Принципи та цінності

Принципи та цінності

Комплаєнс є багатовимірним питанням та може мати різний зміст і масштаб.

ПриватБанк визначає комплаєнс як дотримання норм законодавства, регулюючих вказівок та правил, галузевих та загальноприйнятих банківських стандартів, кодексу поведінки (етики), політики управління конфліктами інтересів; вирішення питань запобігання відмиванню грошей та протидії фінансуванню тероризму; розслідування фактів корупційної та шахрайської поведінки.

Комплаєнс є невід’ємною складовою повсякденної ділової діяльності (практики) ПриватБанку. Починаючи з вищих органів управління, комплаєнс є частиною культури всього банку, відповідальністю всіх співробітників.

Щоб сприяти власному сталому розвитку в здійсненні комерційної діяльності, ПриватБанк прагне дотримуватися найкращих практик та стандартів ринку в сферах відповідальності, прозорості та ділової етики.

Не визнаються як можливі для використання незаконні, протиправні способи ведення бізнесу й такі, що не відповідають загальновизнаним принципам.

Політика ПриватБанку передбачає дотримання всіх вимог законодавства та регулятивних документів щодо протидії легалізації коштів та запобігання використанню продуктів і послуг банку з метою відмивання грошей та іншої нелегальної діяльності.

На додачу до вимог законодавства ПриватБанк запровадив у цій сфері й власні принципи.

Вище керівництво ПриватБанку з метою дотримання комплаєнс-культури на всіх організаційних рівнях створює необхідну атмосферу tone at the top.

Кодекс поведінки (етики)

Корпоративна поведінка в ПриватБанку побудована на засадах законності, прозорості й компетентності, а також на дотриманні прав та інтересів клієнтів, кредиторів ПриватБанку, акціонера й співробітників і спрямована на підвищення ефективності діяльності банку, підтримку його фінансової стабільності та прибутковості.

Головним ресурсом, який співробітники, клієнти, ділові партнери можуть використовувати щодня для забезпечення відповідності своїх дій та рішень цінностям ПриватБанку, є Кодекс поведінки (етики).

Кодекс, що є зведенням правил для керівників та співробітників ПриватБанку, спрямований на просування культури керування ризиками, визначає високі етичні й професійні стандарти та шляхи їх дотримання.

Політика Приватбанку у сфері запобігання конфліктам інтересів

ПриватБанк докладає максимальних зусиль для вживання заходів щодо запобігання конфліктам інтересів в своїй діяльності. Корпоративні цінності ПриватБанку визначають важливість вчасного, відвертого обговорення неприйнятної поведінки або інших порушень у банку, що можуть завдати шкоди клієнтам чи інтересам банку.

Саме для керування ризиками, пов’язаними з конфліктом інтересів, ПриватБанк запровадив Політику запобігання конфліктам інтересів, яка покликана забезпечувати контроль за своєчасним виявленням, запобіганням та врегулюванням конфлікту інтересів. 

Серед ключових принципів Політики запобігання конфліктам інтересів:

 • встановлення відповідних стандартів та вимог, які є обов’язковими для всіх співробітників та керівників банку;
 • регламентування процесу своєчасного виявлення та ефективного врегулювання конфлікту інтересів;
 • запровадження заходів щодо недопущення виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів;
 • визначення засад відповідальності за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Політика Приватбанку в сфері протидії відмиванню коштів/фінансуванню тероризму

Серед основних завдань ПриватБанку:

 • недопущення використання його послуг з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ); 
 • протидія будь-якій іншій діяльності, що передує або сприяє відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом; фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ).

Найефективнішим засобом ПВК/ФТ ПриватБанк вважає попередження цих дій та використовує всі можливі шляхи, методи та способи для уникнення бути задіяним у сумнівному або незаконному бізнесі/діяльності. 

Санкційна політика Приватбанку

Загальна мета санкційного контролю в ПриватБанку – неухильне дотримання вимог законодавства України про санкції, міжнародних заборон та санкційних обмежень,
а також Політики ПриватБанку з питань ПВК/ФТ, відповідно до якої банк не забезпечує проведення/супроводження фінансових операцій, що порушують, сприяють або можуть сприяти порушенню заборон та обмежень, установлених цією Політикою.

До переліку заборон та обмежень, якими керується ПриватБанк, віднесено осіб зі списків/переліків:

 • осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;
 • указів Президента України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»;
 • Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC);
 • Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй;
 • Європейського Союзу;
 • Казначейства Її Величності (HM Treasury);
 • країн та територій, співпраця з якими заборонена відповідно до Політики ПриватБанку з питань ПВК/ФТ.

Вольфсберзька анкета

Вольфсберзька група є об’єднанням найбільших світових банків і включає: Banco Santander, Mitsubishi UFJ, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan Chase, Société Générale, UBS, Standard Chartered Bank та Bank of America.

Принципи, що розробляє Вольфсберзька група, формально не маючи юридичної сили, є публічним зобов’язанням банків-учасників дотримуватися певних етичних правил. Враховуючи реальний вплив членів Групи, ухвалення ними таких принципів служить дієвим стимулом для їх дотримання іншими банками.

Вольфсберзька група розробила Запитальник (Анкету) із комплексного банківського нагляду за кореспондентською діяльністю (CBDDQ). Метою CBDDQ є більш глибоке розуміння транскордонних та інших ризиків у банківських відносинах з кореспондентами, з’ясування впроваджених стандартів щодо боротьби з хабарництвом і корупцією, а також протидія фінансуванню тероризму та дотримання санкцій.

FATCA

FATCA (The Foreign Account Tax Compliance Act) – нормативний акт Міністерства фінансів США (Department of Treasury) і Податкового управління США (Internal Revenue Service, IRS) для протидії ухиленню від сплати податків у США.

На виконання вимог FATCA ПриватБанк повинен виявляти серед клієнтів/засновників (учасників, акціонерів) клієнтів/кінцевих бенефіціарних власників клієнтів – фізичних осіб – резидентів США, а також юридичних осіб, зареєстрованих у США, та подавати інформацію про їхні рахунки через Міністерство фінансів України до спеціально визначеного органу США – Служби внутрішніх державних доходів Internal Revenue Service (ІRS). ПриватБанк також зобов’язаний виявляти фінансові та кредитні установи, які не отримали спеціального номера посередника GIIN (Global Intermediary Identification Number).

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» зареєстрований на сайті U.S. IRS зі статусом Reporting Financial Institution under a Model 1 і отримав глобальний ідентифікаційний номер посередника (GIIN) – JUG662.99999.SL.804.

Форма W-8BEN-E ПриватБанку доступна за цим посиланням. Відповідно до вимог, викладених у § 1.1441-1 (е) (4) (IV) B) Роз’яснень Казначейства США, подання та передача сертифікатів може проводитися в електронному вигляді у форматі PDF.

Whistleblowing

З метою виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (від 06.12.2019 №361-IX) в АТ КБ «ПриватБанк» (далі – Банк) впроваджено систему інформування працівниками Банку та третіми особами (анонімно або із зазначенням авторства) Відповідального працівника Банку за проведення фінансового моніторингу про можливі порушення вимог законодавства та/або внутрішніх процедур Банку в сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – Порушення у сфері ПВК/ФТ).

Якщо вам стали відомі факти про можливі порушення у сфері ПВК/ФТ, порушення іншого законодавства або Кодексу поведінки (етики) АТ КБ «ПриватБанк» , просимо проінформувати про це (анонімно або із зазначенням авторства) одним із таких каналів: