Обмеження Національного банку України
на проведення банківських операцій

Фізичні особи

Тип операції

Обмеження

 

Зняття готівки

Постанова НБУ № 410 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України» від 13.12.2016 р.


Національний банк України ввів обмеження на зняття готівки з банківських карток і рахунків, а саме, протягом дня один клієнт може зняти з валютних карток і рахунків до 250 000 гривень в еквіваленті.

 

Купівля валюти

Постанова НБУ № 410 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України» від 13.12.2016 р.


Національний банк України ввів обмеження на продаж іноземної валюти. Протягом дня банк може продати одному клієнтові суму, що не перевищує 150 000 гривень в еквіваленті. Винятком є купівля готівкової іноземної валюти для виконання власних зобов'язань в іноземній валюті за кредитним договором.

 


Відправлення переказів

Національний банк України ввів обмеження на відправлення грошових переказів фізичним особам в іноземній валюті за кордон


Резиденти та нерезиденти можуть надіслати протягом дня до 15 000 грн в еквіваленті як готівкою, так і з картки або рахунку.

Громадяни України та іноземці з підтвердними документами можуть надсилати протягом дня понад
15 000 грн в еквіваленті тільки з картки або рахунку.

Протягом місяця один клієнт може надіслати за кордон до 150 000 грн в еквіваленті. Це обмеження не стосується:

 • оплати лікування та транспортування хворих;
 • оплати витрат, пов’язаних зі смертю громадян за кордоном;
 • переказів, що здійснюються на підставі вироків і постанов судових, слідчих та інших правоохоронних органів;
 • оплати навчання;
 • переказів коштів, отримані як оплата праці нерезидентами в Україні, пенсій, аліментів;
 • сплати іноземним судовим, слідчим, нотаріальним органам (у тому числі податки, збори, інші обов’язкові платежі);
 • переказів, що відправляються громадянам, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання;
 • безготівкових розрахунків, що здійснюються з використанням електронних платіжних засобів для оплати продукції та послуг для власного споживання фізичними особами

 

 


Обмеження на проведення банківських операцій

1. Закон України № 1702-VII


«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (посилання)2. Указ Президента України


Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (посилання)

Додатково

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» приділяє значну увагу дотриманню національних та міжнародних стандартів боротьби з шахрайством, корупцією, легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також фінансуванням тероризму.

В соответствии с положениями Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения»Відповідно до положень Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII (далі – Закон України № 1702-VI), до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов’язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з активами, одержаними внаслідок вчинення злочину, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких активів чи володіння ними, прав на такі активи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а також набуттям, володінням або використанням активів, одержаних внаслідок вчинення злочину.

Суб’єкт первинного фінансового моніторингу (банки) зобов’язаний вжити заходів щодо зупинки здійснення фінансової (фінансових) операції (операцій), якщо її учасником або вигодоодержувачем за ними є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності, або щодо яких застосовано міжнародні санкції (далі – перелік), якщо види та умови застосування санкцій передбачають зупинення або заборону фінансових операцій.

Згідно з нормами Закону № 1702-VII, суб’єкт первинного фінансового моніторингу та спеціально уповноважений орган є відповідальними за дотримання видів та умов застосування санкцій, що зазначені в ст. 17 («Зупинення фінансових операцій») цього Закону.

Отже, з урахуванням вищенаведеного фінансові послуги ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» не можуть використовуватись для проведення операцій та/або здійснення дій, що:

 • заборонені/обмежені згідно з санкціями України на підставі Закону України «Про
 • санкції» від 14.08.2014 № 1644-VII;
 • прямо або опосередковано пов’язані із видами діяльності, забороненими/обмеженими відповідно до рішень уповноважених міжнародних органів та окремих держав (зокрема Ради Безпеки ООН та її комітетів, ЄС, США тощо) та політики банку;
 • пов’язані з проведенням операцій з особами або на користь осіб, щодо яких застосовані міжнародні санкції відповідно до рішень уповноважених міжнародних органів та окремих держав, політики банку (далі – заборонені операції)

Відповідно до законодавства України, у своїй діяльності банк дотримується санкцій України, запроваджених на підставі Закону України «Про санкції» від 14.08.2014 № 1644-VII з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності, а також запобігання порушенню, відновлення порушених прав, свобод і законних інтересів громадян України, суспільства та держави.

