Корпоративне управління

Акціонер Банку

Корпоративне управління

Єдиним акціонером Банку, якому належать 100% акцій Банку, є держава в особі Кабінету Міністрів України

Статутний капітал

Статутний капітал банку становить 206 059 743 960,00 гривень (двісті шість мільярдів п'ятдесят дев'ять мільйонів сімсот сорок три тисячі дев'ятсот шістдесят гривень 00 копійок) та поділений на 735 927 657 (сімсот тридцять п'ять мільйонів дев'ятсот двадцять сім тисяч шістсот п'ятдесят сім) простих іменних акцій номінальною вартістю 280 (двісті вісімдесят) гривень кожна.

Структура корпоративного управління

Принципи корпоративного управління

Держава реалізує свої права власника Банку, а органи управління Банку діють відповідно до найкращих світових практик корпоративного управління, зокрема, Принципів Організації економічного розвитку та співробітництва щодо корпоративного управління для підприємств з державною часткою (OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises), Принципів корпоративного управління для банків Базельського комітету з банківського нагляду (Corporate governance principles for banks by Basel Committee on Banking Supervision), Рекомендацій Європейської банківської організації щодо внутрішнього управління (Guidelines on Internal Governance by European Banking Authority), що застосовуються в обсязі, що не суперечить імперативним нормам чинного законодавства України.

Принципи корпоративного управління викладені у Кодексі корпоративного управління, що розміщений на сайті.

Повноваження Правління банку, Наглядової ради банку та інших колегіальних органів представлені в Статуті банку.

Управління ризиками

Банк створює комплексну та адекватну систему управління ризиками, що має враховувати специфіку роботи Банку та вимоги щодо управління ризиками, встановлені Національним банком України. Система управління ризиками має забезпечувати виявлення, ідентифікацію, оцінку, моніторинг і контроль за всіма видами ризиків на всіх організаційних рівнях та оцінку достатності капіталу Банку для покриття всіх видів ризиків.

Документи

Статут

Статут АТ КБ ПРИВАТБАНК, зареєстрований державним реєстратором 10.04.2023 PDF файл

Статут АТ КБ ПРИВАТБАНК, зареєстрований державним реєстратором 11.09.2019 PDF файл

Статут АТ КБ ПРИВАТБАНК, зареєстрований державним реєстратором 26.02.2019 PDF файл

Статут АТ КБ ПРИВАТБАНК, зареєстрований державним реєстратором 21.05.2018 PDF файл

Статут ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, зареєстрований державним реєстратором 28.12.2017 PDF файл

Статут ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, зареєстрований державним реєстратором 28.09.2017 PDF файл

Статут ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, зареєстрований державним реєстратором 21.04.2017 PDF файл

Статут ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, зареєстрований державним реєстратором 16.01.2017 PDF файл

Рішення акціонера, що має статус протоколу загальних зборів

Постанова КМУ №712 від 14.08.2019р PDF файл

Наказ 519 вiд 21.05.2018. PDF файл

Наказ 537 вiд 29.05.2017. PDF файл

Наказ 479 вiд 28.04.2017. PDF файл

Наказ 439 вiд 14.04.17. PDF файл

Наказ 409 вiд 03.04.17.(1). PDF файл

Наказ 409 вiд 03.04.17.(2). PDF файл

Наказ 2 вiд 10.01.17. PDF файл

Положення про Наглядову раду

Положення про Наглядову раду АТ КБ ПРИВАТБАНК від 13.01.2023. PDF файл

Положення про Наглядову раду АТ КБ ПРИВАТБАНК від 14.08.2019. PDF файл

Положення про Наглядову раду АТ КБ ПРИВАТБАНК від 05.06.2019. PDF файл

Положення про Наглядову раду АТ КБ ПРИВАТБАНК від 17.01.2019. PDF файл

Положення про Принципи формування Наглядової ради АТ КБ ПРИВАТБАНК. PDF файл

Кодекс корпоративного управления

Кодекс корпоративного управління. PDF файл

Рамкова угода про взаємодію між Кабінетом міністрів України та АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Положення про Правління

Cтруктура власності

100% акцій акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» належить державі Україна в особі Кабінету Міністрів України.

Афілійовані особи банку

Звітність та інша інформація

Рік
 • Відомості про діяльність комітетів Наглядової ради за 2022 рік PDF файл
 • 27.12.2022 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщення на сайті 29.12.2022) ZIP файл
 • Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2022 року (Розміщена на сайті 12.12.2022) ZIP файл
 • Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2022 року ZIP файл
 • Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів за 3 квартал 2022 року (розміщення на сайті 12.12.2022) ZIP файл
 • Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів за 3 квартал 2022 року ZIP файл
 • Інформація про винагороду членів Наглядової ради та членів Правління АТ КБ «ПриватБанк» у листопаді 2022р. PDF файл
 • Відомості про боржників, які є пов’язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов’язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком на строк понад 180 днів, а також вимоги банку до таких боржників, на 01.12.2022 PDF файл
 • 21.11.2022 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщення на сайті 22.11.2022) ZIP файл
 • Інформація про винагороду членів Наглядової ради та членів Правління АТ КБ «ПриватБанк» у жовтні 2022р. PDF файл
 • Відомості про боржників, які є пов'язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов’язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком на строк понад 180 днів, а також вимоги банку до таких боржників, станом на 01.11.2022 PDF файл
 • Річна інформація емітента АТ КБ ПриватБанк за 2021 рік (розміщена на сайті 28.10.2022) ZIP файл
 • Річна інформація емітента АТ КБ ПриватБанк за 2021 рік ZIP файл
 • Проміжна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2022 року (Розміщена на сайті 28.10.2022) ZIP файл
 • Проміжна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2022 року ZIP файл
 • Проміжна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2022 року (Розміщена на сайті 28.10.2022) ZIP файл
 • Проміжна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2022 року ZIP файл
 • Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів за 1 квартал 2022 року (розміщення на сайті 28.10.2022) ZIP файл
 • Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів за 1 квартал 2022 року ZIP файл
 • Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів за 2 квартал 2022 року (розміщення на сайті 28.10.2022) ZIP файл
 • Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів за 2 квартал 2022 року ZIP файл
 • 27.10.2022 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщення на сайті 28.10.2022) ZIP файл
 • Інформація про винагороду членів Наглядової ради та членів Правління АТ КБ «ПриватБанк» у вересні 2022р. PDF файл
 • Відомості про боржників, які є пов’язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов’язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком на строк понад 180 днів, а також вимоги банку до таких боржників, на 01.10.2022 PDF файл
 • 14.09.2022 - Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів (розміщення на сайті 16.09.2022) ZIP файл
 • Відомості про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2021 рік (розміщення на сайті 12.09.2022) ZIP файл
 • Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ КБ “ПриватБанк” за 2021 рік PDF файл
 • Інформація про винагороду членів Наглядової ради та членів Правління АТ КБ «ПриватБанк» у серпні 2022р. PDF файл
 • Відомості про боржників, які є пов’язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов’язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком на строк понад 180 днів, а також вимоги банку до таких боржників, станом на 01.09.2022 PDF файл
 • 30.08.2022 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщення на сайті 31.08.2022) ZIP файл
 • 18.08.2022 - Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв (розміщення на сайті 23.08.2022) ZIP файл
 • 19.08.2022 - Відомості про затвердження звіту про винагороду членів Правління та впливових осіб АТ КБ «ПриватБанк» за 2021 рік (розміщення на сайті 23.08.2022) ZIP файл
 • Звіт про винагороду членів Правління та впливових осіб АТ КБ «ПриватБанк» за 2021 рік PDF файл
 • Інформація про винагороду членів Наглядової ради та членів Правління АТ КБ «ПриватБанк» у липні 2022р. PDF файл
 • Відомості про боржників, які є пов’язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов’язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком на строк понад 180 днів, а також вимоги банку до таких боржників, станом на 01.08.2022 PDF файл
 • 24.02.2022 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
 • (розміщення на сайті 22.07.2022) ZIP файл
 • Інформація про винагороду членів Наглядової ради та членів Правління АТ КБ «ПриватБанк» у червні 2022р. PDF файл
 • Відомості про боржників, які є пов’язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов’язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком на строк понад 180 днів, а також вимоги банку до таких боржників, станом на 01.04.2022 PDF файл
 • Відомості про діяльність комітетів Наглядової ради за 2021 рік PDF файл
 • Інформація про винагороду членів Наглядової ради та членів Правління АТ КБ «ПриватБанк» у травні 2022р. PDF файл
 • Відомості про боржників, які є пов’язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов’язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком на строк понад 180 днів, а також вимоги банку до таких боржників, станом на 01.06.2022 PDF файл
 • Інформація про винагороду членів Наглядової ради та членів Правління АТ КБ «ПриватБанк» у квітні 2022р. PDF файл
 • 19.04.2022 - Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів (розміщення на сайті 22.04.2022) ZIP файл
 • 19.04.2022 - Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів ZIP файл
 • Інформація про винагороду членів Наглядової ради та членів Правління АТ КБ «ПриватБанк» у березні 2022р. PDF файл
 • Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації - 24.02.2022 (розміщено на сайті 07.04.2022) PDF файл
 • Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів (розміщення на сайті 07.04.2022) ZIP файл
 • Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів ZIP файл
 • Відомості про боржників, які є пов’язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов’язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком на строк понад 180 днів, а також вимоги банку до таких боржників, станом на 01.04.2022 PDF файл
 • Відомості про боржників, які є пов’язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов’язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком на строк понад 180 днів, а також вимоги банку до таких боржників, станом на 01.03.2022. PDF файл
 • Інформація про винагороду членів Наглядової ради та членів Правління АТ КБ «ПриватБанк» у лютому 2022р. PDF файл
 • Інформація про винагороду членів Наглядової ради та членів Правління АТ КБ «ПриватБанк» у січні 2022р. PDF файл
 • Відомості про боржників, які є пов’язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов’язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком на строк понад 180 днів, а також вимоги банку до таких боржників станом на 01.02.2022. PDF файл
 • Інформація про винагороду членів наглядової ради та членів правління АТ КБ «ПриватБанк» протягом 2021 року PDF файл
 • Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2021 року (розміщення на сайті 28.01.2022) ZIP файл
 • Інформація про винагороду членів наглядової ради та членів правління АТ КБ «ПриватБанк» у грудні 2021р. PDF файл
 • 22.12.2021 - Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв (розміщення на сайті 23.12.2021) ZIP файл
 • Оголошення про проведення конкурсу на посаду Заступника Голови Правління (з операційних питань) АТ КБ «ПриватБанк» PDF файл
 • Інформація про винагороду членів наглядової ради та членів правління АТ КБ «ПриватБанк» за листопад 2021р. PDF файл
 • Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів за ІІІ квартал 2021 року (розміщення на сайті 30.11.2021) ZIP файл
 • Інформація про винагороду членів наглядової ради та членів правління АТ КБ «ПриватБанк» за жовтень 2021р. PDF файл
 • 01.11.2021 - Відомості про затвердження звіту про винагороду членів Правління АТ КБ "ПриватБанк" за 2020 рік (розміщення на сайті 02.11.2021) ZIP файл
 • Звіт про винагороду членів Правління АТ КБ "ПриватБанк" за 2020 рік PDF файл
 • Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2021 року (розміщення на сайті 29.10.2021) ZIP файл
 • 21.10.2021 - Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв (розміщення на сайті 22.10.2021) ZIP файл
 • Відомості про діяльність Комітету з питань аудиту Наглядової ради за 1-ше півріччя 2021 року (розміщення на сайті 05.10.2021) PDF файл
 • Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів за ІІ квартал 2021 року (розміщення на сайті 30.08.2021) ZIP файл
 • 26.08.2021 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщення на сайті 27.08.2021) ZIP файл
 • Проміжна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2021 року (розміщення на сайті 30.07.2021) ZIP файл
 • 10.06.2021 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщення на сайті 11.06.2021) ZIP файл
 • Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів за І квартал 2021 року (розміщення на сайті 28.05.2021) ZIP файл
 • 27.05.2021 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщення на сайті 27.05.2021) ZIP файл
 • 21.05.2021 - Повідомлення щодо несвоєчасного розкриття особливої інформації (розміщення на сайті 27.05.2021) PDF файл
