Test

test
{{getTypeinsurance}} {{getTransport}} {{getProperty}} {{getLocation}} {{getPledge}} {{hideSlider}} {{hideCompany}} {{valueInput}} {{notShowOneBlock}}

Калькулятор

Виберіть тип кредиту:

Сума кредиту, грн

0 20 000 000
Увага! Страхування об’єкта буде проведено на суму = {{getSpanAmounthCredit}} грн (сума кредиту * 1,25)

Виберіть предмет застави:

Виберіть тип транспорту:
Виберіть тип нерухомості:
Місцезнаходження:

Введіть вартість майна (застави), грн

0 20 000 000

«Акредитовані страхові компанії»

Може підписувати ЕЦП

Unika
Тариф Виберіть тип франшизи:
Страховий платіж {{addResultUnika}} ₴
Ознайомитися з договором Умови страхування

Може підписувати ЕЦП

Knyaga
Тариф Виберіть тип франшизи:
Страховий платіж {{addResultKnyaga}} ₴
Ознайомитися з договором Умови страхування

Може підписувати ЕЦП

BUSO
Тариф Виберіть тип франшизи:
Страховий платіж {{addResultBuso}} ₴
Ознайомитися з договором Умови страхування

Може підписувати ЕЦП

TAC
Тариф Виберіть тип франшизи:
Страховий платіж {{addResultTac}} ₴
Ознайомитися з договором Умови страхування
ARX
Тариф Франшиза {{setFranshizaARX}}
Страховий платіж {{addResultARX}} ₴
Ознайомитися з договором Умови страхування

Може підписувати ЕЦП

Universalna
Тариф Франшиза {{setFranshizaUniversalna}}
Страховий платіж {{addResultUniversalna}} ₴
Ознайомитися з договором Умови страхування

Може підписувати ЕЦП

USG
Тариф Виберіть тип франшизи:
Страховий платіж {{addResultUSG}} ₴
Ознайомитися з договором Умови страхування

Поширенi питання

Що таке відновлювана кредитна лінія?

Кредитна лінія – вид короткострокового/довгострокового кредиту, відповідно до умов якого банк виділяє позичальникові кредит у межах узгодженої максимальної суми (кредитного ліміту), який позичальник може використовувати в будь-який час протягом дії кредитного договору повністю або частинами (траншами). При цьому кредитний ліміт у межах строку дії договору може змінюватися (збільшуватися або зменшуватися) залежно від умов кредитного договору (повернення вибраних сум, строку до закінчення дії договору тощо).

Хто може оформити кредитну лінію?

Юридичні особи та фізичні особи – підприємці зі строком діяльності не менше ніж 2 роки й прийнятним фінансовим станом.

У моєї компанії немає рахунку в ПриватБанку. Чи можу я отримати кредитну лінію?

Ні. Потрібно відкрити рахунок у ПриватБанку. Зробити це можна в режимі онлайн на сайті:

Відкрити рахунок підприємству

Відкрити рахунок ФОП

Які документи потрібно надати для розгляду кредитної заявки?

 • Установчі та реєстраційні документи (якщо раніше не було надано).
 • Інформація щодо юридичної структури боржника/групи із зазначенням часток володіння (інформація заповнюється через «Приват24 для бізнесу» в меню «Документи корп. клієнта»).
 • Фінансова звітність (для юридичної особи: баланс, форма 2 за звітний період та останній рік; для підприємця: декларація про доходи за звітний період або за менший строк у разі існування компанії/ФОП протягом коротшого строку).
 • Розшифровка за КЗЕД статей звіту про фінансові результати та їх використання (ряд. 2000) або звіт про основні показники діяльності підприємства (форма № 1-підприємництво) за останній звітний рік із квитанцією про надсилання або відміткою органу статистичного управління про прийняття звіту (інформація заповнюється через «Приват24 для бізнесу» в меню «Документи корп. клієнта»).
 • Заява про надання кредиту.
 • Протокол (рішення) загальних зборів акціонерів (учасників, наглядової ради, правління) підприємства (або іншого органу, уповноваженого ухвалювати відповідне рішення), де повинні бути розглянуті такі питання:
  1. необхідність отримання кредиту в ПриватБанку (у певній сумі, в обумовлений строк, із зазначенням мети отримання кредиту);
  2. надання права підпису кредитного договору керівній особі відповідно до Статуту та картки зі зразками підписів;
  3. надання застави та надання права підпису договору застави уповноваженій особі, а якщо заставодавцем є інша особа, зазначається, хто саме є заставодавцем;
  4. у протоколі потрібно зазначити ім’я та ідентифікаційні дані поручителя.
 • Юридична документація заставодавця/поручителя (якщо заставодавець є третьою особою, аналогічні документам позичальника).
 • Документы для участия в программе «Доступные кредиты 5-7-9».
 • Документи на заставу. Щодо будь-якого предмета застави клієнт передає до банку звіт про незалежну оцінку предмета застави від акредитованого банком суб’єкта оціночної діяльності.

Чи бере відновлювана кредитна лінія участь у державних програмах?

Так. Відновлювана кредитна лінія передбачає право позичальника на отримання компенсації процентів від держави за програмою «Доступні кредити 5-7-9%», а також надання державних гарантій як забезпечення зобов’язань за кредитом.

На яку суму кредитної лінії я можу розраховувати?

Ліміт розраховується індивідуально після надання в банк необхідних документів і проведення оцінки фінансового стану підприємства.

Чи існують додаткові комісії в разі невикористання кредитних коштів?

Ні.

Як я зможу скористатися коштами кредитної лінії?

Зайти в меню «Приват24 для бізнесу» – «Кредити» – «Діючі кредити» та вибрати «Подати заявку на транш за кредитною лінією».

Як я можу погашати заборгованість за кредитною лінією?

Зайти в меню «Приват24 для бізнесу» – «Кредити» – «Діючі кредити» та вибрати «Погашення заборгованості за кредитним договором».

Чи існують додаткові санкції у разі нецільового використання кредитних коштів?

Так, кредитним договором передбачені штрафні санкції.

Що таке змінювана процентна ставка?

Змінювана процентна ставка – процентна ставка, розмір якої може збільшуватися або зменшуватися залежно від зміни індексу UIRD у відповідний період дії процентної ставки.

Що таке індекс UIRD?

UIRD (Ukrainian Index of Retail Deposit Rates) – український індекс ставок за депозитами фізичних осіб. Це індикативна ставка, що розраховується кожного банківського дня в системі «Томсон Рейтерс» (Thomson Reuters) за методикою, розробленою спільно з Національним банком України на основі номінальних ставок ринку депозитів фізичних осіб на строк 3, 6, 9 або 12 міс. у відповідній валюті. Дані про розмір індексу UIRD доступні на офіційному сайті Національного банку України.

Коли відбувається перегляд процентної ставки?

Перегляд розміру змінюваної процентної ставки здійснюється за 15 календарних днів до дати початку дії періоду дії процентної ставки, в якому буде застосовано нову процентну ставку, розраховану внаслідок такого перегляду. Якщо цей день є святковим або неробочим, то в попередній банківський день.

Для розрахунку розміру змінюваної процентної ставки на відповідний період дії процентної ставки використовується індекс UIRD, який визначається станом на банківський день, що передує даті перегляду розміру змінюваної процентної ставки.

Що таке період дії процентної ставки?

Період дії процентної ставки становить 3, 6 або 12 календарних місяців.