Згідно з міжнародно-правовими зобов’язаннями України, банк дотримується міжнародних санкцій ООН згідно з рішеннями Ради Безпеки ООН та її комітетів. Політика банку також передбачає обов’язкове дотримання санкцій, запроваджених ЄС та США.

Використання послуг банку з метою проведення заборонених операцій числі проведення заборонених операцій за рахунками, переказ коштів без відкриття рахунку для проведення заборонених операцій, використання власних або кредитних коштів банку для прямого або опосередкованого фінансування заборонених операцій) є підставою для відмови в обслуговуванні клієнта, закриття рахунку або відмови в проведенні операції, наданні кредиту, настання інших наслідків, передбачених законодавством України або укладеними договорами.

Види діяльності, заборонені/обмежені відповідно до рішень уповноважених міжнародних органів (зокрема Ради Безпеки ООН та її комітетів, Ради ЄС тощо) та політики банку:

1. Тероризм (фінансування тероризму).

2. Обіг наркотичних речовин.

3. Проституція.

4. Корупція та хабарництво (отримання/надання/обіцянка/вимога неправомірної вигоди).

5. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

6. Порушення прав людини, зокрема:

 • порушення Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод від 04.11.1950 р.;
 • порушення трудового законодавства та законодавства про соціальне забезпечення України;
 • порушення відповідних міжнародних договорів ООН та актів міжнародних
 • організацій з питань прав людини;
 • порушення прав місцевого та корінного населення.

Банк не може бути залучений до здійснення операцій з підтримки виробництва продукції/товарів/послуг, які можуть використовуватися для розгону демонстрацій, політичних заворушень та інших порушень прав людини.

7. Діяльність, наслідком якої може бути тривалий негативний вплив на навколишнє

природне середовище, зокрема руйнування тропічних дощових лісів, забруднення

навколишнього середовища, водних ресурсів тощо. Діяльність клієнта не повинна

порушувати законодавства України та міжнародних договорів про захист навколишнього природного середовища.

8. Діяльність, пов‘язана із постачанням військового озброєння, у тому числі зброї,

військового обладнання, що може використовуватись для внутрішніх репресій або агресії проти іноземних держав, постачання військових матеріалів до держав, у яких відбуваються або очікуються збройні конфлікти чи політичні заворушення.

Ділові відносини з суб’єктами азартного бізнесу встановлюються банком лише за умови, що така діяльність відповідає вимогам законодавства України.

Банк не встановлює кореспондентські відносини з «фіктивними» банками (shell banks).

Фінансові операції, заборонені або обмежені відповідно до міжнародних санкцій:

Міжнародні санкції (ООН, ЄС, основні санкції США)

Санкції України:

Указ Президента України від 16.09.2015 р. № 549/2015 «Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 2 вересня 2015 року»

 


Виплата переказів

Національний банк України ввів обмеження на виплату переказів в іноземній валюті із-за кордону


Якщо сума переказу в іноземній валюті, переказаного із-за кордону для виплати готівкою без відкриття рахунку, перевищує в еквіваленті 150 000 грн в один операційний (робочий) день, переказ у повному обсязі зараховується на поточний рахунок в іноземній валюті одержувача.

Зняти з картки готівку у валюті можна в касі банку – до 250 000 грн в еквіваленті на день. Якщо сума переказу більша, кошти можна знімати протягом кількох днів.

 


Юридичні особи

Тип операції

Обмеження

 


Безготівкові платежі

Національний банк України ввів новий регламент роботи системи електронних платежів. У зв’язку із цим з 1 вересня 2014 року в ПриватБанку змінено час обслуговування платежів у гривні на рахунки в інших банках


 • операційний час для зовнішніх платежів:
  8:30 – 16:30;
 • післяопераційний час для зовнішніх платежів:
  16:30 – 18:00.