 • 21.05.2021 - Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів (розміщення на сайті 25.05.2021) ZIP файл
 • Відомості про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради - 28.04.2021 (розміщення на сайті 18.05.2021) ZIP файл
 • Повідомлення щодо несвоєчасного розкриття особливої інформації - 28.04.2021 (розміщення на сайті 18.05.2021) PDF файл
 • Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв - 25.01.2021 (розміщення на сайті 18.05.2021) ZIP файл
 • Повідомлення щодо несвоєчасного розкриття особливої інформації - 25.01.2021 (розміщення на сайті 18.05.2021) ZIP файл
 • Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ КБ “ПриватБанк” за 2020 рік PDF файл
 • Відомості про діяльність комітетів Наглядової ради за 2020 рік PDF файл
 • Річна інформація емітента АТ КБ "ПриватБанк" за 2020 рік (розміщення на сайті 30.04.2021) ZIP файл
 • Проміжна інформація емітента цінних паперів за I квартал 2021 року (розміщення на сайті 30.04.2021 ) ZIP файл
 • 17.04.2021 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщення на сайті 20.04.2021) ZIP файл
 • Проміжна інформація емітента цінних паперів за IV квартал 2020 року (розміщення на сайті 29.01.2021) ZIP файл
 • 20.01.2021 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщення на сайті 22.01.2021) ZIP файл
 • 04.01.2021 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщення на сайті 06.01.2021) ZIP файл
 • 31.12.2020 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщення на сайті 05.01.2021) ZIP файл
 • 17.12.2020 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщення на сайті 21.12.2020) ZIP файл
 • Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
  (розміщення на сайті 10.12.2020) ZIP файл
 • Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів за ІII квартал 2020 року (розміщення на сайті 30.11.2020) ZIP файл
 • Проміжна інформація емітента цінних паперів за III квартал 2020 року (розміщення на сайті 30.10.2020) ZIP файл
 • 31.08.2020 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщення на сайті 02.09.2020)ZIP файл
 • Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів за ІI квартал 2020 року (розміщення на сайті 28.08.2020) ZIP файл
 • 12.08.2020 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщення на сайті 14.08.2020) ZIP файл
 • Проміжна інформація емітента цінних паперів за II квартал 2020 року (розміщення на сайті 30.07.2020) ZIP файл
 • Відомості про затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу (розміщення на сайті 20.07.2020) ZIP файл
 • Повідомлення щодо несвоєчасного розкриття проміжної інформації емітента цінних паперів за I квартал 2020 року та консолідованої проміжної фінансової звітності емітента цінних паперів за І квартал 2020 року (розміщення на сайті 03.07.2020) PDF файл
 • Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів за І квартал 2020 року (розміщення на сайті 03.07.2020) ZIP файл
 • Проміжна інформація емітента цінних паперів за I квартал 2020 року (розміщення на сайті 03.07.2020) ZIP файл
 • Річна інформація емітента АТ КБ "ПриватБанк" за 2019 рік (розміщення на сайті 01.06.2020) ZIP файл
 • 29.05.2020 - Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів (розміщення на сайті 01.06.2020) ZIP файл
 • 26.05.2020 - Повідомлення щодо несвоєчасного розкриття особливої інформації (розміщення на сайті 26.05.2020) PDF файл
 • 20.05.2020 - Відомості про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради (розміщення на сайті 26.05.2020) ZIP файл
 • 06.04.2020 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщення на сайті 08.04.2020) ZIP файл
 • 31.03.2020 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщення на сайті 02.04.2020) ZIP файл
 • 24.03.2020 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщення на сайті 25.03.2020) ZIP файл
 • 20.02.2020 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщення на сайті 24.02.2020) ZIP файл
 • 14.02.2020 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщення на сайті 18.02.2020) ZIP файл
 • Проміжна інформація емітента цінних паперів за IV квартал 2019 року (розміщення на сайті 28.01.2020) ZIP файл
 • Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів за ІIІ квартал 2019 року (розміщення на сайті 29.11.2019) ZIP файл
 • 21.11.2019 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщення на сайті 25.11.2019) ZIP файл
 • Проміжна інформація емітента цінних паперів за III квартал 2019 року (розміщення на сайті 30.10.2019) ZIP файл
 • Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів за ІІ квартал 2019 року (розміщення на сайті 30.08.2019) ZIP файл
 • 31.07.2019 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщення на сайті 02.08.2019) ZIP файл
