Пільгові умови для військовослужбовців

На підставі п. 15 ст. 14 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» у ПриватБанку доступні пільгові умови обслуговування кредитів для військовослужбовців та їхніх дружин (чоловіків), а саме для таких категорій осіб:

 • військовослужбовців, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, – із дати мобілізації на весь час їх призову;
 • військовослужбовців, які брали або беруть участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи в здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі й стримуванні збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, в заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України – за період проходження ними військової служби (з дати початку військової служби до дати закінчення військової служби), але не більше тривалості особливого періоду;
 • військовослужбовців, які були призвані на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період, – із дати початку на весь час їх призову;
 • дружин (чоловіків) вищезазначених категорій – із 18.05.2024 (з моменту набуття чинності змін до закону) на весь час призову/проходження військової служби.

Особливий період настав 18 березня 2014 року відповідно до рішення про часткову мобілізацію, оголошеного Указом Президента України від 17.03.2014 № 303/2014, затвердженого Законом України від 17.03.2014 № 1126-VII. Дата закінчення особливого періоду визначається відповідним Указом Президента України.

У чому полягають пільгові умови обслуговування кредитів для військовослужбовців?

 • Проценти за користування кредитом не нараховуються.
 • Штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань за кредитом не нараховуються.
 • Інші умови та зобов’язання діють на умовах кредитного договору. В разі недотримання графіку і строку повернення кредиту платежі виносяться на прострочення з відображенням у кредитній історії.

Період дії пільгових умов обслуговування кредиту – на час призову/проходження військової служби, а для іншого з подружжя починаючи з 18.05.2024. Визначається відповідно до наданих у банк документів, які потрібно актуалізовувати кожні 12 місяців.

Пільгові умови не поширюються на кредити для придбання майна, що віднесено чи буде віднесено до об’єктів житлового фонду (житлового будинку, квартири, майбутнього об’єкта нерухомості, об’єкта незавершеного житлового будівництва, майнових прав на них), та/або автомобіля.>

Які оригінали документів потрібно надати в банк для отримання пільгових умов обслуговування кредитів для військовослужбовців та їхніх дружин (чоловіків)?

 1. Військовослужбовцям, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації:

  - один із документів, який підтверджує період проходження військової служби за мобілізацією (із зазначенням дати/періоду призову за мобілізацією):

  • військовий квиток;
  • витяг із наказу;
  • довідка за формою 5 або іншої форми, в якій зазначено період проходження військової служби, видана не більше 1 року до моменту подання в банк.
 2. Військовослужбовцям, які брали або беруть участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи в здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі й стримуванні збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, в заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України:

  - посвідчення учасника бойових дій або посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, видане після 18.03.2014;

  - разом із посвідченням один із документів, який підтверджує період проходження військової служби:

  • військовий квиток;
  • витяг із наказу;
  • контракт на військову службу;
  • довідка за формою 5 або іншої форми, в якій зазначено період проходження військової служби, видана не більше 1 року до моменту подання в банк.
 3. Військовослужбовцям, які були призвані на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період (Наказ Верховного Головнокомандувача ЗСУ від 22.02.2022 № 2 «Про призов резервістів на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період»):

  - один із документів, який підтверджує період проходження військової служби за призовом осіб з-поміж резервістів (із зазначенням дати/періоду призову з-поміж резервістів):

  • військовий квиток;
  • витяг із наказу;
  • довідка за формою 5 або іншої форми, в якій зазначено період проходження військової служби, видана не більше 1 року до моменту подання в банк.
 4. Дружинам (чоловікам) військовослужбовців, які мають право на пільгові умови обслуговування кредиту:

  - витяг із Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію шлюбу (у витягу повинно бути обов'язково зазначено П. І. Б. дружини та П. І. Б. чоловіка, дата видачі витягу повинна бути не більше 1 року до моменту подання в банк);

  -пакет документів, який підтверджує право на отримання військовослужбовцем пільгових умов обслуговування кредиту залежно від категорії.

  Відмінність документів військовослужбовців та їхніх дружин (чоловіків) полягає в тому, що дружини (чоловіки) військовослужбовців крім документів про проходження військової служби повинні підтвердити свій статус подружжя й надати витяг із Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію шлюбу.

Куди звернутися щодо отримання пільгових умов обслуговування для військовослужбовців та надання необхідних документів?

Клієнт або третя особа може звернутися з оригіналами документів у будь-яке відділення ПриватБанку.

Клієнт або третя особа може додати сканкопії оригіналів документів у режимі онлайн через чат. Для цього потрібно:

Крок 1. Зайти на сайт ПриватБанку або в застосунок Приват24.

Крок 2. Відкрити чат «Допомога Онлайн».

Крок 3. Прописати в чаті фразу «військовослужбовець». Третя особа повинна ввести ІПН клієнта, щоб коректно ідентифікувати та додати документи через чат.

Крок 4. Дотримуючись підказок чату, потрібно додати необхідний перелік документів.

Як актуалізувати документи?

Пільгові умови обслуговування кредитів для військовослужбовців та їхніх дружин (чоловіків) встановлюються на 12 місяців із можливістю продовження за умови проведення актуалізації підтверджувальних документів, зазначених вище для відповідної категорії.

Актуалізовувати документи потрібно не рідше ніж раз на 12 місяців, якщо особа продовжує перебувати на військовій службі.

Після завершення проходження військової служби потрібно надати документи із зазначенням періоду проходження військової служби (початок та/закінчення служби).

Які оригінали документів потрібно надати військовослужбовцям після завершення проходження військової служби?

Один із документів із зазначенням періоду проходження військової служби (дати мобілізації/початку служби та дати демобілізації/закінчення служби):

 • військовий квиток із відповідними записами про період проходження служби;
 • витяг із наказу;
 • довідка за формою 5 Інструкції з діловодства в Збройних Силах України (видана не раніше ніж за рік до дати пред’явлення в банк).