ПУБЛІЧНА ОБІЦЯНКА ВИНАГОРОДИ та порядок виконання завдання за публічною обіцянкою винагороди
(у порядку ст. 1144 Цивільного кодексу України)

1. Визначення термінів

Агент – будь-яка дієздатна фізична особа, яка почала виконувати завдання згідно з ПУБЛЧНОЮ ОБІЦЯНКОЮ ВИНАГОРОДИ.

Банк – ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Клієнт – фізична та/або юридична особа, які бажають скористатися послугами, що надає Банк, та/або бажають скористатися послугами Банку з метою укладення та/або виконання зобов’язань за договорами з третіми особами.

Зміст і належне виконання завдання – надання інформації про Клієнта зручним для Агента способом, описаним на порталі http://agent.privatbank.ua/, що призвела до настання умов для надання Банком послуг Клієнту та виникнення права Агента на винагороду. Завдання, яке потрібно виконати, може стосуватися як разової дії, так і необмеженої кількості дій одного виду, що можуть здійснюватися різними Агентами.

Заявка Агента – звіт Агента про виконане завдання, що містить інформацію про Клієнта, який бажає скористатися послугами Банку.

2. Основні положення

2.1. Ця ПУБЛІЧНА ОБІЦЯНКА ВИНАГОРОДИ та порядок виконання завдання за публічною обіцянкою винагороди (далі – Порядок) передбачає публічну обіцянку Банку для невизначеного кола осіб (Агентів) виплатити винагороду у застереженому нижче порядку та сумі за належне виконання завдання на умовах і відповідно до Додатка 1 до цього Порядку.

2.2. Порядок дійсний на території України.

2.3. Порядок є безстроковим. Його умови діють до моменту скасування/припинення їх Банком.

2.4. Про своє бажання виконати завдання в рамках Порядку Агент повідомляє Банку за номером 3700 або звертається в будь-яке відділення Банку. При цьому Банк має право зафіксувати це бажання, а також отримати необхідну інформацію про Агента.

2.5. Банк має право змінювати умови цього Порядку.

2.6. Агент має право відмовитися від виконання завдання на будь-якій стадії виконання завдання.

2.7. Порядок розміщено на офіційному сайті Банку https://privatbank.ua/ua/public-commitment/ для інформування невизначеного кола осіб.

3. Вимоги Банку до Агентів для виконання завдання

3.1. Виконання завдання згідно з Порядком має здійснюватися Агентом особисто.

3.2. Агент не має права використовувати в своїй діяльності, у т. ч, рекламній, і т. ч. у ЗМІ, несанкціоновані Банком рекламні блоки про послуги Банку.

3.3. Агент має можливість звернутися до Банку за консультацією з питань, пов’язаних із процедурами надання Банком банківських послуг, а також у разі отримання послуг Банку з метою укладення та/або виконання зобов’язань за договорами з третіми особами, з питань, пов’язаних із процедурами надання послуг третіми особами.

3.4. З метою виконання завдання за цим Порядком Агент використовує виключно надані Банком сервіси інтернет-сайта www.agent.pb.ua у разі необхідності здійснення дій інформаційного характеру. У разі виявлення надісланого Агентом електронного листа з інформацією про Банк та розміщеними в ньому інтернет-посиланнями, не з сервісів, наданих Банком, цей Агент втрачає можливість виконувати завдання згідно з цим Порядком на строк 90 днів. У разі повторного подібного порушення Агент втрачає можливість виконання завдання у рамках цього Порядку.

3.5. Агент має слідкувати за актуальністю номера свого мобільного телефону та інших контактних даних, що знаходяться у розпорядженні Банку. У разі їх зміни інформувати про це Банк у строк не пізніше 15 днів з моменту їх зміни.

3.6. Основним засобом актуалізації контактних даних є банкомати ПриватБанку (спеціалізоване меню) або відділення Банку. У разі зміни контактних даних, а також за вимогою Банку Агент повинен актуалізувати свої контактні дані.

3.7. Банк забезпечує Агента інформаційними буклетами та поліграфічними матеріалами, бланками документів, необхідними для виконання завдання у рамках цього Порядку.

3.8. Банк виплачує Агенту винагороду в розмірі, порядку та на умовах, передбачених Додатком 1.

3.9. На підтвердження виконання завдання Агент надає Банку документи, а також відомості, зібрані Агентом щодо Клієнтів, необхідні для отримання Клієнтом банківської послуги та/або з метою укладення та/або виконання зобов’язань за договорами з третіми особами. При цьому будь-яка надана Агентом інформація повинна бути ним зібрана згідно з Порядком і в порядку, установленому чинним законодавством України, з дозволу власника зазначеної інформації.