 • Проміжна інформація емітента цінних паперів за II квартал 2019 року (розміщення на сайті 30.07.2019) ZIP файл
 • 17.07.2019 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщення на сайті 19.07.2019) ZIP файл
 • 05.07.2019 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщення на сайті 09.07.2019) ZIP файл
 • Повідомлення щодо несвоєчасного розкриття проміжної інформації емітента цінних паперів за I квартал 2019 року (розміщення на сайті 30.05.2019) PDF файл
 • Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів за I квартал 2019 року (розміщення на сайті 30.05.2019) ZIP файл
 • Проміжна інформація емітента цінних паперів за I квартал 2019 року (розміщення на сайті 30.05.2019) ZIP файл
 • 22.05.2019 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщення на сайті 28.05.2019) ZIP файл
 • 21.05.2019 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщення на сайті 23.05.2019) ZIP файл
 • 15.05.2019 - Повідомлення щодо несвоєчасного розкриття особливої інформації PDF файл
 • 13.05.2019 - Прийняття рішення про виплату дивідендів (розміщення на сайті 15.05.2019) ZIP файл
 • Відомості про діяльність комітетів Наглядової ради за 2019 рік PDF файл
 • 11.05.2019 - Повідомлення щодо несвоєчасного розкриття особливої інформації PDF файл
 • 26.04.2019 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщення на сайті 10.05.2019) ZIP файл
 • 26.04.2019 - Відомості про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради (розміщення на сайті 10.05.2019) ZIP файл
 • 26.04.2019 - Річна інформація АТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2018 рік (ZIP) ZIP файл
 • 19.04.2019 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщення на сайті 23.04.2019) ZIP файл
 • 25.03.2019 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщення на сайті 27.03.2019) PDF файл
 • 25.03.2019 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщення на сайті 27.03.2019) ZIP файл
 • 11.03.2019 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщення на сайті 13.03.2019) PDF файл
 • 04.03.2019 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщення на сайті 06.03.2019) PDF файл
 • 19.02.2019 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента PDF файл
 • 22.12.2018 - Спростування особливої інформації емітента PDF файл
 • 19.12.2018 - Відомості про зміну складу посадових осіб PDF файл
 • 30.10.2018 - Квартальна інформація АТ КБ "ПРИВАТБАНК" за III-й квартал 2018 року PDF файл
 • 01.10.2018 - Відомості про зміну складу посадових осіб PDF файл
 • 03.09.2018 - Відомості про зміну складу посадових осіб PDF файл
 • 30.07.2018 - Квартальна інформація АТ КБ "ПРИВАТБАНК" за II-й квартал 2018 року PDF файл
 • 20.06.2018 - Відомості про зміну типу акціонерного товариства. (PDF) PDF файл
 • 11.06.2018 - Квартальна інформація АТ КБ "ПРИВАТБАНК" за I-й квартал 2018. (PDF) PDF файл
 • 22.05.2018 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (PDF) PDF файл
 • 17.05.2018 - Річна інформація АТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2017 рік (PDF) PDF файл
 • 07.05.2018 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (PDF) PDF файл
 • 23.04.2018 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (PDF) PDF файл
 • 23.03.2018 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (PDF) PDF файл
 • 15.02.2018 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (PDF) PDF файл
 • 16.01.2018 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (DOC) DOC файл
 • 30.11.2017 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (DOC) DOC файл
 • 31.07.2017 - Квартальна інформація АТ КБ "ПРИВАТБАНК" за II-й квартал 2017 року. PDF файл
 • 30.10.2017 - Квартальна інформація АТ КБ "ПРИВАТБАНК" за III-й квартал 2017 року DOC файл
 • 26.07.2017 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (PDF). PDF файл
 • 06.07.2017 - Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу. PDF файл
 • 29.06.2017 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.PDF файл
 • 13.06.2017 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. PDF файл
 • Квартальна інформація АТ КБ "ПРИВАТБАНК" за I-й квартал 2017 року. PDF файл
 • Річна інформація АТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2016 рік. PDF файл
 • 28.04.2017 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (PDF). PDF файл
 • 17.01.2017 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (PDF). PDF файл
 • 03.01.2017 - Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій емітента. PDF файл
 • 20.12.2016 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. PDF файл
 • Відомості про діяльність комітетів Наглядової ради за 2023 рік PDF файл
 • Інформація про винагороду членів Наглядової ради та членів Правління АТ КБ «ПриватБанк» у грудні 2023 р. PDF файл
