Іпотека під 7%

Державна програма іпотечного кредитування

Вимоги до позичальника

Категорія клієнтів Вік позичальника Дохід позичальника
Резиденти України, які мають на меті придбання першого об’єкта житлової нерухомості або майнових прав на такий об’єкт нерухомості, а також поліпшення житлових умов, якщо площа об’єкта житлової нерухомості не перевищує нормативної площі*. На дату закінчення строку іпотечного кредиту не має перевищувати 65 років (включно). Середньомісячний грошовий дохід позичальника та кожного із членів його сім’ї** за останні шість місяців не має перевищувати десятикратного розміру середньої місячної заробітної плати у відповідному регіоні України, де міститься предмет іпотеки, розрахованого за офіційними даними Держстату.
* Нормативна площа предмета іпотеки становить 50 кв. метрів загальної площі предмета іпотеки на одну особу чи сім’ю з двох осіб і 20 кв. метрів — на кожного наступного члена сім’ї.
** Члени сім’ї – дружина (чоловік), зокрема й особи, котрі проживають разом, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права й обов’язки, але не перебувають у зареєстрованому шлюбі (якщо факт проживання однією сім’єю встановлено в судовому порядку), а також їхні малолітні та неповнолітні діти (до 18 років (повноліття), якщо згідно із законом вони не набувають прав повнолітньої особи раніше), які проживають разом із позичальником.

Умови програми «Іпотека під 7%»

Сума кредиту від 100 тис. до 2 млн грн
Максимальна вартість предмета іпотеки 2,5 млн грн
Строк кредитування від 12 до 240 місяців
Річна процентна ставка компенсації 7%
Платежі за додаткові та супутні послуги, обов’язкові для укладання договору
Страхування іпотеки 0,5% від вартості нерухомості
Особисте страхування 0,5% від суми кредиту
Разова комісія 0,5% від суми кредиту
Послуги нотаріуса 12 000 грн (орієнтовно)
Оцінювання нерухомості 3 500 грн (орієнтовно)
Перелік третіх осіб Оцінна, страхова компанії та нотаріус

Інформація про істотні характеристики послуги

Доступна іпотека під 7%

Паспорт продукту «Доступна іпотека під 7%»

Графік платежів

Договір про іпотечний кредит

Іпотечний договір

Договір поруки

Вимоги до нерухомості

Предмет іпотеки Загальна площа предмета іпотеки Нерухомість, що не підпадає під кредитування
Предметом іпотеки може бути нерухомість, зареєстрована відповідно до законодавства (квартира в житловому будинку квартирного типу (багатоквартирному будинку) та/або індивідуальний житловий будинок, прийняті в експлуатацію без вікових обмежень). Для міст-мільйонників – до 10 років. Загальна площа предмета іпотеки не може перевищувати нормативну площу предмета іпотеки більш як на 40%. Вартість загальної площі предмета іпотеки, що перевищує нормативну площу предмета іпотеки, сплачує позичальник відповідно до умов договору про придбання предмета іпотеки з власних коштів без компенсації відсотків. Предметом іпотеки не можуть бути:
  • квартира в житловому будинку квартирного типу (багатоквартирному будинку) та індивідуальний житловий будинок, прийняті в експлуатацію раніше ніж за 10 років до початку поточного року для міст-мільйонників, для інших міст без вікових обмежень;
  • соціальне житло, службові житлові приміщення та інші житлові приміщення, пристосовані для тимчасового проживання громадян.

Великий вибір

Великий вибір

ПриватБанк пропонує за доступними цінами великий вибір нерухомості:

  • квартири;
  • будинки.

Повний перелік пропозицій :

https://planetestate.com.ua/

Безпека угоди

Безпека угоди

Банк гарантує повний юридичний супровід угоди з придбання нерухомості, а також дотримання всіх законів України під час її укладання.

Замовити зворотній дзвінок для консультації

Замовити зворотній дзвінок для консультації

Наш менеджер відповість на всі запитання та розрахує умови угоди для вас.

Попередження

Як відмовитися від отримання рекламних матеріалів через дистанційні канали комунікацій?

Відмовитися від отримання рекламних комунікації можна за телефоном 3700 або через чат «Допомога Онлайн».

Чи може банк вимагати від клієнта придбання продуктів, які не входять в пакет банківських послуг?

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

Чи має банк право вносити зміни в договір?

Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

Чи можливе дострокове розірвання договору про надання банківської послуги? Як розірвати такий договір?

Відповідно до ст. 651 Цивільного кодексу України можливо здійснити одностороннє розірвання договору з надсиланням Позичальнику відповідного повідомлення. У зазначену в повідомленні дату договір вважається розірваним. При цьому в останній день дії Договору Позичальник зобов'язується повернути Кредитору суму кредиту в повному обсязі та повністю виконати інші зобов'язання за договором. Одностороння відмова від договору не звільняє Позичальника від відповідальності за порушення зобов'язань.

Які можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним зобов’язань за договором про надання цієї банківської послуги?

У разі невиконання своєчасних виплат за кредитом на житло:

  • сплата процентів у розмірі подвійної процентної ставки, яка діє відповідно до умов договору у відповідний період, від простроченої суми заборгованості за тілом кредиту за користування кредитом, починаючи з наступного дня з дати прострочення такого зобов’язання; клієнт сплачує Банку проценти від суми неповерненого в строк кредиту, які відповідно до ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України встановлюються за домовленістю Сторін у процентах від простроченої суми заборгованості за тілом кредиту в розмірі подвійних процентів.
  • пеня в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу, але не менше ніж 1 гривня за кожний день прострочення та не більше ніж 15 процентів суми простроченого платежу. Сплата пені здійснюється в гривні.