Фінансова звітність

Фінансова звітність

Банк складає фінансову звітність відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності та нормативно-правових актів Національного банку України. Метою складання фінансової звітності банку є надання достовірної та неупередженої інформації про активи, зобов'язання, власний капітал, доходи та витрати (включаючи прибутки і збитки), рух грошових коштів широкому колу користувачів для прийняття економічних рішень.

Міжнародний аудит

Вибір аудиторської компанії для здійснення аудиту фінансової звітності банку за МСФЗ проводиться на щорічній основі. Спеціалісти банку проводять всебічний аналіз умов аудиту, що пропонуються компаніями «Великої четвірки». Результати аналізу з пропозиціями менеджменту виносяться на розгляд Наглядової ради банку. Наглядова рада ухвалює рішення, на основі якого з обраною компанією укладається контракт на наступний рік.

З 2016 року міжнародним аудитором фінансової звітності банку є аудиторська фірма Ernst&Young.

Ernst&Young є провідним світовим постачальником професійних послуг, входить у «Велику четвірку» міжнародних аудиторських компаній. ПриватБанк, крім самого аудиту звітності, також користується деякими консультаційними послугами Ernst&Young.

Облікова політика

Банк організовує бухгалтерський облік своїх операцій відповідно до внутрішньої облікової політики, міжнародних стандартів фінансової звітності, виконує вимоги, встановлені законодавством України, зокрема, вимоги нормативно-правових актів Національного банку України, користується єдиними правилами бухгалтерського обліку в банках на базі комплексної автоматизації та комп'ютеризації та подає свої баланси, звітність та іншу інформацію Національному банку України в належні строки та в установлених ним обсягах і формах.

Детальніше про облікову політику Банку - у фінансовій звітності
Річний
Щоквартальний
МСФЗ

Річний

Звіт за 2016 р.

Звіт за 2015 р.

Звіт за 2014 р.

Звіт за 2013 р.

  • Консолідований річний звіт за 2013 р. англійською мовою. PDF файл
  • Річний звіт за 2013 р. (із звітом аудитора) PDF файл
  • Консолідований річний звіт за 2013 р. PDF файл
  • Річний консолідований фінансовий звіт банківської групи «ПРИВАТБАНК» за 2013 р. PDF файл

Звіт за 2012 р.

Звіт за 2011 г.

Звіт за 2010 р.

Звіт за 2009 р.

Звіт за 2008 р.

Звіт за 2007 р.

  • Річний звіт за 2007 р. PDF файл
  • Консолідований річний звіт за 2007 р. PDF файл