Корпоративне управління

Акціонер Банку

Корпоративне управління

Єдиним акціонером Банку, якому належать 100% акцій Банку, є держава в особі Міністерства фінансів України

Статутний капітал

Статутний капітал банку становить 206 059 743 960,00 гривень (двісті шість мільярдів п'ятдесят дев'ять мільйонів сімсот сорок три тисячі дев'ятсот шістдесят гривень 00 копійок) та поділений на 735 927 657 (сімсот тридцять п'ять мільйонів дев'ятсот двадцять сім тисяч шістсот п'ятдесят сім) простих іменних акцій номінальною вартістю 280 (двісті вісімдесят) гривень кожна.

Детальніше

Структура корпоративного управління

Принципи корпоративного управління

Держава реалізує свої права власника Банку, а органи управління Банку діють відповідно до найкращих світових практик корпоративного управління, зокрема, Принципів Організації економічного розвитку та співробітництва щодо корпоративного управління для підприємств з державною часткою (OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises), Принципів корпоративного управління для банків Базельського комітету з банківського нагляду (Corporate governance principles for banks by Basel Committee on Banking Supervision), Рекомендацій Європейської банківської організації щодо внутрішнього управління (Guidelines on Internal Governance by European Banking Authority), що застосовуються в обсязі, що не суперечить імперативним нормам чинного законодавства України.

Банк розробляє власні Принципи (кодекс) корпоративного управління, які буде розміщено на сайті після затвердження Єдиним акціонером Банку.

Повноваження Правління банку, Наглядової ради банку та інших колегіальних органів представлені в Статуті банку.

Детальніше

Управління ризиками

Банк створює комплексну та адекватну систему управління ризиками, що має враховувати специфіку роботи Банку та вимоги щодо управління ризиками, встановлені Національним банком України. Система управління ризиками має забезпечувати виявлення, ідентифікацію, оцінку, моніторинг і контроль за всіма видами ризиків на всіх організаційних рівнях та оцінку достатності капіталу Банку для покриття всіх видів ризиків.

Детальніше про управління ризиками у Банку - у фінансовій звітності

Документи

Статут

Статут АТ КБ ПРИВАТБАНК, зареєстрований державним реєстратором 21.05.2018 PDF файл

Статут ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, зареєстрований державним реєстратором 28.12.2017 PDF файл

Статут ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, зареєстрований державним реєстратором 28.09.2017 PDF файл

Статут ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, зареєстрований державним реєстратором 21.04.2017 PDF файл

Статут ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, зареєстрований державним реєстратором 16.01.2017 PDF файл

Рішення акціонера, що має статус протоколу загальних зборів

Наказ 519 вiд 21.05.2018. PDF файл

Наказ 537 вiд 29.05.2017. PDF файл

Наказ 479 вiд 28.04.2017. PDF файл

Наказ 439 вiд 14.04.17. PDF файл

Наказ 409 вiд 03.04.17.(1). PDF файл

Наказ 409 вiд 03.04.17.(2). PDF файл

Наказ 2 вiд 10.01.17. PDF файл

Положення про Наглядову раду

Положення про Наглядову раду ПАТ КБ ПРИВАТБАНК від 10 січня 2017. PDF файл

Положення про Принципи формування Наглядової ради ПАТ КБ ПРИВАТБАНК. PDF файл

Cтруктура власності

100% акцій акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» належить державі Україна в особі Міністерства фінансів України.

