Корпоративне управління

Акціонер Банку

Корпоративне управління

Єдиним акціонером Банку, якому належать 100% акцій Банку, є держава в особі Кабінету Міністрів України

Статутний капітал

Статутний капітал банку становить 206 059 743 960,00 гривень (двісті шість мільярдів п'ятдесят дев'ять мільйонів сімсот сорок три тисячі дев'ятсот шістдесят гривень 00 копійок) та поділений на 735 927 657 (сімсот тридцять п'ять мільйонів дев'ятсот двадцять сім тисяч шістсот п'ятдесят сім) простих іменних акцій номінальною вартістю 280 (двісті вісімдесят) гривень кожна.

Структура корпоративного управління

Принципи корпоративного управління

Держава реалізує свої права власника Банку, а органи управління Банку діють відповідно до найкращих світових практик корпоративного управління, зокрема, Принципів Організації економічного розвитку та співробітництва щодо корпоративного управління для підприємств з державною часткою (OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises), Принципів корпоративного управління для банків Базельського комітету з банківського нагляду (Corporate governance principles for banks by Basel Committee on Banking Supervision), Рекомендацій Європейської банківської організації щодо внутрішнього управління (Guidelines on Internal Governance by European Banking Authority), що застосовуються в обсязі, що не суперечить імперативним нормам чинного законодавства України.

Принципи корпоративного управління викладені у Кодексі корпоративного управління, що розміщений на сайті.

Повноваження Правління банку, Наглядової ради банку та інших колегіальних органів представлені в Статуті банку.

Управління ризиками

Банк створює комплексну та адекватну систему управління ризиками, що має враховувати специфіку роботи Банку та вимоги щодо управління ризиками, встановлені Національним банком України. Система управління ризиками має забезпечувати виявлення, ідентифікацію, оцінку, моніторинг і контроль за всіма видами ризиків на всіх організаційних рівнях та оцінку достатності капіталу Банку для покриття всіх видів ризиків.

Документи

Статут

Статут АТ КБ ПРИВАТБАНК, зареєстрований державним реєстратором 10.04.2023 PDF файл

Статут АТ КБ ПРИВАТБАНК, зареєстрований державним реєстратором 11.09.2019 PDF файл

Статут АТ КБ ПРИВАТБАНК, зареєстрований державним реєстратором 26.02.2019 PDF файл

Статут АТ КБ ПРИВАТБАНК, зареєстрований державним реєстратором 21.05.2018 PDF файл

Статут ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, зареєстрований державним реєстратором 28.12.2017 PDF файл

Статут ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, зареєстрований державним реєстратором 28.09.2017 PDF файл

Статут ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, зареєстрований державним реєстратором 21.04.2017 PDF файл

Статут ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, зареєстрований державним реєстратором 16.01.2017 PDF файл

Рішення акціонера, що має статус протоколу загальних зборів

Розпорядження КМУ № 388-р від 28.04.2023 р. PDF файл

Розпорядження КМУ від 03 березня 2023 р. № 186-р PDF файл

Розпорядження КМУ від 13 січня 2023 р. № 31 PDF файл

Розпорядження КМУ від 27 грудня 2022 р. № 1206-р PDF файл

Розпорядження КМУ від 30 вересня 2022 р. № 859-р PDF файл

Розпорядження КМУ від 07 вересня 2022 р. № 790-р PDF файл

Розпорядження КМУ від 19 квітня 2022 р. № 299-р PDF файл

Розпорядження КМУ від 11 серпня 2021 р. № 931-р PDF файл

Розпорядження КМУ від 28 квітня 2021 р. № 390-р PDF файл

Розпорядження КМУ від 23 грудня 2020 р. № 1630-р PDF файл

Розпорядження КМУ від 20 травня 2020 р. № 554-р PDF файл

Розпорядження КМУ від 14 серпня 2019 р. № 712 PDF файл

Розпорядження КМУ від 17 липня 2019 р. № 559-р PDF файл

Розпорядження КМУ від 05 липня 2019 р. № 520-р PDF файл

Розпорядження КМУ від 05 червня 2019 р. № 594 PDF файл

Розпорядження КМУ від 22 травня 2019 р. № 331-р PDF файл

Розпорядження КМУ від 27 березня 2019 р. № 205-р PDF файл

Наказ 519 вiд 21.05.2018. PDF файл

Наказ 537 вiд 29.05.2017. PDF файл

Наказ 479 вiд 28.04.2017. PDF файл

Наказ 439 вiд 14.04.17. PDF файл

Наказ 409 вiд 03.04.17.(1). PDF файл

Наказ 409 вiд 03.04.17.(2). PDF файл

Наказ 2 вiд 10.01.17. PDF файл

Кодекс корпоративного управления

Кодекс корпоративного управління. PDF файл

Положення про Правління

Положення про відокремлені підрозділи (філії/представництва) банку актуальні станом на 31.12.2023

