Обмеження НБУ

Обмеження НБУ

на проведення банківських операцій

Фізичні особи
Юридичні особи

Купівля валюти

Купівля валюти

Постанова НБУ № 410 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України» від 13.12.2016 р.


Національний банк України ввів обмеження на продаж іноземної валюти. Протягом дня банк може продати одному клієнтові суму, що не перевищує 150 000 гривень в еквіваленті. Винятком є купівля готівкової іноземної валюти для виконання власних зобов'язань в іноземній валюті за кредитним договором.

Обмеження на проведення банківських операцій

Обмеження на проведення банківських операцій

1. Закон України № 1702-VII


«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (посилання)2. Указ Президента України


Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (посилання)

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» приділяє значну увагу дотриманню національних та міжнародних стандартів боротьби з шахрайством, корупцією, легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також фінансуванням тероризму.

В соответствии с положениями Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения»Відповідно до положень Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII (далі – Закон України № 1702-VI), до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов’язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з активами, одержаними внаслідок вчинення злочину, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких активів чи володіння ними, прав на такі активи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а також набуттям, володінням або використанням активів, одержаних внаслідок вчинення злочину.

Суб’єкт первинного фінансового моніторингу (банки) зобов’язаний вжити заходів щодо зупинки здійснення фінансової (фінансових) операції (операцій), якщо її учасником або вигодоодержувачем за ними є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності, або щодо яких застосовано міжнародні санкції (далі – перелік), якщо види та умови застосування санкцій передбачають зупинення або заборону фінансових операцій.

Згідно з нормами Закону № 1702-VII, суб’єкт первинного фінансового моніторингу та спеціально уповноважений орган є відповідальними за дотримання видів та умов застосування санкцій, що зазначені в ст. 17 («Зупинення фінансових операцій») цього Закону.

Отже, з урахуванням вищенаведеного фінансові послуги ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» не можуть використовуватись для проведення операцій та/або здійснення дій, що:

 • заборонені/обмежені згідно з санкціями України на підставі Закону України «Про
 • санкції» від 14.08.2014 № 1644-VII;
 • прямо або опосередковано пов’язані із видами діяльності, забороненими/обмеженими відповідно до рішень уповноважених міжнародних органів та окремих держав (зокрема Ради Безпеки ООН та її комітетів, ЄС, США тощо) та політики банку;
 • пов’язані з проведенням операцій з особами або на користь осіб, щодо яких застосовані міжнародні санкції відповідно до рішень уповноважених міжнародних органів та окремих держав, політики банку (далі – заборонені операції)

Відповідно до законодавства України, у своїй діяльності банк дотримується санкцій України, запроваджених на підставі Закону України «Про санкції» від 14.08.2014 № 1644-VII з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності, а також запобігання порушенню, відновлення порушених прав, свобод і законних інтересів громадян України, суспільства та держави.

Згідно з міжнародно-правовими зобов’язаннями України, банк дотримується міжнародних санкцій ООН згідно з рішеннями Ради Безпеки ООН та її комітетів. Політика банку також передбачає обов’язкове дотримання санкцій, запроваджених ЄС та США.

Використання послуг банку з метою проведення заборонених операцій числі проведення заборонених операцій за рахунками, переказ коштів без відкриття рахунку для проведення заборонених операцій, використання власних або кредитних коштів банку для прямого або опосередкованого фінансування заборонених операцій) є підставою для відмови в обслуговуванні клієнта, закриття рахунку або відмови в проведенні операції, наданні кредиту, настання інших наслідків, передбачених законодавством України або укладеними договорами.

Види діяльності, заборонені/обмежені відповідно до рішень уповноважених міжнародних органів (зокрема Ради Безпеки ООН та її комітетів, Ради ЄС тощо) та політики банку:

1. Тероризм (фінансування тероризму).

2. Обіг наркотичних речовин.

3. Проституція.

4. Корупція та хабарництво (отримання/надання/обіцянка/вимога неправомірної вигоди).

5. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

6. Порушення прав людини, зокрема:

 • порушення Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод від 04.11.1950 р.;
 • порушення трудового законодавства та законодавства про соціальне забезпечення України;
 • порушення відповідних міжнародних договорів ООН та актів міжнародних
 • організацій з питань прав людини;
 • порушення прав місцевого та корінного населення.

Банк не може бути залучений до здійснення операцій з підтримки виробництва продукції/товарів/послуг, які можуть використовуватися для розгону демонстрацій, політичних заворушень та інших порушень прав людини.

7. Діяльність, наслідком якої може бути тривалий негативний вплив на навколишнє

природне середовище, зокрема руйнування тропічних дощових лісів, забруднення

навколишнього середовища, водних ресурсів тощо. Діяльність клієнта не повинна

порушувати законодавства України та міжнародних договорів про захист навколишнього природного середовища.

8. Діяльність, пов‘язана із постачанням військового озброєння, у тому числі зброї,

військового обладнання, що може використовуватись для внутрішніх репресій або агресії проти іноземних держав, постачання військових матеріалів до держав, у яких відбуваються або очікуються збройні конфлікти чи політичні заворушення.

Ділові відносини з суб’єктами азартного бізнесу встановлюються банком лише за умови, що така діяльність відповідає вимогам законодавства України.

Банк не встановлює кореспондентські відносини з «фіктивними» банками (shell banks).

Фінансові операції, заборонені або обмежені відповідно до міжнародних санкцій:

Міжнародні санкції (ООН, ЄС, основні санкції США)

Санкції України:

Указ Президента України від 16.09.2015 р. № 549/2015 «Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 2 вересня 2015 року»3. Порядок поповнення карток клієнтів-нерезидентів


Згідно глави 7, 10 Постанови Національного банку України від 12.11.2003 № 492 “Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах” на рахунки нерезидентів в національній/іноземній валюті зараховуються такі кошти за наступним порядком:

За рахунками нерезидентів внесення готівки здійснюється власником рахунку або довіреною особою з наданням документів що підтверджують джерела походження готівкових гоштів у фізичної особи-нерезидента (копії підтвердних документів залишаються в документах дня банку).

На рахунки власниками яких є Клієнти-нерезиденти, забороняється зарахування коштів фізичних осіб резидентів у готівковій та/або безготівковій формах, крім перерахування з поточних рахунків в національній валюті фізичних осіб-резидентів на рахунки:

 • нерезидентів-інвесторів;
 • фізичних осіб-нерезидентів у разі самостійного виконання боржником - фізичною особою-резидентом рішення суду або рішення інших органів (посадових осіб), яке підлягає примусовому виконанню.

Зарахування коштів в іноземній валюті на поточні рахунки фізичних осіб – нерезидентів здійснюється з урахуванням вимог чинного законодавства України (у тому числі постанови Правління Національного банку України від 16.09.2013 №365).

Виплата переказів

Виплата переказів

Національний банк України ввів обмеження на виплату переказів в іноземній валюті із-за кордону


Якщо сума переказу в іноземній валюті, переказаного із-за кордону для виплати готівкою без відкриття рахунку, перевищує в еквіваленті 150 000 грн в один операційний (робочий) день, переказ у повному обсязі зараховується на поточний рахунок в іноземній валюті одержувача.