ОПЕРАЦІЇ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

Комплексне обслуговування фізичних та юридичних осіб на фондовому ринку України

Депозитарна установа АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Депозитарна установа АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Послуги депозитарної установи

Послуги депозитарної установи

Зверніть увагу!

Облік цінних паперів (прав на цінні папери) клієнта, якщо номінальна вартість пакета акцій менше 5 000 грн, здійснюється БЕЗКОШТОВНО

 • Відкриття та ведення рахунків у цінних паперах.
 • Облік прав власності на цінні папери, виконання депозитарних операцій.
 • Розрахунково-клірингові операції за принципом «поставка проти платежу».
 • Консультації депонентів та емітентів щодо депозитарного обслуговування.
 • Комплексні послуги для емітентів цінних паперів: надання послуг з підготовки інформації про емітента, що підлягає розкриттю; організація та проведення загальних зборів акціонерів; надання послуги з отримання реєстру акціонерів у Національному депозитарії України (для проведення зборів, направлення повідомлень тощо).
 • Послуги з обслуговування активів інститутів спільного інвестування та недержавних пенсійних фондів.
 • Переведення цінних паперів з документарної форми випуску в бездокументарну.
 • Інші послуги відповідно до чинного законодавства.

Що можна зберігати на рахунку в цінних паперах?

Що можна зберігати на рахунку в цінних паперах?

На рахунку в цінних паперах можуть обліковуватися акції, облігації підприємств, державні облігації, інвестиційні та іпотечні сертифікати, сертифікати фондів операцій з нерухомістю та інші види емісійних цінних паперів.

Документи щодо здійснення депозитарної діяльності АТ КБ «ПРИВАТБАНК» :

Контакти депозитарної установи АТ КБ «ПРИВАТБАНК»:

Контакти депозитарної установи АТ КБ «ПРИВАТБАНК»:

Питання щодо відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах:
(056) 716 10 49, (056) 716 53 30, (056) 789 60 54.

Робота з фондами спільного інвестування та недержавними пенсійними фондами:
(056) 789 63 92, (056) 716 17 24.

Робота з емітентами:
(056) 716 10 49.

Поширенi питання

Які послуги надає депозитарна установа емітентам цінних паперів?

Для емітентів ПриватБанк пропонує такі послуги:

 • відкриття рахунків у цінних паперах для акціонерів емітентів;
 • відкриття рахунку в цінних паперах для емітента як юридичної особи для зберігання придбаних цінних паперів інших емітентів;
 • консалтингові послуги.

Чи oбслуговує депозитарна установа інвестиційні та недержавні пенсійні фонди?

Так, ПриватБанк надає всі види послуг інвестиційним і недержавним пенсійним фондам.

До уваги клієнтів депозитарної установи!

Відновлюємо проведення операцій із цінними паперами

З 7 грудня 2023 р. виконуємо операції із цінними паперами у звичайному режимі.

ПриватБанк за підтримки Національного депозитарію України розпочав використання альтернативного програмного забезпечення для проведення операцій із цінними паперами.

Тимчасово не виконуємо операції із цінними паперами з 27.11.2023

З 27 листопада ПриватБанк за підтримки Національного депозитарію України починає перехід на альтернативне програмне забезпечення. До завершення налаштувань депозитарна установа тимчасово не виконуватиме операції за рахунками в цінних паперах. Про відновлення депозитарних операцій повідомимо додатково.

Про погодження договорів щодо відкриття рахунку в цінних паперах з вимогами рішення НКЦПФР від 06.08.2013 № 1412

Змінами до законодавства, що регулюють фондовий ринок, депозитарній установі надано право відмовити депоненту в проведенні депозитарних операцій, наданні послуг у разі невнесення необхідних змін таким депонентом до договору про відкриття рахунку в цінних паперах, укладеного до набуття чинності Законом України «Про депозитарну систему України», відповідно до вимог рішення НКЦПФР від 06.08.2013 № 1412.

З метою недопущення подібних ситуацій всім депонентам, які своєчасно не внесли змін до договорів відповідно до вимог чинного законодавства, потрібно укласти з депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах (у новій редакції), на підставі якого буде здійснюватись подальше обслуговування відкритого рахунку в цінних паперах.

Про укладання емітентом з депозитарною установою договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників у новій редакції

До законодавства внесено зміни стосовно порядку виплати акціонерним товариством дивідендів, на підставі яких депозитарною установою затверджено нову редакцію договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників.

З метою здійснення дій щодо погодження договорів із законодавством, керуючись пунктом 2 розділу V Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затвердженого рішенням НКЦПФР від 22.01.2014 № 47, та внутрішніми документами депозитарної установи, інформуємо про необхідність укладення емітентом з депозитарною установою договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників у новій редакції.

Новий пункт у договорі про надання депозитарних послуг

Інформуємо, що договори щодо отримання клієнтами депозитарної установи депозитарних послуг доповнено новим положенням про захист інформації з обмеженим доступом та забезпечення політики інформаційної безпеки, у зв’язку з чим затверджено нові редакції договорів.

З метою дотримання нормативних стандартів інформаційної безпеки клієнтам, які отримують депозитарні послуги на підставі договору, укладеного у формі єдиного документу, необхідно звернутись до депозитарної установи для укладення договору щодо отримання депозитарних послуг у новій редакції.

Для отримання більш детальної інформації просимо телефонувати на номери: (056) 716 10 49, (056) 716 53 30

Усім депонентам, які уклали договір у формі єдиного документа, необхідно до 18.08.2017 звернутися до Депозитарної установи ПриватБанку

Усім депонентам, які уклали договір у формі єдиного документа, необхідно до 18.08.2017 звернутися до Депозитарної установи ПриватБанку для погодження договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.03.2017 року №148 «Щодо порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України».

Для отримання більш детальної інформації просимо звертатися:

 • телефон: (056) 716 10 49;
 • електронна скринька: natalja.belichenko@privatbank.ua

Усім депонентам, які уклали договір у формі єдиного документа, необхідно звернутися до Депозитарної установи ПриватБанку.

Усім депонентам, які уклали договір у формі єдиного документа, необхідно звернутися до Депозитарної установи ПриватБанку для погодження договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах на виконання рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.05.2018 № 293 щодо внесення змін до «Порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України».

Для отримання детальнішої інформації просимо звертатися:

 • тел.: (056) 716 10 49;
 • ел. скринька: natalja.belichenko@privatbank.ua

Повідомлення та інформація через депозитарну систему України

З переліком повідомлень та інформації, що надсилається через депозитарну систему, можна ознайомитися за посиланням.