 1. Представництво в м. Києві (Україна) PDF файл
 2. Харківське головне регіональне управління PDF файл
 3. Донецьке регіональне управління PDF файл
 4. Запорізьке регіональне управління PDF файл
 5. Кіпрська філія PDF файл
 6. Краматорська філія PDF файл
 7. Луганська філія PDF файл
 8. Маріупольська філія PDF файл
 9. Столична філія PDF файл
 10. Сумська філія PDF файл

Cтруктура власності

100% акцій акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» належить державі Україна в особі Кабінету Міністрів України.

Афілійовані особи банку

Звітність та інша інформація

Рік
 • Відомості про діяльність комітетів Наглядової ради за 2022 рік PDF файл
 • 27.12.2022 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщення на сайті 29.12.2022) ZIP файл
 • Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2022 року (Розміщена на сайті 12.12.2022) ZIP файл
 • Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2022 року ZIP файл
 • Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів за 3 квартал 2022 року (розміщення на сайті 12.12.2022) ZIP файл
 • Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів за 3 квартал 2022 року ZIP файл
 • Інформація про винагороду членів Наглядової ради та членів Правління АТ КБ «ПриватБанк» у листопаді 2022р. PDF файл
 • Відомості про боржників, які є пов’язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов’язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком на строк понад 180 днів, а також вимоги банку до таких боржників, на 01.12.2022 PDF файл
 • 21.11.2022 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщення на сайті 22.11.2022) ZIP файл
 • Інформація про винагороду членів Наглядової ради та членів Правління АТ КБ «ПриватБанк» у жовтні 2022р. PDF файл
 • Відомості про боржників, які є пов'язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов’язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком на строк понад 180 днів, а також вимоги банку до таких боржників, станом на 01.11.2022 PDF файл
 • Річна інформація емітента АТ КБ ПриватБанк за 2021 рік (розміщена на сайті 28.10.2022) ZIP файл
 • Річна інформація емітента АТ КБ ПриватБанк за 2021 рік ZIP файл
 • Проміжна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2022 року (Розміщена на сайті 28.10.2022) ZIP файл
 • Проміжна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2022 року ZIP файл
 • Проміжна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2022 року (Розміщена на сайті 28.10.2022) ZIP файл
 • Проміжна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2022 року ZIP файл
 • Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів за 1 квартал 2022 року (розміщення на сайті 28.10.2022) ZIP файл
 • Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів за 1 квартал 2022 року ZIP файл
 • Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів за 2 квартал 2022 року (розміщення на сайті 28.10.2022) ZIP файл
 • Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів за 2 квартал 2022 року ZIP файл
 • 27.10.2022 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщення на сайті 28.10.2022) ZIP файл
 • Інформація про винагороду членів Наглядової ради та членів Правління АТ КБ «ПриватБанк» у вересні 2022р. PDF файл
 • Відомості про боржників, які є пов’язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов’язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком на строк понад 180 днів, а також вимоги банку до таких боржників, на 01.10.2022 PDF файл
 • 14.09.2022 - Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів (розміщення на сайті 16.09.2022) ZIP файл
 • Відомості про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2021 рік (розміщення на сайті 12.09.2022) ZIP файл
 • Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ КБ “ПриватБанк” за 2021 рік PDF файл
 • Інформація про винагороду членів Наглядової ради та членів Правління АТ КБ «ПриватБанк» у серпні 2022р. PDF файл
 • Відомості про боржників, які є пов’язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов’язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком на строк понад 180 днів, а також вимоги банку до таких боржників, станом на 01.09.2022 PDF файл
 • 30.08.2022 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщення на сайті 31.08.2022) ZIP файл
 • 18.08.2022 - Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв (розміщення на сайті 23.08.2022) ZIP файл
 • 19.08.2022 - Відомості про затвердження звіту про винагороду членів Правління та впливових осіб АТ КБ «ПриватБанк» за 2021 рік (розміщення на сайті 23.08.2022) ZIP файл
 • Звіт про винагороду членів Правління та впливових осіб АТ КБ «ПриватБанк» за 2021 рік PDF файл
 • Інформація про винагороду членів Наглядової ради та членів Правління АТ КБ «ПриватБанк» у липні 2022р. PDF файл
 • Відомості про боржників, які є пов’язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов’язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком на строк понад 180 днів, а також вимоги банку до таких боржників, станом на 01.08.2022 PDF файл
 • 24.02.2022 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
 • (розміщення на сайті 22.07.2022) ZIP файл
 • Інформація про винагороду членів Наглядової ради та членів Правління АТ КБ «ПриватБанк» у червні 2022р. PDF файл
 • Відомості про боржників, які є пов’язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов’язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком на строк понад 180 днів, а також вимоги банку до таких боржників, станом на 01.04.2022 PDF файл
 • Відомості про діяльність комітетів Наглядової ради за 2021 рік PDF файл
 • Інформація про винагороду членів Наглядової ради та членів Правління АТ КБ «ПриватБанк» у травні 2022р. PDF файл
 • Відомості про боржників, які є пов’язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов’язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком на строк понад 180 днів, а також вимоги банку до таких боржників, станом на 01.06.2022 PDF файл
