Фінансова звітність

Фінансова звітність

Банк складає фінансову звітність відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності та нормативно-правових актів Національного банку України. Метою складання фінансової звітності банку є надання достовірної та неупередженої інформації про активи, зобов'язання, власний капітал, доходи та витрати (включаючи прибутки і збитки), рух грошових коштів широкому колу користувачів для прийняття економічних рішень.

Міжнародний аудит

Вибір аудиторської компанії для здійснення аудиту фінансової звітності банку за МСФЗ проводиться на щорічній основі. Відбір незалежного аудитора здійснюється відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору суб'єкта аудиторської діяльності, який був затверджений протоколом Наглядової ради Банку № 68/22 від 18.11.2022. Результати аналізу з пропозиціями менеджменту виносяться на розгляд Аудиторського Комітету при Наглядовій раді Банку. Наглядова рада ухвалює рішення, на основі якого з обраною компанією укладається контракт на наступний рік.

За результатами конкурсного відбору незалежного аудитора для надання послуг з обов’язкового аудиту річної фінансової звітності АТ КБ «ПриватБанк» за 2023–2025 роки з можливістю пролонгації надання послуг на наступні два роки було обрано ПрАТ «КПМГ Аудит».

Порядок проведення конкурсного відбору суб'єкта аудиторської діяльності

Облікова політика

Банк організовує бухгалтерський облік своїх операцій відповідно до внутрішньої облікової політики, міжнародних стандартів фінансової звітності, виконує вимоги, встановлені законодавством України, зокрема, вимоги нормативно-правових актів Національного банку України, користується єдиними правилами бухгалтерського обліку в банках на базі комплексної автоматизації та комп'ютеризації та подає свої баланси, звітність та іншу інформацію Національному банку України в належні строки та в установлених ним обсягах і формах.

Річний
Щоквартальний
МСФЗ
Рік

Звіт за 2007 р.

 • Річний звіт за 2007 р. PDF файл
 • Консолідований річний звіт за 2007 р. PDF файл

Звіт за 2008 р.

 • Річний звіт за 2008 р. PDF файл
 • Консолідований річний звіт за 2008 р. PDF файл

Звіт за 2009 р.

 • Річний звіт за 2009 р. PDF файл
 • Консолідований річний звіт за 2009 р. PDF файл

Звіт за 2010 р.

 • Річний звіт за 2010 р. PDF файл
 • Консолідований річний звіт за 2010 р. PDF файл

Звіт за 2011 р.

 • Річний звіт за 2011 р. PDF файл
 • Консолідований річний звіт за 2011 р. PDF файл

Звіт за 2012 р.

 • Річний звіт за 2012 р. PDF файл
 • Консолідований річний звіт за 2012 р. PDF файл

Звіт за 2013 р.

 • Консолідований річний звіт за 2013 р. англійською мовою. PDF файл
 • Річний звіт за 2013 р. (із звітом аудитора) PDF файл
 • Консолідований річний звіт за 2013 р. PDF файл
 • Річний консолідований фінансовий звіт банківської групи «ПРИВАТБАНК» за 2013 р. PDF файл

Звіт за 2014 р.

 • Річний звіт за 2014 р. PDF файл
 • Консолідований річний звіт за 2014 р. PDF файл

Звіт за 2015 р.

 • Річний звіт за 2015 р. PDF файл
 • Консолідований річний звіт за 2015 р. PDF файл

Звіт за 2016 р.

 • Річний звіт за 2016 р. PDF файл
 • Консолідований річний звіт за 2016 р. PDF файл

Звіт за 2017 р.

 • Річний звіт за 2017 р. PDF файл
 • Консолідований річний звіт за 2017 р. PDF файл

Звіт за 2018 р.

 • Річний звіт за 2018 р. PDF файл
 • Консолідований річний звіт за 2018 р. PDF файл

Звіт за 2019 р.

 • Річний звіт за 2019 р. PDF файл
 • Консолідований річний звіт за 2019 р. PDF файл

Звіт за 2020 р.

 • Річний звіт за 2020 р. PDF файл
 • Консолідований річний звіт за 2020 р. PDF файл

Звіт за 2021 р.

 • Річний звіт за 2021 р. PDF файл
 • Консолідований річний звіт за 2021 р. PDF файл

Звіт за 2022 р.

 • Річний звіт за 2022 р. PDF файл
 • Консолідований річний звіт за 2022 р. PDF файл
 • Публічний річний звіт за 2022 PDF файл

Звіт за 2023 р.

 • Річний звіт за 2023 р. PDF файл
 • Консолідований річний звіт за 2023 р. PDF файл

Данi вiдсутнi