Детальніше

Афілійовані особи банку

Звітність та інша інформація

30.07.2018 - Квартальна інформація АТ КБ "ПРИВАТБАНК" за II-й квартал 2018 року PDF файл
20.06.2018 - Відомості про зміну типу акціонерного товариства. (PDF) PDF файл
11.06.2018 - Квартальна інформація АТ КБ "ПРИВАТБАНК" за I-й квартал 2018. (PDF) PDF файл
22.05.2018 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (PDF) PDF файл
17.05.2018 - Річна інформація АТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2017 рік (PDF) PDF файл
07.05.2018 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (PDF) PDF файл
23.04.2018 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (PDF) PDF файл
23.03.2018 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (PDF) PDF файл
15.02.2018 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (PDF) PDF файл
16.01.2018 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (DOC) DOC файл
30.11.2017 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (DOC) DOC файл
31.07.2017 - Квартальна інформація АТ КБ "ПРИВАТБАНК" за II-й квартал 2017 року. PDF файл
30.10.2017 - Квартальна інформація АТ КБ "ПРИВАТБАНК" за III-й квартал 2017 року DOC файл
26.07.2017 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (PDF). PDF файл
06.07.2017 - Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу. PDF файл
29.06.2017 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.PDF файл
13.06.2017 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. PDF файл
Квартальна інформація АТ КБ "ПРИВАТБАНК" за I-й квартал 2017 року. PDF файл
Річна інформація АТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2016 рік. PDF файл
28.04.2017 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (PDF). PDF файл
17.01.2017 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (PDF). PDF файл
03.01.2017 - Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій емітента. PDF файл
20.12.2016 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. PDF файл

Керівники напрямків
Члени правління
Наглядова рада

Шабан Олексій Володимирович

Шабан Олексій Володимирович

Керівник Роздрібного бізнесу

Лінський Геннадій Юрійович

Лінський Геннадій Юрійович

Керівник Напрямку Фінанси та ризики

Лучанінов Дмитро В’ячеславович

Лучанінов Дмитро В’ячеславович

Керівник Напрямку "Compliance"

Васильцов Євген Веніамінович

Васильцов Євгеній Веніамінович

Керівник Напрямку щодо роботи з торговельними підприємствами

Щербина Микола Іванович

Щербина Микола Іванович

Керівник Напрямку Маркетинг і менеджмент

Соколовський Олександр Борисович

Соколовський Олександр Борисович

Керівник Напрямку Внутрішній контроль та fraud-менеджмент – Уповноважений з антикорупційної програми

Болотін Сергій Геннадійович

Болотін Сергій Геннадійович

Керівник Напрямку Служба безпеки

Аношечкіна Оксана Станіславівна

Аношечкіна Оксана Станіславівна

Керівник Напрямку Багатоканальний контактний центр

Хлопецький Віталій Анатолійович

Хлопецький Віталій Анатолійович

Керівник Бізнесу Споживче кредитування

Матузка Ярослав Васильович

Матузка Ярослав Васильович

Керівник напрямку правового забезпечення

Шевченко Максим В’ячеславович

Шевченко Максим В’ячеславович

Керівник Напрямку Credit Collection

Чернишова Лариса Петрівна

Чернишова Лариса Петрівна

Керівник Напрямку Ризик-менеджмент

Тананков Андрій Євгенійович

Тананков Андрій Євгенійович

Керівник напрямку корпоративного бізнесу

Хлиніна Ольга Петрівна

Хлиніна Ольга Петрівна

Керівник Напрямку трудових ресурсів (HR)

Клюєв Сергій Володимирович

Клюєв Сергій Володимирович

Керівник напрямку «Малий та середній бізнес»

Нехороших В’ячеслав Юрійович

Нехороших В’ячеслав Юрійович

Керівник напрямку інформаційної безпеки ГО

Василенко Наталія Анатоліївна

Василенко Наталія Анатоліївна

Керівник Напрямку обслуговування інд. VIP- клієнтів ГО

Близнюк Наталя Олександрівна

Близнюк Наталя Олександрівна

Керівник Напрямку «Розвиток РП» ГО

Іванова Ніна Миколаївна

Іванова Ніна Миколаївна

Керівник Напрямку Back-office ГО

Мойсеєнко Віктор Миколайович

Мойсеєнко Віктор Миколайович

Керівник Напрямку розробки та експлуатації інформаційних систем ГО

Коренівський Володимир Вікторович

Коренівський Володимир Вікторович

Керівник Напрямку підтримки та розвитку банківського обладнання ГО

Соколов Андрій Олегович

Соколов Андрій Олегович

Керівник Напрямку телекомунікацій та технологічної підтримки користувачів ГО

Качанов Сергій Олександрович

Качанов Сергій Олександрович

Керівник Напрямку Центрів процесингу та опрацювання даних ГО

Куляба Михайло Валерійович

Куляба Михайло Валерійович

Керівник Напрямку «Казначейство» ГО