 • Інформація про винагороду членів Наглядової ради та членів Правління АТ КБ «ПриватБанк» у квітні 2022р. PDF файл
 • 19.04.2022 - Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів (розміщення на сайті 22.04.2022) ZIP файл
 • 19.04.2022 - Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів ZIP файл
 • Інформація про винагороду членів Наглядової ради та членів Правління АТ КБ «ПриватБанк» у березні 2022р. PDF файл
 • Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації - 24.02.2022 (розміщено на сайті 07.04.2022) PDF файл
 • Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів (розміщення на сайті 07.04.2022) ZIP файл
 • Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів ZIP файл
 • Відомості про боржників, які є пов’язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов’язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком на строк понад 180 днів, а також вимоги банку до таких боржників, станом на 01.04.2022 PDF файл
 • Відомості про боржників, які є пов’язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов’язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком на строк понад 180 днів, а також вимоги банку до таких боржників, станом на 01.03.2022. PDF файл
 • Інформація про винагороду членів Наглядової ради та членів Правління АТ КБ «ПриватБанк» у лютому 2022р. PDF файл
 • Інформація про винагороду членів Наглядової ради та членів Правління АТ КБ «ПриватБанк» у січні 2022р. PDF файл
 • Відомості про боржників, які є пов’язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов’язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком на строк понад 180 днів, а також вимоги банку до таких боржників станом на 01.02.2022. PDF файл
 • Інформація про винагороду членів наглядової ради та членів правління АТ КБ «ПриватБанк» протягом 2021 року PDF файл
 • Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2021 року (розміщення на сайті 28.01.2022) ZIP файл
 • Інформація про винагороду членів наглядової ради та членів правління АТ КБ «ПриватБанк» у грудні 2021р. PDF файл
 • 22.12.2021 - Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв (розміщення на сайті 23.12.2021) ZIP файл
 • Оголошення про проведення конкурсу на посаду Заступника Голови Правління (з операційних питань) АТ КБ «ПриватБанк» PDF файл
 • Інформація про винагороду членів наглядової ради та членів правління АТ КБ «ПриватБанк» за листопад 2021р. PDF файл
 • Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів за ІІІ квартал 2021 року (розміщення на сайті 30.11.2021) ZIP файл
 • Інформація про винагороду членів наглядової ради та членів правління АТ КБ «ПриватБанк» за жовтень 2021р. PDF файл
 • 01.11.2021 - Відомості про затвердження звіту про винагороду членів Правління АТ КБ "ПриватБанк" за 2020 рік (розміщення на сайті 02.11.2021) ZIP файл
 • Звіт про винагороду членів Правління АТ КБ "ПриватБанк" за 2020 рік PDF файл
 • Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2021 року (розміщення на сайті 29.10.2021) ZIP файл
 • 21.10.2021 - Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв (розміщення на сайті 22.10.2021) ZIP файл
 • Відомості про діяльність Комітету з питань аудиту Наглядової ради за 1-ше півріччя 2021 року (розміщення на сайті 05.10.2021) PDF файл
 • Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів за ІІ квартал 2021 року (розміщення на сайті 30.08.2021) ZIP файл
 • 26.08.2021 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщення на сайті 27.08.2021) ZIP файл
 • Проміжна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2021 року (розміщення на сайті 30.07.2021) ZIP файл
 • 10.06.2021 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщення на сайті 11.06.2021) ZIP файл
 • Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів за І квартал 2021 року (розміщення на сайті 28.05.2021) ZIP файл
 • 27.05.2021 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщення на сайті 27.05.2021) ZIP файл
 • 21.05.2021 - Повідомлення щодо несвоєчасного розкриття особливої інформації (розміщення на сайті 27.05.2021) PDF файл
 • 21.05.2021 - Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів (розміщення на сайті 25.05.2021) ZIP файл
 • Відомості про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради - 28.04.2021 (розміщення на сайті 18.05.2021) ZIP файл
 • Повідомлення щодо несвоєчасного розкриття особливої інформації - 28.04.2021 (розміщення на сайті 18.05.2021) PDF файл
 • Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв - 25.01.2021 (розміщення на сайті 18.05.2021) ZIP файл
 • Повідомлення щодо несвоєчасного розкриття особливої інформації - 25.01.2021 (розміщення на сайті 18.05.2021) ZIP файл
 • Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ КБ “ПриватБанк” за 2020 рік PDF файл
 • Відомості про діяльність комітетів Наглядової ради за 2020 рік PDF файл
 • Річна інформація емітента АТ КБ "ПриватБанк" за 2020 рік (розміщення на сайті 30.04.2021) ZIP файл
 • Проміжна інформація емітента цінних паперів за I квартал 2021 року (розміщення на сайті 30.04.2021 ) ZIP файл
 • 17.04.2021 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщення на сайті 20.04.2021) ZIP файл
 • Проміжна інформація емітента цінних паперів за IV квартал 2020 року (розміщення на сайті 29.01.2021) ZIP файл
 • 20.01.2021 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщення на сайті 22.01.2021) ZIP файл
 • 04.01.2021 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщення на сайті 06.01.2021) ZIP файл
 • 31.12.2020 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщення на сайті 05.01.2021) ZIP файл
 • 17.12.2020 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщення на сайті 21.12.2020) ZIP файл
 • Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
  (розміщення на сайті 10.12.2020) ZIP файл
 • Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів за ІII квартал 2020 року (розміщення на сайті 30.11.2020) ZIP файл
 • Проміжна інформація емітента цінних паперів за III квартал 2020 року (розміщення на сайті 30.10.2020) ZIP файл
 • 31.08.2020 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщення на сайті 02.09.2020)ZIP файл
 • Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів за ІI квартал 2020 року (розміщення на сайті 28.08.2020) ZIP файл
 • 12.08.2020 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщення на сайті 14.08.2020) ZIP файл
 • Проміжна інформація емітента цінних паперів за II квартал 2020 року (розміщення на сайті 30.07.2020) ZIP файл
 • Відомості про затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу (розміщення на сайті 20.07.2020) ZIP файл
 • Повідомлення щодо несвоєчасного розкриття проміжної інформації емітента цінних паперів за I квартал 2020 року та консолідованої проміжної фінансової звітності емітента цінних паперів за І квартал 2020 року (розміщення на сайті 03.07.2020) PDF файл
 • Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів за І квартал 2020 року (розміщення на сайті 03.07.2020) ZIP файл
 • Проміжна інформація емітента цінних паперів за I квартал 2020 року (розміщення на сайті 03.07.2020) ZIP файл
 • Річна інформація емітента АТ КБ "ПриватБанк" за 2019 рік (розміщення на сайті 01.06.2020) ZIP файл
 • 29.05.2020 - Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів (розміщення на сайті 01.06.2020) ZIP файл
 • 26.05.2020 - Повідомлення щодо несвоєчасного розкриття особливої інформації (розміщення на сайті 26.05.2020) PDF файл
 • 20.05.2020 - Відомості про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради (розміщення на сайті 26.05.2020) ZIP файл
 • 06.04.2020 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщення на сайті 08.04.2020) ZIP файл
 • 31.03.2020 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщення на сайті 02.04.2020) ZIP файл
 • 24.03.2020 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщення на сайті 25.03.2020) ZIP файл
 • 20.02.2020 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщення на сайті 24.02.2020) ZIP файл
 • 14.02.2020 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщення на сайті 18.02.2020) ZIP файл
 • Проміжна інформація емітента цінних паперів за IV квартал 2019 року (розміщення на сайті 28.01.2020) ZIP файл
 • Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів за ІIІ квартал 2019 року (розміщення на сайті 29.11.2019) ZIP файл
 • 21.11.2019 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщення на сайті 25.11.2019) ZIP файл
 • Проміжна інформація емітента цінних паперів за III квартал 2019 року (розміщення на сайті 30.10.2019) ZIP файл
 • Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів за ІІ квартал 2019 року (розміщення на сайті 30.08.2019) ZIP файл
 • 31.07.2019 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщення на сайті 02.08.2019) ZIP файл
 • Проміжна інформація емітента цінних паперів за II квартал 2019 року (розміщення на сайті 30.07.2019) ZIP файл
 • 17.07.2019 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщення на сайті 19.07.2019) ZIP файл
 • 05.07.2019 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщення на сайті 09.07.2019) ZIP файл
 • Повідомлення щодо несвоєчасного розкриття проміжної інформації емітента цінних паперів за I квартал 2019 року (розміщення на сайті 30.05.2019) PDF файл
 • Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів за I квартал 2019 року (розміщення на сайті 30.05.2019) ZIP файл
 • Проміжна інформація емітента цінних паперів за I квартал 2019 року (розміщення на сайті 30.05.2019) ZIP файл
 • 22.05.2019 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщення на сайті 28.05.2019) ZIP файл
 • 21.05.2019 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщення на сайті 23.05.2019) ZIP файл
 • 15.05.2019 - Повідомлення щодо несвоєчасного розкриття особливої інформації PDF файл
 • 13.05.2019 - Прийняття рішення про виплату дивідендів (розміщення на сайті 15.05.2019) ZIP файл
 • Відомості про діяльність комітетів Наглядової ради за 2019 рік PDF файл
 • 11.05.2019 - Повідомлення щодо несвоєчасного розкриття особливої інформації PDF файл
 • 26.04.2019 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщення на сайті 10.05.2019) ZIP файл
 • 26.04.2019 - Відомості про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради (розміщення на сайті 10.05.2019) ZIP файл
 • 26.04.2019 - Річна інформація АТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2018 рік (ZIP) ZIP файл
 • 19.04.2019 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщення на сайті 23.04.2019) ZIP файл
 • 25.03.2019 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщення на сайті 27.03.2019) PDF файл
 • 25.03.2019 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщення на сайті 27.03.2019) ZIP файл
 • 11.03.2019 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщення на сайті 13.03.2019) PDF файл
 • 04.03.2019 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщення на сайті 06.03.2019) PDF файл
 • 19.02.2019 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента PDF файл
 • 22.12.2018 - Спростування особливої інформації емітента PDF файл
 • 19.12.2018 - Відомості про зміну складу посадових осіб PDF файл
 • 30.10.2018 - Квартальна інформація АТ КБ "ПРИВАТБАНК" за III-й квартал 2018 року PDF файл
 • 01.10.2018 - Відомості про зміну складу посадових осіб PDF файл
 • 03.09.2018 - Відомості про зміну складу посадових осіб PDF файл
 • 30.07.2018 - Квартальна інформація АТ КБ "ПРИВАТБАНК" за II-й квартал 2018 року PDF файл
 • 20.06.2018 - Відомості про зміну типу акціонерного товариства. (PDF) PDF файл
 • 11.06.2018 - Квартальна інформація АТ КБ "ПРИВАТБАНК" за I-й квартал 2018. (PDF) PDF файл
 • 22.05.2018 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (PDF) PDF файл
 • 17.05.2018 - Річна інформація АТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2017 рік (PDF) PDF файл
 • 07.05.2018 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (PDF) PDF файл
 • 23.04.2018 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (PDF) PDF файл
 • 23.03.2018 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (PDF) PDF файл
 • 15.02.2018 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (PDF) PDF файл
 • 16.01.2018 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (DOC) DOC файл
 • 30.11.2017 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (DOC) DOC файл
 • 31.07.2017 - Квартальна інформація АТ КБ "ПРИВАТБАНК" за II-й квартал 2017 року. PDF файл
 • 30.10.2017 - Квартальна інформація АТ КБ "ПРИВАТБАНК" за III-й квартал 2017 року DOC файл
 • 26.07.2017 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (PDF). PDF файл
 • 06.07.2017 - Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу. PDF файл
 • 29.06.2017 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.PDF файл
 • 13.06.2017 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. PDF файл
 • Квартальна інформація АТ КБ "ПРИВАТБАНК" за I-й квартал 2017 року. PDF файл
 • Річна інформація АТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2016 рік. PDF файл
 • 28.04.2017 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (PDF). PDF файл
 • 17.01.2017 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (PDF). PDF файл
 • 03.01.2017 - Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій емітента. PDF файл
 • 20.12.2016 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. PDF файл
 • Відомості про діяльність комітетів Наглядової ради за 2023 рік PDF файл
 • Інформація про винагороду членів Наглядової ради та членів Правління АТ КБ «ПриватБанк» у грудні 2023 р. PDF файл
 • Відомості про боржників, які є пов`язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов’язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком на строк понад 180 днів, а також вимоги банку до таких боржників, станом на 01.01.2024 PDF файл
 • Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації - 28.04.2023 (розміщено на сайті 17.05.2023) ZIP файл
 • Відомості про боржників, які є пов'язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов’язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком на строк понад 180 днів, а також вимоги банку до таких боржників, станом на 01.12.2023 PDF файл
 • Інформація про винагороду членів Наглядової ради та членів Правління АТ КБ «ПриватБанк» у листопаді 2023 р. PDF файл
 • Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів за 3 квартал 2023 року (Розміщена на сайті 29.11.2023) ZIP файл
 • Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів за 3 квартал 2023 року ZIP файл
 • Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2023 року (Розміщена на сайті 06.11.2023) ZIP файл
 • Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2023 року ZIP файл
 • Інформація про винагороду членів Наглядової ради та членів Правління АТ КБ «ПриватБанк» у жовтні 2023 р. PDF файл
 • Відомості про боржників, які є пов'язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов’язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком на строк понад 180 днів, а також вимоги банку до таких боржників, станом на 01.11.2023 PDF файл
 • 13.10.2023 - Відомості про зміну складу посадових осіб (розміщення на сайті 16.10.2023) ZIP файл
 • Повідомлення про факт самостійного виявлення недостовірної інформації ZIP файл
 • 28.09.2023 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (уточнення) (розміщення на сайті 12.10.2023) ZIP файл
 • Інформація про винагороду членів Наглядової ради та членів Правління АТ КБ «ПриватБанк» у вересні 2023 р. PDF файл
 • Відомості про боржників, які є пов'язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов’язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком на строк понад 180 днів, а також вимоги банку до таких боржників, станом на 01.10.2023 PDF файл
 • Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації - 28.09.2023 (розміщено на сайті 03.10.2023) PDF файл
 • 28.09.2023 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщення на сайті 02.10.2023) (інформація недостовірна) ZIP файл
 • 28.09.2023 - Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (розміщення на сайті 02.10.2023) ZIP файл
 • 08.09.2023 – Інформація про затвердження звіту про винагороду членів Правління та впливових осіб АТ КБ «ПриватБанк» за 2022 рік (розміщення на сайті 11.09.2023) ZIP файл
 • Звіт про винагороду членів Правління та впливових осіб АТ КБ «ПриватБанк» за 2022 рік PDF файл
 • Інформація про винагороду членів Наглядової ради та членів Правління АТ КБ «ПриватБанк» у серпні 2023 р. PDF файл
 • Відомості про боржників, які є пов'язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов’язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком на строк понад 180 днів, а також вимоги банку до таких боржників, станом на 01.09.2023 PDF файл
 • Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації - 21.08.2023 (розміщено на сайті 30.08.2023) PDF файл
 • 21.08.2023 - Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (розміщення на сайті 30.08.2023) ZIP файл
 • Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів за 2 квартал 2023 року (Розміщена на сайті 24.08.2023) ZIP файл
 • Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів за 2 квартал 2023 року ZIP файл
 • Інформація про винагороду членів Наглядової ради та членів Правління АТ КБ «ПриватБанк» у липні 2023 р. PDF файл
 • Відомості про боржників, які є пов'язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов’язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком на строк понад 180 днів, а також вимоги банку до таких боржників, станом на 01.08.2023 PDF файл
 • Проміжна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2023 року (Розміщена на сайті 02.08.2023) ZIP файл
 • Проміжна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2023 року ZIP файл
 • Інформація про винагороду членів Наглядової ради та членів Правління АТ КБ «ПриватБанк» у червні 2023 р. PDF файл
 • Відомості про боржників, які є пов'язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов’язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком на строк понад 180 днів, а також вимоги банку до таких боржників, станом на 01.07.2023 PDF файл
 • Інформація про винагороду членів Наглядової ради та членів Правління АТ КБ «ПриватБанк» у травні 2023р. PDF файл
 • Відомості про боржників, які є пов'язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов’язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком на строк понад 180 днів, а також вимоги банку до таких боржників, станом на 01.06.2023 PDF файл
 • Проміжна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2023 року (Розміщена на сайті 25.05.2023) ZIP файл
 • Проміжна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2023 року ZIP файл
 • Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів за 1 квартал 2023 року (Розміщена на сайті 25.05.2023) ZIP файл
 • Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів за 1 квартал 2023 року ZIP файл
 • Річна інформація емітента АТ КБ ПриватБанк за 2022 рік (розміщена на сайті 19.05.2023) ZIP файл
 • Річна інформація емітента АТ КБ ПриватБанк за 2022 рік ZIP файл
 • Звіт про винагороду членів наглядової ради АТ КБ «ПриватБанк» за 2022 рік PDF файл
 • 04.05.2023 - Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів (розміщення на сайті 08.05.2023) ZIP файл
 • Інформація про винагороду членів Наглядової ради та членів Правління АТ КБ «ПриватБанк» у квітні 2023р. PDF файл
 • Відомості про боржників, які є пов'язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов’язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком на строк понад 180 днів, а також вимоги банку до таких боржників, станом на 01.05.2023 PDF файл
 • Інформація про винагороду членів Наглядової ради та членів Правління АТ КБ «ПриватБанк» у березні 2023р. PDF файл
 • Відомості про боржників, які є пов'язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов’язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком на строк понад 180 днів, а також вимоги банку до таких боржників, станом на 01.04.2023 PDF файл
 • Відомості про боржників, які є пов'язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов’язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком на строк понад 180 днів, а також вимоги банку до таких боржників, станом на 01.01.2023 PDF файл
 • Інформація про винагороду членів Наглядової ради та членів Правління АТ КБ «ПриватБанк» у грудні 2022р. PDF файл
 • Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2022 року (Розміщена на сайті 24.01.2023) ZIP файл
 • Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2022 року ZIP файл
 • Інформація про винагороду членів наглядової ради та членів правління АТ КБ «ПриватБанк» протягом 2022 року. PDF файл
 • Відомості про боржників, які є пов'язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов’язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком на строк понад 180 днів, а також вимоги банку до таких боржників, станом на 01.02.2023 PDF файл
 • Інформація про винагороду членів Наглядової ради та членів Правління АТ КБ «ПриватБанк» у січні 2023р. PDF файл
 • Відомості про боржників, які є пов’язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов’язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком на строк понад 180 днів, а також вимоги банку до таких боржників, на 01.03.2023 PDF файл
 • Інформація про винагороду членів Наглядової ради та членів Правління АТ КБ «ПриватБанк» у лютому 2023р. PDF файл
 • 03.03.2023 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщення на сайті 06.03.2023) ZIP файл
 • 23.03.2023 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщення на сайті 27.03.2023) ZIP файл
 • Відомості про боржників, які є пов`язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов’язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком на строк понад 180 днів, а також вимоги банку до таких боржників, станом на 01.07.2024 PDF файл
 • Відомості про боржників, які є пов`язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов’язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком на строк понад 180 днів, а також вимоги банку до таких боржників, станом на 01.06.2024 PDF файл
 • Відомості про боржників, які є пов`язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов’язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком на строк понад 180 днів, а також вимоги банку до таких боржників, станом на 01.05.2024 PDF файл
 • 08.05.2024 - Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів / XML (розміщено на сайті 09.05.2024) ZIP файл
 • Відомості про боржників, які є пов`язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов’язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком на строк понад 180 днів, а також вимоги банку до таких боржників, станом на 01.04.2024 PDF файл
 • Відомості про боржників, які є пов`язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов’язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком на строк понад 180 днів, а також вимоги банку до таких боржників, станом на 01.03.2024 PDF файл
 • Відомості про боржників, які є пов'язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов’язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком на строк понад 180 днів, а також вимоги банку до таких боржників, станом на 01.02.2024 PDF файл

