Усі питання щодо цієї послуги

Чи може постачальник, який приймає до оплати гарантовані платежі, нівелювати валютні ризики, пов’язані з відстроченням платежу?

Так, може. Для цього йому необхідно в контракт із покупцем/споживачем послуг включити додатковий пункт:

«_. У разі встановлення Національним банком України на дату виконання гарантованого платежу:

_.1. значення офіційного курсу гривні, що менший ніж/дорівнює ___, ___ грн за 1 дол. США, вартість придбаних товарів, зазначених у Додатках/Накладних/Специфікаціях, сторонами не переглядається;

_.2. значення офіційного курсу гривні, що більший ніж __, ___ грн за 1 дол. США, вартість придбаних товарів, зазначених у Додатках/Накладних/Специфікаціях, перераховується в гривні за офіційним курсом до долара США, установленим Національним банком України на дату виконання гарантованого платежу, відповідно до зазначеної в них суми еквівалента в доларах США. Різниця між сумою виконаного гарантованого платежу та фактичною вартістю поставлених товарів, перерахованою в результаті зміни офіційного курсу гривні до долара США, повинна бути сплачена Покупцем Продавцеві протягом 2 банківських днів від дати виконання гарантованого платежу».