 • Нагадуємо, що надсилати платежі на опрацювання в ПриватБанк можна в режимі 24/7.

  Регламент проведення платежів на рахунки в ПриватБанку залишається без змін: цілодобово, 7 днів на тиждень.

 


Валютні операції

Постанова НБУ № 410 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України» від 13.12.2016 р.

Заборонено купівлю, перерахування іноземної валюти з метою проведення таких операцій:


 • повернення за кордон коштів, отриманих іноземними інвесторами за операціями з продажу цінних паперів українських емітентів (крім випадків продажу державних облігацій України на фондових біржах та поза їх межами, а також продажу інших боргових цінних паперів на фондових біржах);
 • повернення за кордон коштів, отриманих іноземними інвесторами за операціями з продажу корпоративних прав юридичних осіб, що не оформлені акціями, зменшення статутних капіталів юридичних осіб, виходу з господарських товариств іноземних інвесторів;
 • повернення за кордон іноземному інвестору дивідендів.


Заборонено купівлю, перерахування іноземної валюти на підставі індивідуальних ліцензій Національного банку України, крім:

 • розміщення юридичними особами валютних цінностей на рахунках за межами України;
 • виконання резидентом-гарантом (поручителем) забезпечених гарантією (порукою) зобов’язань за кредитом, наданим міжнародною фінансовою організацією або за участю іноземного експортно-кредитного агентства;
 • сплати суб’єктами господарювання-резидентами вступних або членських внесків в іноземній валюті для забезпечення поточної діяльності юридичних осіб-нерезидентів;
 • інших випадків за умови, що загальна сума відповідних операцій не перевищує 50 000 доларів США (еквівалент цієї суми в іншій валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату переказу) протягом одного календарного місяця на підставі однієї індивідуальної ліцензії Національного банку України.


Заборонено купівлю, перерахування іноземної валюти з метою повернення за кордон іноземному інвестору дивідендів. Ця заборона не поширюється на випадки купівлі/перерахування іноземної валюти з метою повернення за кордон дивідендів за корпоративними правами/акціями за 2014 - 2016 роки (далі – Дивіденди) з 13 червня 2016 року в разі одночасного дотримання таких умов:

 • купівлю/перерахування іноземної валюти з метою повернення за кордон Дивідендів здійснює емітент корпоративних прав/акцій, за якими виплачуються Дивіденди, або депозитарна установа, що обслуговує рахунок у цінних паперах іноземного інвестора, або безпосередньо іноземний інвестор;
 • протягом календарного місяця особа, яка зазначена в абзаці другому підпункту 19 пункту 6 Постанови НБУ № 410, здійснює купівлю/перерахування іноземної валюти з метою повернення за кордон Дивідендів у межах загальної суми, що не може перевищувати 5 000 000 доларів США (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату здійснення відповідної операції);
 • зазначена в абзаці другому цього підпункту особа здійснює купівлю/перерахування іноземної валюти з метою повернення за кордон Дивідендів через один уповноважений банк (за вибором такої особи). Зміну уповноваженого банку, що обслуговує ці операції, дозволяється проводити на підставі відповідного письмового звернення клієнта до уповноваженого банку, до якого переводиться на обслуговування клієнт (письмове звернення має містити дозвіл клієнта на отримання інформації про незавершені розрахунки з повернення Дивідендів від уповноваженого банку, через який здійснювалися такі розрахунки). Уповноважений банк, до якого переводиться на обслуговування клієнт, не пізніше третього робочого дня з дня отримання письмового звернення клієнта зобов’язаний звернутися до уповноваженого банку, через який здійснювалися раніше відповідні розрахунки, для отримання всієї наявної в нього інформації про незавершені розрахунки з повернення Дивідендів (обмін інформацією між банками здійснюється засобами електронної пошти Національного банку України).