Данi вiдсутнi

Члени правління
Наглядова рада

Герхард Бьош

Герхард Бьош

З майже 40-річним досвідом у банківській сфері Герхард Бьош є визнаним лідером і досвідченим банкіром зі стратегічним підходом до управління. Пан Бьош розпочав свою кар’єру в Австрії у 1986 році як економічний дослідник, а згодом успішно пройшов через ключові посади в банківському секторі, включно з керівництвом відділами казначейства, комерційного банкінгу та торгівлі.

Протягом 2004–2006 років він очолював глобальний відділ казначейства та ринків у Raiffeisen Zentralbank, після чого у 2006 році прийшов на український ринок як заступник Голови Правління в Raiffeisen Bank Aval. У 2010 році він отримав посаду першого заступника Голови Правління.

З 2021 року, обіймаючи посаду Голови Правління в ПриватБанку, Герхард Бьош продовжує визначати фінансовий ландшафт і забезпечувати лідерство найбільшого державного банку України, якому довіряють понад 18 мільйонів клієнтів. Здобувши вищу освіту у Віденському університеті з магістерським ступенем у суспільних та економічних науках, пан Бьош поєднує теоретичні знання із практичним досвідом.

Антон Разумний

Антон Разумний

Досвідчений лідер у сфері банківської справи з понад 20-річним досвідом роботи на вищих керівних посадах в українських банках і міжнародних фінансових групах, зокрема в BNP Paribas Group. Має експертні знання у сферах комплаєнсу, ризиків, протидії відмиванню коштів, операційної діяльності, нерухомості, аналітики та продажів, зокрема й роздрібних. Здобув ступінь бакалавра економіки в Харківському національному економічному університеті.

З 2019 року працює в ПриватБанку. З 2020 року обіймає посаду головного комплаєнс-менеджера, а в листопаді 2022 року призначений Членом Правління з питань комплаєнсу.

