Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

Ваші вклади захищені не тільки фінансовою стабільністю ПриватБанку, але й державою, що передбачила умови повернення заощаджень громадянам у разі форс-мажорних обставин.

Протягом дії воєнного стану в Україні та трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні Фонд відшкодовує кожному вкладнику банку кошти в повному розмірі вкладу, включаючи проценти, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Після того як минуть три місяці з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні, сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може становити менше 600 000 гривень і може бути збільшена за рішенням адміністративної ради Фонду.

Як це працює

Як це працює

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб – установа, яка від імені держави гарантує повернення вкладів кожному вкладнику в разі ліквідації банку.

Виплата коштів за всіма депозитами, включаючи нараховані проценти, відбувається в розмірі загальної суми вкладів, але не перевищує ліміт, визначений Фондом. Відшкодування вкладів в іноземній валюті відбувається в гривні за офіційним курсом Національного банку України, що діє на дату призначення ліквідації банку.

WEB-сайт Фонду: