Корпоративне управління

Акціонер Банку

Корпоративне управління

Єдиним акціонером Банку, якому належать 100% акцій Банку, є держава в особі Кабінету Міністрів України

Статутний капітал

Статутний капітал банку становить 206 059 743 960,00 гривень (двісті шість мільярдів п'ятдесят дев'ять мільйонів сімсот сорок три тисячі дев'ятсот шістдесят гривень 00 копійок) та поділений на 735 927 657 (сімсот тридцять п'ять мільйонів дев'ятсот двадцять сім тисяч шістсот п'ятдесят сім) простих іменних акцій номінальною вартістю 280 (двісті вісімдесят) гривень кожна.

Структура корпоративного управління

Принципи корпоративного управління

Держава реалізує свої права власника Банку, а органи управління Банку діють відповідно до найкращих світових практик корпоративного управління, зокрема, Принципів Організації економічного розвитку та співробітництва щодо корпоративного управління для підприємств з державною часткою (OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises), Принципів корпоративного управління для банків Базельського комітету з банківського нагляду (Corporate governance principles for banks by Basel Committee on Banking Supervision), Рекомендацій Європейської банківської організації щодо внутрішнього управління (Guidelines on Internal Governance by European Banking Authority), що застосовуються в обсязі, що не суперечить імперативним нормам чинного законодавства України.

Принципи корпоративного управління викладені у Кодексі корпоративного управління, що розміщений на сайті.

Повноваження Правління банку, Наглядової ради банку та інших колегіальних органів представлені в Статуті банку.

Управління ризиками

Банк створює комплексну та адекватну систему управління ризиками, що має враховувати специфіку роботи Банку та вимоги щодо управління ризиками, встановлені Національним банком України. Система управління ризиками має забезпечувати виявлення, ідентифікацію, оцінку, моніторинг і контроль за всіма видами ризиків на всіх організаційних рівнях та оцінку достатності капіталу Банку для покриття всіх видів ризиків.

Документи

Статут

Статут АТ КБ ПРИВАТБАНК, зареєстрований державним реєстратором 11.09.2019 PDF файл

Статут АТ КБ ПРИВАТБАНК, зареєстрований державним реєстратором 26.02.2019 PDF файл

Статут АТ КБ ПРИВАТБАНК, зареєстрований державним реєстратором 21.05.2018 PDF файл

Статут ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, зареєстрований державним реєстратором 28.12.2017 PDF файл

Статут ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, зареєстрований державним реєстратором 28.09.2017 PDF файл

Статут ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, зареєстрований державним реєстратором 21.04.2017 PDF файл

Статут ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, зареєстрований державним реєстратором 16.01.2017 PDF файл

Рішення акціонера, що має статус протоколу загальних зборів

Постанова КМУ №712 від 14.08.2019р PDF файл

Наказ 519 вiд 21.05.2018. PDF файл

Наказ 537 вiд 29.05.2017. PDF файл

Наказ 479 вiд 28.04.2017. PDF файл

Наказ 439 вiд 14.04.17. PDF файл

Наказ 409 вiд 03.04.17.(1). PDF файл

Наказ 409 вiд 03.04.17.(2). PDF файл

Наказ 2 вiд 10.01.17. PDF файл

Положення про Наглядову раду

Положення про Наглядову раду АТ КБ ПРИВАТБАНК від 14.08.2019. PDF файл

Положення про Наглядову раду АТ КБ ПРИВАТБАНК від 05.06.2019. PDF файл

Положення про Наглядову раду АТ КБ ПРИВАТБАНК від 17.01.2019. PDF файл

Положення про Принципи формування Наглядової ради АТ КБ ПРИВАТБАНК. PDF файл

Кодекс корпоративного управления

Кодекс корпоративного управління. PDF файл

Рамкова угода про взаємодію між Кабінетом міністрів України та АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Cтруктура власності

100% акцій акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» належить державі Україна в особі Кабінету Міністрів України.

