Усі питання щодо цієї послуги

Чи відображається використання гарантованих платежів у податковому обліку за податком на прибуток?

Згідно зі ст. 138 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 зі змінами та доповненнями, «витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, крім нерозподільних постійних загальновиробничих витрат, які включаються до складу собівартості реалізованої продукції в періоді їх виникнення, визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг».
Таким чином, оплата гарантованим платежем не впливає на зобов’язання за податком на прибуток незалежно від того, проходить оплата до чи після поставки товарів.