3.10. У разі порушення Агентом порядку виконання завдання в рамках цього Порядку, Банк має право не приймати виконання завдання Агента і не виплачувати цій особі винагороду за цим Порядком.

3.11. Банк дає кожному зверненню Агента в рамках Порядку унікальний номер (ID), що дозволяє прослідкувати етап опрацювання заявки Агента (дані Клієнта), а також її результативність.

3.12. Агент зобов'язується використовувати інформацію, у тому числі розміщати на сайтах, в рекламних матеріалах, виключно надану Банком на сайті privatbank.ua або Агентському порталі www.agent.pb.ua за згодою Банку. У випадку порущення данної умови Порядку, Банк має право відмовити Агенту в виконанні завдання та сплаті винагороди.

3.13. Подача заявки Агентом здійснюється лише за згодою Клієнта та щодо Клієнтів, залучених безпосередньо Агентом, який подає заявку. У випадку порушення умов виконання завдання, зазначених у цьому пункті, Банк обмежує можливість Агента подавати заявки та припиняє виплати винагород такому Агенту.

4. Порядок виплати винагороди

4.1. За належне виконання завдання Банк виплачує Агенту винагороду на умовах, передбачених Додатком 1 (за умови, що Клієнт, інформація про якого надана Агентом Банку, отримав у Банку банківську послугу). Винагорода Агента у разі виплати оподатковується відповідно до чинного законодавства України.

4.2. Виплата винагороди Банком здійснюється на підставі звіту про виконане завдання, передбаченого цим Порядком, за результатами опрацювання заявки Агента.

4.3. Стан поданої заявки Агента, а також про факт виплати винагороди Агент може дізнатися на Агентському портал www.agent.pb.ua, а також Банком буде направлене SMS-повідомлення на наданий у рамках цього Порядку номер мобільного телефону Агента.

4.4. У разі неможливості з будь-яких причин продовжувати виконувати завдання Агентом відповідно до Порядку Банк виплачує Агенту заохочення за фактом виконаних завдань (відшкодовує затрати) до настання дати, з якої виконання завдання Агентом стає неможливим.

5. Клієнтська винагорода

Клієнтська винагорода — зобов'язання банку, у відповідності зі ст.1144 Цивільного кодексу України, по грошовій винагороді клієнта:

1) За виявлення на банкоматі несанкціонованого зчитувального пристрою, що дозволяє зловмисникам копіювати інформацію з банківських платіжних карт, а також вводимі по картах PIN-коди, що спричинило його подальшу передачу до правоохоронних органів;

2) За затримання на місці злочину і передачу співробітникам правоохоронних органів зловмисників, які монтували/демонтували на банкоматі несанкціонований зчитувальний пристрій, що дозволяє зловмисникам копіювати інформацію з банківських платіжних карт, а також вводимі по картах PIN-коди.

6. Розмір Клієнтської винагороди

Банк зобов'язується виплатити клієнтську винагороду в розмірі:

до 4000 грн. - За виявлення на банкоматі несанкціонованого зчитувального пристрою, що дозволяє зловмисникам копіювати інформацію з банківських платіжних карт, а також вводимі по картах PIN-коди, що спричинило його подальшу передачу до правоохоронних органів.

до 8000 грн. - За затримання на місці злочину і передачу співробітникам правоохоронних органів зловмисників, які монтували/демонтували на банкоматі несанкціонований зчитувальний пристрій, що дозволяє зловмисникам копіювати інформацію з банківських платіжних карт, а також вводимі по картах PIN-коди.

Додаток 1

Напрямок щодо виконання завдання Розмір винагородиУмови виплати винагороди
Картка «Універсальна» До 48 грн

24 грн – винагорода виплачується після оформлення картки, активації (зміни ПІН-коду) протягом 30 днів після подання заявки.

24 грн нараховується повторно за залучення 100 та більше клієнтів за календарний місяць. Виплачується разово як доплата до стандартного бонуса

Валютна картка «Універсальна Gold» 48 грн Винагорода виплачується після оформлення картки, активації (зміни ПІН-коду) протягом 30 днів після подання заявки
Іменна картка «Універсальна» з фото 24 грн Винагорода виплачується після оформлення картки, активації (зміни ПІН-коду) протягом 30 днів після подання заявки

* Опис тарифів дивіться на агентському порталу agent.pb.ua у розділі «Винагорода за залучення клiєнтiв» і в презентації «Елітна картка Platinum»

***

Кількість продажів картok "Універсальна" Додатковий бонус за продаж карти (Доплата)
з 11 та бiльше 24 грн