г. Тбилиси, 0119, пр-т Церетели, 114 401963096 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (опосередковано) 99,7100 (опосередковано)
13 TRIANTAL INVESTMENTS LTD., Omirou, 3, Agios Nikolaos, P.C. 3095, Limassol, Cyprus НЕ193150 Акционер ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 16,8170  (пряма)
14 FRANSIANO INVESTMENTS LTD., Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 632196 Акционер TRIANTAL INVESTMENTS LTD. 16,8170   (опосередковано)
15 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРИВАТОФИС", Україна, 49094, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, будинок 32 33546549 ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 0,0000 (опосередковано)
16 UK SPV CREDIT FINANCE PLC, Великобританія, Лондон EC4A 3AE, 6-ST Ендрю стріт, 5-й поверх 6065720 ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 0,0000 (опосередковано)
17 UKRAINE MORTGAGE LOAN FINANCE NO.1 PLC, Великобританія, Лондон EC4A 3AE, 6-ST Ендрю стріт, 5-й поверх 5842460 ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 0,0000 (опосередковано)

Пакети акцій банку, що належать членам Наглядової ради

Посада Прізвище, ім’я, по батькові Частка загальної кількості акцій, %
Голова Наглядової Ради Стельмах Володимир Семенович 0,0000
Член Наглядової ради Коломойський Ігор Валерійович 49,9816 (у т.ч. 41,6572 – прямо, 8,3244 – опосередковано)
Член Наглядової ради
Боголюбов Геннадій Борисович 41,5769 (у т.ч. 33,2525 – прямо, 8,3244 – опосередковано)
Член Наглядової ради Мартинов Олексій Георгійович 0,1682 (опосередковано)
Член Наглядової ради Лисицький Віктор Іванович 0,0000