Повноваження для оформлення довіреностей

Повноваження для оформлення довіреностей

Якщо ви бажаєте надати доступ для проведення банківських операцій третій особі від вашого імені, необхідно надати в банк нотаріальну довіреність. Також рекомендуємо використовувати наведені нижче тексти повноважень для різних видів операцій.

Надання права розпорядження грошовими коштами на рахунку:

Надання права розпорядження грошовими коштами на рахунку:
 • право представлення інтересів довірителя в банківських установах;
 • право отримання грошових коштів, право розпорядження грошовими коштами;
 • право розпорядження рахунками; відкриття, закриття рахунків;
 • право отримання документів, виписок, довідок та інформації, що містить банківську таємницю довірителя;
 • право подання заяв у банк;
 • право підпису документів від імені довірителя.

Надання права користування сейфовою скринькою:

Надання права користування сейфовою скринькою:
 • право використання та розпорядження індивідуальною скринькою (сейфом);
 • право на доступ та експлуатацію сейфової скриньки, у тому числі право залишати на зберігання та отримувати все те, що знаходиться у сейфовій скриньці;
 • право розпорядження будь-якими сейфовими скриньками (або зазначити конкретні);
 • право подання заяв у банк;
 • право підпису документів від імені довірителя.

Отримання компенсації від Фонду гарантування вкладів:

Отримання компенсації від Фонду гарантування вкладів:
 • право представлення інтересів довірителя в банківських установах;
 • право представництва у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб;
 • право отримання грошових коштів, право розпорядження грошовими коштами.

Відкриття додаткової картки до пенсійної/соціальної:

Відкриття додаткової картки до пенсійної/соціальної:
 • право отримання грошових коштів, пенсії тощо довірителя;
 • право розпорядження коштами довірителя;
 • право отримувати платіжні картки.

Випуск нової або перевипуск основної пенсійної/соціальної картки:

Випуск нової або перевипуск основної пенсійної/соціальної картки:
 • право відкриття рахунку на ім’я довірителя;
 • право отримання грошових коштів, пенсії тощо довірителя;
 • право підпису на документах від імені довірителя.