 • Відомості про боржників, які є пов`язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов’язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком на строк понад 180 днів, а також вимоги банку до таких боржників, станом на 01.01.2024 PDF файл
 • Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації - 28.04.2023 (розміщено на сайті 17.05.2023) ZIP файл
 • Відомості про боржників, які є пов'язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов’язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком на строк понад 180 днів, а також вимоги банку до таких боржників, станом на 01.12.2023 PDF файл
 • Інформація про винагороду членів Наглядової ради та членів Правління АТ КБ «ПриватБанк» у листопаді 2023 р. PDF файл
 • Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів за 3 квартал 2023 року (Розміщена на сайті 29.11.2023) ZIP файл
 • Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів за 3 квартал 2023 року ZIP файл
 • Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2023 року (Розміщена на сайті 06.11.2023) ZIP файл
 • Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2023 року ZIP файл
 • Інформація про винагороду членів Наглядової ради та членів Правління АТ КБ «ПриватБанк» у жовтні 2023 р. PDF файл
 • Відомості про боржників, які є пов'язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов’язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком на строк понад 180 днів, а також вимоги банку до таких боржників, станом на 01.11.2023 PDF файл
 • 13.10.2023 - Відомості про зміну складу посадових осіб (розміщення на сайті 16.10.2023) ZIP файл
 • Повідомлення про факт самостійного виявлення недостовірної інформації ZIP файл
 • 28.09.2023 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (уточнення) (розміщення на сайті 12.10.2023) ZIP файл
 • Інформація про винагороду членів Наглядової ради та членів Правління АТ КБ «ПриватБанк» у вересні 2023 р. PDF файл
 • Відомості про боржників, які є пов'язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов’язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком на строк понад 180 днів, а також вимоги банку до таких боржників, станом на 01.10.2023 PDF файл
 • Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації - 28.09.2023 (розміщено на сайті 03.10.2023) PDF файл
 • 28.09.2023 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщення на сайті 02.10.2023) (інформація недостовірна) ZIP файл
 • 28.09.2023 - Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (розміщення на сайті 02.10.2023) ZIP файл
 • 08.09.2023 – Інформація про затвердження звіту про винагороду членів Правління та впливових осіб АТ КБ «ПриватБанк» за 2022 рік (розміщення на сайті 11.09.2023) ZIP файл
 • Звіт про винагороду членів Правління та впливових осіб АТ КБ «ПриватБанк» за 2022 рік PDF файл
 • Інформація про винагороду членів Наглядової ради та членів Правління АТ КБ «ПриватБанк» у серпні 2023 р. PDF файл
 • Відомості про боржників, які є пов'язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов’язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком на строк понад 180 днів, а також вимоги банку до таких боржників, станом на 01.09.2023 PDF файл
 • Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації - 21.08.2023 (розміщено на сайті 30.08.2023) PDF файл
 • 21.08.2023 - Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (розміщення на сайті 30.08.2023) ZIP файл
 • Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів за 2 квартал 2023 року (Розміщена на сайті 24.08.2023) ZIP файл
 • Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів за 2 квартал 2023 року ZIP файл
 • Інформація про винагороду членів Наглядової ради та членів Правління АТ КБ «ПриватБанк» у липні 2023 р. PDF файл
 • Відомості про боржників, які є пов'язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов’язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком на строк понад 180 днів, а також вимоги банку до таких боржників, станом на 01.08.2023 PDF файл
 • Проміжна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2023 року (Розміщена на сайті 02.08.2023) ZIP файл
 • Проміжна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2023 року ZIP файл
 • Інформація про винагороду членів Наглядової ради та членів Правління АТ КБ «ПриватБанк» у червні 2023 р. PDF файл
 • Відомості про боржників, які є пов'язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов’язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком на строк понад 180 днів, а також вимоги банку до таких боржників, станом на 01.07.2023 PDF файл
 • Інформація про винагороду членів Наглядової ради та членів Правління АТ КБ «ПриватБанк» у травні 2023р. PDF файл
