Операції з цінними паперами

Комплексне обслуговування операцій з цінними паперами та повна конфіденційність!

До уваги клієнтів депозитарної установи!

Про погодження договорів щодо відкриття рахунку в цінних паперах з вимогами рішення НКЦПФР від 06.08.2013 № 1412

Змінами до законодавства, що регулюють фондовий ринок, депозитарній установі надано право відмовити депоненту в проведенні депозитарних операцій, наданні послуг у разі невнесення необхідних змін таким депонентом до договору про відкриття рахунку в цінних паперах, укладеного до набуття чинності Законом України «Про депозитарну систему України», відповідно до вимог рішення НКЦПФР від 06.08.2013 № 1412.

З метою недопущення подібних ситуацій всім депонентам, які своєчасно не внесли змін до договорів відповідно до вимог чинного законодавства, потрібно укласти з депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах (у новій редакції), на підставі якого буде здійснюватись подальше обслуговування відкритого рахунку в цінних паперах.

Про укладання емітентом з депозитарною установою договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників у новій редакції

До законодавства внесено зміни стосовно порядку виплати акціонерним товариством дивідендів, на підставі яких депозитарною установою затверджено нову редакцію договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників.

З метою здійснення дій щодо погодження договорів із законодавством, керуючись пунктом 2 розділу V Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затвердженого рішенням НКЦПФР від 22.01.2014 № 47, та внутрішніми документами депозитарної установи, інформуємо про необхідність укладення емітентом з депозитарною установою договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників у новій редакції.

Новий пункт у договорі про надання депозитарних послуг

Інформуємо, що договори щодо отримання клієнтами депозитарної установи депозитарних послуг доповнено новим положенням про захист інформації з обмеженим доступом та забезпечення політики інформаційної безпеки, у зв’язку з чим затверджено нові редакції договорів.

З метою дотримання нормативних стандартів інформаційної безпеки клієнтам, які отримують депозитарні послуги на підставі договору, укладеного у формі єдиного документу, необхідно звернутись до депозитарної установи для укладення договору щодо отримання депозитарних послуг у новій редакції.

Для отримання більш детальної інформації просимо телефонувати на номери: (056) 716 10 49, (056) 716 53 30

Усім депонентам, які уклали договір у формі єдиного документа, необхідно до 18.08.2017 звернутися до Депозитарної установи ПриватБанку

Усім депонентам, які уклали договір у формі єдиного документа, необхідно до 18.08.2017 звернутися до Депозитарної установи ПриватБанку для погодження договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.03.2017 року №148 «Щодо порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України».

Для отримання більш детальної інформації просимо звертатися:

 • телефон: (056) 716 10 49;
 • електронна скринька: natalja.belichenko@privatbank.ua

Усім депонентам, які уклали договір у формі єдиного документа, необхідно звернутися до Депозитарної установи ПриватБанку.

Усім депонентам, які уклали договір у формі єдиного документа, необхідно звернутися до Депозитарної установи ПриватБанку для погодження договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах на виконання рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.05.2018 № 293 щодо внесення змін до «Порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України».

Для отримання детальнішої інформації просимо звертатися:

 • тел.: (056) 716 10 49;
 • ел. скринька: natalja.belichenko@privatbank.ua

Депозитарна установа АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Депозитарна установа АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Послуги

Послуги депозитарної установи

Зверніть увагу!

Облік цінних паперів (прав на цінні папери) клієнта, якщо номінальна вартість пакета акцій менше 5 000 грн, здійснюється БЕЗКОШТОВНО

 • Відкриття та ведення рахунків у цінних паперах.
 • Облік прав власності на цінні папери, виконання депозитарних операцій.
 • Розрахунково-клірингові операції за принципом «поставка проти платежу».
 • Консультації депонентів та емітентів щодо депозитарного обслуговування.
 • Комплексні послуги для емітентів цінних паперів: надання послуг з підготовки інформації про емітента, що підлягає розкриттю; організація та проведення загальних зборів акціонерів; надання послуги з отримання реєстру акціонерів у Національному депозитарії України (для проведення зборів, направлення повідомлень тощо).
 • Послуги з обслуговування активів інститутів спільного інвестування та недержавних пенсійних фондів.
 • Переведення цінних паперів з документарної форми випуску в бездокументарну.
 • Інші послуги відповідно до чинного законодавства.

Послуги торговця цінними паперами

 • Купівля-продаж цінних паперів (акції, облігації) на біржах України та неорганізованому ринку.
 • Купівля акцій українських емітентів в інтересах великих власників.
 • Купівля цінних паперів на аукціонах, конкурсах.
 • Формування портфеля цінних паперів клієнта.
 • Надання інформації про котирування цінних паперів.
 • Включення цінних паперів у біржовий список або реєстр.
 • Проведення торгових операцій з цінними паперами для підтримання їх в біржовому списку або реєстрі.
 • Консолідація пакетів акцій.

Контактні дані Управління фондових операцій АТ КБ "ПРИВАТБАНК":

 • керівник управління Товкач Вікторія Анатоліївна, тел .: (066) 874 07 37; електронна пошта: viktorija.tovkach@privatbank.ua;
 • заступник керівника управління Осадча Ірина Михайлівна, тел .: (096) 700 14 28; електронна пошта: irina.osadchaja@privatbank.ua

Що можна зберігати на рахунку в цінних паперах?

Що можна зберігати на рахунку в цінних паперах?

На рахунку в цінних паперах можуть обліковуватися акції, облігації підприємств, державні облігації, інвестиційні та іпотечні сертифікати, сертифікати фондів операцій з нерухомістю та інші види емісійних цінних паперів.

Документи щодо здійснення депозитарної діяльності АТ КБ «ПРИВАТБАНК» :

Клієнт Фізична особа нерезидент

Клієнт Юридична особа нерезидент

Контакти Депозитарної установи АТ КБ "ПРИВАТБАНК":

Контакти Депозитарної установи АТ КБ "ПРИВАТБАНК":

Питання стосовно відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах.

Департамент депозитарного обслуговування: (056) 716 10 49, (056) 716 53 30, (056) 789 60 54.

Робота з фондами спільного інвестування та недержавними пенсійними фондами: (056) 789 63 92, (056) 716 33 64.

Робота з емітентами: – (056) 716 10 49.

Поширенi питання

Які послуги надає депозитарна установа емітентам цінних паперів?

Для емітентів ПриватБанк пропонує такі послуги:

 • відкриття рахунків у цінних паперах для акціонерів емітентів;
 • відкриття рахунку в цінних паперах для емітента як юридичної особи для зберігання придбаних цінних паперів інших емітентів;
 • консалтингові послуги.

Чи oбслуговує депозитарна установа інвестиційні та недержавні пенсійні фонди?

Так, ПриватБанк надає всі види послуг інвестиційним і недержавним пенсійним фондам.

Чи може банк придбати для мене цінні папери закордонних компаній?

Згідно з чинним законодавством України купівля цінних паперів закордонних компаній можлива тільки в разі отримання відповідного дозволу регулювального органу на конкретну закордонну інвестицію.