Обмеження НБУ

Обмеження НБУ

на проведення банківських операцій

Фізичні особи
Юридичні особи

Купівля валюти

Купівля валюти

Клієнти здійснюють валютні операції з переказу іноземної валюти/банківських металів до 400 000 грн на одного клієнта протягом календарного дня в межах банку без подання підтвердних документів за операцією (п. 4 Положення НБУ від 02.01.2019 № 5, додаток 1 до Положення НБУ від 02.01.2019 № 8).

Переказ за поточними неторговельними операціями, що надійшов в один день на суму еквівалентну 400 000 грн, та більше зараховується виключно на поточний рахунок отримувача в іноземній валюті (п. 40 Положення НБУ № 2 від 02.01.2019).

Клієнти-резиденти можуть здійснювати вивезення/пересилання за межі України валютних цінностей у загальній сумі, що перевищує на день вивезення/пересилання в еквіваленті 10 000 євро, на підставі документів, що підтверджують:
- зняття клієнтом готівки з власних рахунків у банках і квитанції про здійснення валютно-обмінної операції з цією готівкою виключно на ту суму, що перевищує на день вивезення/пересилання в еквіваленті 10 000 євро;
- придбання клієнтом банківських металів у банках та/або Національному банку виключно на ту суму, що перевищує на день вивезення/пересилання в еквіваленті 10 000 євро.
Підтвердні документи є чинними протягом 90 календарних днів із дня зняття готівки з рахунків (п. 18 Положення НБУ № 5 від 02.01.2019).

Клієнт-резидент може переказувати валюту за кордон або на поточні рахунки нерезидентів – юридичних осіб, відкриті в Україні (крім інвестиційних рахунків), протягом року на загальну суму, що не має перевищувати в сукупності 100 000 євро включно (або еквівалент за курсом НБУ на дату операції), за такими операціями:
- виконання власних зобов’язань перед нерезидентом за договором страхування життя;
- здійснення інвестиції за кордон;
- розміщення коштів на власному рахунку за межами України;
- надання нерезиденту позики в іноземній валюті (п. 88 Положення НБУ № 5 від 02.01.2019).