Афілійовані особи банку

Звітність та інша інформація

Інформація про винагороду членів наглядової ради та членів правління АТ КБ «ПриватБанк» за листопад 2021р. PDF файл
Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів за ІІІ квартал 2021 року (розміщення на сайті 30.11.2021) ZIP файл
Інформація про винагороду членів наглядової ради та членів правління АТ КБ «ПриватБанк» за жовтень 2021р. PDF файл
01.11.2021 - Відомості про затвердження звіту про винагороду членів Правління АТ КБ "ПриватБанк" за 2020 рік
(розміщення на сайті 02.11.2021) ZIP файл
Звіт про винагороду членів Правління АТ КБ "ПриватБанк" за 2020 рік PDF файл
Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2021 року
(розміщення на сайті 29.10.2021)ZIP файл
21.10.2021 - Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв (розміщення на сайті 22.10.2021) ZIP файл
Відомості про діяльність Комітету з питань аудиту Наглядової ради за 1-ше півріччя 2021 року
(розміщення на сайті 05.10.2021) PDF файл
Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів за ІІ квартал 2021 року
(розміщення на сайті 30.08.2021) ZIP файл
26.08.2021 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
(розміщення на сайті 27.08.2021) ZIP файл
Проміжна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2021 року
(розміщення на сайті 30.07.2021) ZIP файл
10.06.2021 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
(розміщення на сайті 11.06.2021) ZIP файл
Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів за І квартал 2021 року
(розміщення на сайті 28.05.2021) ZIP файл
27.05.2021 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
(розміщення на сайті 27.05.2021) ZIP файл
21.05.2021 - Повідомлення щодо несвоєчасного розкриття особливої інформації
(розміщення на сайті 27.05.2021) PDF файл
21.05.2021 - Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
(розміщення на сайті 25.05.2021) ZIP файл
Відомості про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради - 28.04.2021
(розміщення на сайті 18.05.2021) ZIP файл
Повідомлення щодо несвоєчасного розкриття особливої інформації - 28.04.2021
(розміщення на сайті 18.05.2021) PDF файл
Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв - 25.01.2021
(розміщення на сайті 18.05.2021) ZIP файл
Повідомлення щодо несвоєчасного розкриття особливої інформації - 25.01.2021
(розміщення на сайті 18.05.2021) ZIP файл
Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ КБ “ПриватБанк” за 2020 рік PDF файл
Відомості про діяльність комітетів Наглядової ради за 2020 рік PDF файл
Річна інформація емітента АТ КБ "ПриватБанк" за 2020 рік
(розміщення на сайті 30.04.2021) ZIP файл
Проміжна інформація емітента цінних паперів за I квартал 2021 року
(розміщення на сайті 30.04.2021 ) ZIP файл
17.04.2021 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
(розміщення на сайті 20.04.2021) ZIP файл
Проміжна інформація емітента цінних паперів за IV квартал 2020 року
(розміщення на сайті 29.01.2021) ZIP файл
20.01.2021 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
(розміщення на сайті 22.01.2021) ZIP файл
04.01.2021 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
(розміщення на сайті 06.01.2021) ZIP файл
31.12.2020 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
(розміщення на сайті 05.01.2021) ZIP файл
17.12.2020 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
(розміщення на сайті 21.12.2020) ZIP файл
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
(розміщення на сайті 10.12.2020) ZIP файл
Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів за ІII квартал 2020 року
(розміщення на сайті 30.11.2020) ZIP файл
Проміжна інформація емітента цінних паперів за III квартал 2020 року
(розміщення на сайті 30.10.2020) ZIP файл
31.08.2020 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
(розміщення на сайті 02.09.2020)ZIP файл
Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів за ІI квартал 2020 року (розміщення на сайті 28.08.2020) ZIP файл
12.08.2020 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
(розміщення на сайті 14.08.2020) ZIP файл
Проміжна інформація емітента цінних паперів за II квартал 2020 року
(розміщення на сайті 30.07.2020) ZIP файл
Відомості про затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу
(розміщення на сайті 20.07.2020) ZIP файл
Повідомлення щодо несвоєчасного розкриття проміжної інформації емітента цінних паперів за I квартал 2020 року та консолідованої проміжної фінансової звітності емітента цінних паперів за І квартал 2020 року (розміщення на сайті 03.07.2020) PDF файл
Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів за І квартал 2020 року
(розміщення на сайті 03.07.2020) ZIP файл
Проміжна інформація емітента цінних паперів за I квартал 2020 року
(розміщення на сайті 03.07.2020) ZIP файл
Річна інформація емітента АТ КБ "ПриватБанк" за 2019 рік
(розміщення на сайті 01.06.2020) ZIP файл
29.05.2020 - Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
(розміщення на сайті 01.06.2020) ZIP файл
26.05.2020 - Повідомлення щодо несвоєчасного розкриття особливої інформації
(розміщення на сайті 26.05.2020) PDF файл
20.05.2020 - Відомості про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради
(розміщення на сайті 26.05.2020) ZIP файл
06.04.2020 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
(розміщення на сайті 08.04.2020) ZIP файл
31.03.2020 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
(розміщення на сайті 02.04.2020) ZIP файл
24.03.2020 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
(розміщення на сайті 25.03.2020) ZIP файл
20.02.2020 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
(розміщення на сайті 24.02.2020) ZIP файл
14.02.2020 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
(розміщення на сайті 18.02.2020) ZIP файл
Проміжна інформація емітента цінних паперів за IV квартал 2019 року