Марюс Качмарек

Марюс Качмарек

IT- та операційний менеджер із 28-річним міжнародним досвідом, який має експертизу в проєктуванні цільової IT-архітектури та впровадженні економічних та високоефективних рішень у банківській галузі. Вправно використовує людський капітал, здатний керувати банківськими проєктами в динамічний і результативний спосіб.

Пан Качмарек приєднався до ПриватБанку, найбільшого державного роздрібного банку в Україні, у 2019 році. Він став ключовим лідером для команди з 600 експертів під час важливого проєкту банку з міграції всіх ІТ-систем у хмару протягом 45 днів під час війни.

Євген Заіграєв

Євген Заіграєв

Банкір із 22-річним стажем роботи на ринку, з яких 20 років – на керівних посадах. Має досвід створення та розвитку ефективних систем обслуговування та кредитування корпоративних клієнтів, представників малого та середнього бізнесу і підприємців в Україні в міжнародних банківських групах: ProCredit Holding, Eurobank Group та PKO Bank Polski Group.

У ПриватБанку працює з 2020 року. У 2022 році обійняв посаду Члена Правління з питань малого та середнього бізнесу. На цій посаді відповідає за роботу з корпоративними клієнтами та представниками МСБ, лізингу, агробізнесу та торгового еквайрингу.

Має ступінь магістра банківської справи та диплом у сфері лідерства та управління бізнесом від ALBA Graduate Business School (Афіни), а також ступінь магістра бізнес-адміністрування (Executive MBA) від Києво-Могилянської бізнес-школи.

Дмитро Мусієнко

Дмитро Мусієнко

Досвідчений лідер у галузі банківської справи з 29-річним стажем на вищих посадах в українських банках і міжнародних фінансових групах, як-от: Societe Generale, Piraeus Bank Group, BNP Paribas Group.

У ПриватБанку працює з 2020 року. З вересня 2022 року обіймає посаду Члена Правління, відповідального за роздрібний бізнес. До того ж пан Мусієнко керує регіональною мережею банку, що налічує 12 макрорегіональних управлінь із майже 1 200 відділеннями.

Має ступінь магістра бізнес-адміністрування (MBA, Києво-Могилянська бізнес-школа), диплом спеціаліста з менеджменту організацій (Національний університет «Києво-Могилянська академія») та диплом спеціаліста з економіки та управління в торгівлі та громадському харчуванні (Львівський торговельно-економічний інститут).

Солвіта Деглава

Солвіта Деглава

Має понад 20 років досвіду та експертизи в керуванні непрацюючими кредитами та їх врегулюванні, фінансовому управлінні, стратегічному плануванні та оптимізації бізнес-процесів у банківській сфері. Протягом цих років вона обіймала посади вищого рівня керівництва (головної виконавчої директорки, головної офіцерки з реструктуризації та відновлення, головної фінансової офіцерки) у банках Luminor, Industra та Reverta (раніше Parex Banka), демонструючи управлінські навички; уміння керувати непрацюючими кредитами, юридичними та фінансовими підрозділами; навички створення та впровадження стратегій, спрямованих на підвищення фінансової стабільності та оптимізацію банківських процесів.

Її освітня підготовка включає бакалаврат з економіки Латвійського університету та диплом з управління банківською справою Латвійського банківського коледжу.

До 2019 року вона була членкинею Асоціації присяжних сертифікованих бухгалтерів.

У 2023 році її було призначено Членкинею Правління, відповідальною за реструктуризацію та відновлення непрацюючих та токсичних активів.

Лариса Чернишова

Лариса Чернишова

Досвідчена експертка з понад 28-річним досвідом роботи на різних керівних посадах у фінансовому секторі.
Її шлях розпочався в 1995 році, коли вона прийшла в банківський сектор і розпочала свою кар’єру в АКБ «Укрсоцбанк».

Вона вдосконалювала свої навички та зростала як експертка у сфері ризик-менеджменту у складі міжнародних банківських груп Bank Austria Creditanstalt та HVB, працюючи в дочірніх компаніях груп в Україні з 2000 до 2007 року.

Пізніше вона обіймала посади заступниці Голови Правління з питань ризик-менеджменту в ПАТ «Сведбанк» та ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК КІБ». У 2012 році Лариса приєдналася до групи «Унікредит» в Україні та працювала на посаді Генеральної директорки в ТОВ «УніКредит Лізинг».

З 2018 року Лариса успішно виконує обов’язки Членкині Правління з питань керування ризиками (CRO) АТ КБ «ПриватБанк».

Лариса є випускницею Київського державного економічного університету та має ступінь MBA від Міжнародного інституту менеджменту ІМІ в Києві, що підкреслює її високий рівень кваліфікації та готовність до роботи з викликами у фінансовому секторі.