Що означає «пов’язана з банком особа»?

Відповідаємо на найпоширеніші питання які можуть виникнути в разі отримання повідомлення від банку про визначення вас пов’язаною з банком особою

Пов’язані з банком особи

Згідно зі статтею 52 Закону України «Про банки та банківську діяльність» до пов’язаних з банком осіб належать:

 1. Контролери банку.
 2. Особи, які мають істотну участь у банку, та особи, через яких ці особи здійснюють опосередковане володіння істотною участю в банку.
 3. Керівники банку, керівник підрозділу внутрішнього аудиту, головний ризик-менеджер, головний комплаєнс-менеджер, керівники та члени комітетів ради банку та правління банку.
 4. Споріднені та афілійовані особи банку, зокрема й учасники банківської групи.
 5. Власники істотної участі у споріднених та афілійованих особах банку.
 6. Керівники юридичних осіб та керівники банків, які є спорідненими та афілійованими особами банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів цих осіб;
 7. Асоційовані особи фізичних осіб, зазначених у пунктах 1–6.
 8. Юридичні особи, в яких фізичні особи, зазначені в пунктах 1–7, є керівниками або власниками істотної участі.
 9. Будь-яка особа, через яку проводиться операція в інтересах осіб, зазначених у пунктах 1–8.

 

Чи потрібно звертатися до банку у разі отримання листа-повідомлення про визнання пов’язаною з банком особою?

Ні. Повідомлення не вимагає дій з боку отримувача.

 

Чому надсилається лист про визначення пов’язаною з банком особою, якщо людина не є клієнтом банку?

Банк визначає пов’язаних з банком осіб відповідно до встановлених законодавством України критеріїв незалежно від наявності відносин такої особи з банком.

 

Які є обмеження за операціями банку з пов’язаними з банком особами, визначені законодавством?

Стаття 52 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначає:

 • угоди, що здійснюються з пов’язаними з банком особами, не можуть передбачати умови, що не є поточними ринковими умовами;
 • угоди, укладені банком із пов’язаними з банком особами на умовах, що не є поточними ринковими умовами, визнаються недійсними з моменту їх укладення.

Поточними ринковими умовами не вважаються:

 • прийняття меншого забезпечення виконання зобов’язань, ніж вимагається від інших клієнтів;
 • придбання у пов’язаної з банком особи майна низької якості чи за завищеною ціною;
 • здійснення інвестиції в цінні папери пов’язаної з банком особи, яку банк не здійснив би в інше підприємство;
 • оплата товарів і послуг пов’язаної з банком особи за цінами вищими, ніж звичайні, або за таких обставин, коли такі самі товари і послуги іншої особи взагалі не було б придбано;
 • продаж пов’язаній з банком особі майна за вартістю, що є нижчою, ніж та, яку банк отримав би від продажу такого майна іншій особі;
 • нарахування відсотків та комісійних за послугами, наданими банком пов’язаним із банком особам, які є меншими, ніж звичайні;
 • нарахування відсотків за вкладами (депозитами), залученими банком від пов’язаних із банком осіб, які є більшими, ніж звичайні;
 • передача у користування пов’язаній з банком особі майна, плата за яке є нижчою, ніж та, яку банк отримав би від особи, яка не є пов’язаною, або отримання від пов’язаної з банком особи майна у користування за завищеною платою.

 

Чи можна після визначення пов’язаності з банком отримати послуги банку?

Статус пов’язаної з банком особи не обмежує в користуванні послугами банку, якщо банк надає послуги на поточних ринкових умовах (процентна ставка, розмір комісії, строк користування, вимоги до забезпечення та інше відповідає стандартним умовам продуктів банку). Але на час дії воєнного стану Національний банк України встановив певні обмеження.

 

Які є обмеження в операціях банку з пов’язаними з банком особами на час дії воєнного стану?

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України № 23 від 25.02 2022 банкам забороняється:

 1. Здійснення активних операцій із пов'язаними з банком особами в частині укладання нових кредитних договорів та договорів про надання банком фінансових зобов'язань, укладання договорів про внесення змін до кредитних договорів щодо:
  • збільшення сум кредитів та фінансових зобов'язань;
  • збільшення строків користування кредитами (крім договорів, що передбачають стандартні умови, доступні для широкого загалу позичальників).

 2. Дострокове повернення вкладів (депозитів) пов’язаним з банком особам, крім спрямування достроково повернених коштів на збільшення капіталу банку.

 

Коли вкладник, який є пов’язаною з банком особою, може повернути або частково зняти кошти з вкладів (депозитів) у час дії воєнного стану?

На час дії воєнного стану банки не можуть достроково повертати вклади (депозити) пов’язаним з банком особам. Неможливе і часткове зняття коштів до закінчення строку вкладу (депозиту). Повернення вкладів (депозитів) можливе тільки в період, що визначено договором як закриття вкладу (депозиту) за строком.