 • Відомості про боржників, які є пов'язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов’язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком на строк понад 180 днів, а також вимоги банку до таких боржників, станом на 01.06.2023 PDF файл
 • Проміжна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2023 року (Розміщена на сайті 25.05.2023) ZIP файл
 • Проміжна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2023 року ZIP файл
 • Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів за 1 квартал 2023 року (Розміщена на сайті 25.05.2023) ZIP файл
 • Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів за 1 квартал 2023 року ZIP файл
 • Річна інформація емітента АТ КБ ПриватБанк за 2022 рік (розміщена на сайті 19.05.2023) ZIP файл
 • Річна інформація емітента АТ КБ ПриватБанк за 2022 рік ZIP файл
 • Звіт про винагороду членів наглядової ради АТ КБ «ПриватБанк» за 2022 рік PDF файл
 • 04.05.2023 - Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів (розміщення на сайті 08.05.2023) ZIP файл
 • Інформація про винагороду членів Наглядової ради та членів Правління АТ КБ «ПриватБанк» у квітні 2023р. PDF файл
 • Відомості про боржників, які є пов'язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов’язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком на строк понад 180 днів, а також вимоги банку до таких боржників, станом на 01.05.2023 PDF файл
 • Інформація про винагороду членів Наглядової ради та членів Правління АТ КБ «ПриватБанк» у березні 2023р. PDF файл
 • Відомості про боржників, які є пов'язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов’язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком на строк понад 180 днів, а також вимоги банку до таких боржників, станом на 01.04.2023 PDF файл
 • Відомості про боржників, які є пов'язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов’язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком на строк понад 180 днів, а також вимоги банку до таких боржників, станом на 01.01.2023 PDF файл
 • Інформація про винагороду членів Наглядової ради та членів Правління АТ КБ «ПриватБанк» у грудні 2022р. PDF файл
 • Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2022 року (Розміщена на сайті 24.01.2023) ZIP файл
 • Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2022 року ZIP файл
 • Інформація про винагороду членів наглядової ради та членів правління АТ КБ «ПриватБанк» протягом 2022 року. PDF файл
 • Відомості про боржників, які є пов'язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов’язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком на строк понад 180 днів, а також вимоги банку до таких боржників, станом на 01.02.2023 PDF файл
 • Інформація про винагороду членів Наглядової ради та членів Правління АТ КБ «ПриватБанк» у січні 2023р. PDF файл
 • Відомості про боржників, які є пов’язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов’язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком на строк понад 180 днів, а також вимоги банку до таких боржників, на 01.03.2023 PDF файл
 • Інформація про винагороду членів Наглядової ради та членів Правління АТ КБ «ПриватБанк» у лютому 2023р. PDF файл
 • 03.03.2023 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщення на сайті 06.03.2023) ZIP файл
 • 23.03.2023 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщення на сайті 27.03.2023) ZIP файл
 • Відомості про боржників, які є пов`язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов’язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком на строк понад 180 днів, а також вимоги банку до таких боржників, станом на 01.04.2024 PDF файл
 • Відомості про боржників, які є пов`язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов’язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком на строк понад 180 днів, а також вимоги банку до таких боржників, станом на 01.03.2024 PDF файл
 • Відомості про боржників, які є пов'язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов’язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком на строк понад 180 днів, а також вимоги банку до таких боржників, станом на 01.02.2024 PDF файл

Данi вiдсутнi

Члени правління
Наглядова рада

Герхард Бьош

Герхард Бьош

Голова Правління

Лариса Чернишова

Чернишова Лариса Петрівна

Заступник Голови Правління
(з питань управління ризиками)

Марюс Качмарек

Марюс Качмарек

Заступник Голови Правління
(з операційних питань)

Дмитро Мусієнко

Дмитро Мусієнко

Член Правління
(з питань роздрібного бізнесу)

Євген Заіграєв

Євген Заіграєв

Член Правління
(з питань малого і середнього бізнесу)

Антон Разумний

Антон Разумний

Член Правління
(з питань комплаєнсу)

Солвіта Деглава

Солвіта Деглава

Член Правління
(з питань реорганізації та проблемних активів)