(розміщення на сайті 28.01.2020) ZIP файл
Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів за ІIІ квартал 2019 року
(розміщення на сайті 29.11.2019) ZIP файл
21.11.2019 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
(розміщення на сайті 25.11.2019) ZIP файл
Проміжна інформація емітента цінних паперів за III квартал 2019 року
(розміщення на сайті 30.10.2019) ZIP файл
Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів за ІІ квартал 2019 року
(розміщення на сайті 30.08.2019) ZIP файл
31.07.2019 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
(розміщення на сайті 02.08.2019) ZIP файл
Проміжна інформація емітента цінних паперів за II квартал 2019 року
(розміщення на сайті 30.07.2019) ZIP файл
17.07.2019 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
(розміщення на сайті 19.07.2019) ZIP файл
05.07.2019 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
(розміщення на сайті 09.07.2019) ZIP файл
Повідомлення щодо несвоєчасного розкриття проміжної інформації емітента цінних паперів за I квартал 2019 року (розміщення на сайті 30.05.2019) PDF файл
Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів за I квартал 2019 року (розміщення на сайті 30.05.2019) ZIP файл
Проміжна інформація емітента цінних паперів за I квартал 2019 року
(розміщення на сайті 30.05.2019) ZIP файл
22.05.2019 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
(розміщення на сайті 28.05.2019) ZIP файл
21.05.2019 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
(розміщення на сайті 23.05.2019) ZIP файл
15.05.2019 - Повідомлення щодо несвоєчасного розкриття особливої інформації PDF файл
13.05.2019 - Прийняття рішення про виплату дивідендів
(розміщення на сайті 15.05.2019) ZIP файл
Відомості про діяльність комітетів Наглядової ради за 2019 рік PDF файл
11.05.2019 - Повідомлення щодо несвоєчасного розкриття особливої інформації PDF файл
26.04.2019 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
(розміщення на сайті 10.05.2019) ZIP файл
26.04.2019 - Відомості про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради
(розміщення на сайті 10.05.2019) ZIP файл
26.04.2019 - Річна інформація АТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2018 рік (ZIP) ZIP файл
19.04.2019 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
(розміщення на сайті 23.04.2019) ZIP файл
25.03.2019 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
(розміщення на сайті 27.03.2019) PDF файл
25.03.2019 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
(розміщення на сайті 27.03.2019) ZIP файл
11.03.2019 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
(розміщення на сайті 13.03.2019) PDF файл
04.03.2019 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
(розміщення на сайті 06.03.2019) PDF файл
19.02.2019 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента PDF файл
22.12.2018 - Спростування особливої інформації емітента PDF файл
19.12.2018 - Відомості про зміну складу посадових осіб PDF файл
30.10.2018 - Квартальна інформація АТ КБ "ПРИВАТБАНК" за III-й квартал 2018 року PDF файл
01.10.2018 - Відомості про зміну складу посадових осіб PDF файл
03.09.2018 - Відомості про зміну складу посадових осіб PDF файл
30.07.2018 - Квартальна інформація АТ КБ "ПРИВАТБАНК" за II-й квартал 2018 року PDF файл
20.06.2018 - Відомості про зміну типу акціонерного товариства. (PDF) PDF файл
11.06.2018 - Квартальна інформація АТ КБ "ПРИВАТБАНК" за I-й квартал 2018. (PDF) PDF файл
22.05.2018 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (PDF) PDF файл
17.05.2018 - Річна інформація АТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2017 рік (PDF) PDF файл
07.05.2018 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (PDF) PDF файл
23.04.2018 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (PDF) PDF файл
23.03.2018 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (PDF) PDF файл
15.02.2018 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (PDF) PDF файл
16.01.2018 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (DOC) DOC файл
30.11.2017 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (DOC) DOC файл
31.07.2017 - Квартальна інформація АТ КБ "ПРИВАТБАНК" за II-й квартал 2017 року. PDF файл
30.10.2017 - Квартальна інформація АТ КБ "ПРИВАТБАНК" за III-й квартал 2017 року DOC файл
26.07.2017 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (PDF). PDF файл
06.07.2017 - Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу. PDF файл
29.06.2017 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.PDF файл
13.06.2017 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. PDF файл
Квартальна інформація АТ КБ "ПРИВАТБАНК" за I-й квартал 2017 року. PDF файл
Річна інформація АТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2016 рік. PDF файл
28.04.2017 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (PDF). PDF файл
17.01.2017 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (PDF). PDF файл
03.01.2017 - Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій емітента. PDF файл
20.12.2016 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. PDF файл

Для акціонерів ПрАТ "Кобос"

Ознайомитися

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПрАТ «Кобос» станом на 16.01.2019р.

Члени правління
Наглядова рада

Герхард Бьош

Герхард Бьош

Голова Правління

ГАННА САМАРІНА

Самаріна Ганна Юріївна

Заступник Голови Правління
(з питань фінансів)

ІГОР ЛЕБЕДИНЕЦЬ

Лебединець Ігор Анатолійович

Заступник Голови Правління
(з питань реорганізації та проблемних активів)

Лариса Чернишова

Чернишова Лариса Петрівна

Заступник Голови Правління
(з питань керування ризиками)

Марюс Качмарек

Марюс Качмарек

Заступник Голови Правління
(з операційних питань)

РАЗВАН МУНТЕАНУ

РАЗВАН МУНТЕАНУ

Заступник Голови Правління
(з питань розвитку бізнесу)