Комплаєнс і фінансовий моніторинг

Комплаєнс і фінансовий моніторинг

Невіддільна складова повсякденної ділової практики ПриватБанку

Принципи та цінності

Принципи та цінності

Політика ПриватБанку передбачає дотримання всіх вимог законодавства, загальнобанківських стандартів, кодексу етики, регулятивних вимог щодо протидії легалізації коштів та запобігання використанню продуктів і послуг банку з метою відмивання грошей.

Комплаєнс є невіддільною частиною культури всього банку. Вище керівництво ПриватБанку задля дотримання комплаєнс-культури на всіх організаційних рівнях створює необхідну атмосферу tone at the top.

Кодекс поведінки (етики)

Корпоративна поведінка в ПриватБанку побудована на засадах законності, прозорості й компетентності, а також на дотриманні прав та інтересів клієнтів, кредиторів ПриватБанку, акціонера й співробітників і спрямована на підвищення ефективності діяльності банку, підтримку його фінансової стабільності та прибутковості.

Головним ресурсом, який співробітники, клієнти, ділові партнери можуть використовувати щодня для забезпечення відповідності своїх дій та рішень цінностям ПриватБанку, є Кодекс поведінки (етики).

Кодекс, що є зведенням правил для керівників та співробітників ПриватБанку, спрямований на просування культури керування ризиками, визначає високі етичні й професійні стандарти та шляхи їх дотримання.

Політика Приватбанку у сфері запобігання конфліктам інтересів

ПриватБанк докладає максимальних зусиль для вживання заходів щодо запобігання конфліктам інтересів в своїй діяльності. Корпоративні цінності ПриватБанку визначають важливість вчасного, відвертого обговорення неприйнятної поведінки або інших порушень у банку, що можуть завдати шкоди клієнтам чи інтересам банку.

Саме для керування ризиками, пов’язаними з конфліктом інтересів, ПриватБанк запровадив Політику запобігання конфліктам інтересів, яка покликана забезпечувати контроль за своєчасним виявленням, запобіганням та врегулюванням конфлікту інтересів.

Серед ключових принципів Політики запобігання конфліктам інтересів:

  • встановлення відповідних стандартів та вимог, які є обов’язковими для всіх співробітників та керівників банку;
  • регламентування процесу своєчасного виявлення та ефективного врегулювання конфлікту інтересів;
  • запровадження заходів щодо недопущення виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів;
  • визначення засад відповідальності за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Політика ПриватБанку у сфері протидії відмиванню коштів / фінансуванню тероризму тощо

Основні завдання Політики ПВК/ФТ:

1. Визначення та затвердження загальних принципів ПриватБанку щодо дотримання вимог законодавства України з питань ПВК/ФТ.

2. Недопущення використання його послуг із метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ).

3. Протидія будь-якій іншій діяльності, що передує або сприяє відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення (ПВК/ФТ).

Найефективнішим засобом ПВК/ФТ ПриватБанк вважає запобігання цим діям і застосовує всі можливі шляхи, методи та способи для унеможливлення використання послуг банку для незаконної діяльності.

Політика ПВК/ФТ поширюється на всі підрозділи ПриватБанку (зокрема й на відокремлені та розташовані в інших юрисдикціях); усіх працівників; ділових партнерів; учасників груп/платіжних систем, до яких входить банк або які є учасниками організацій/платіжних систем, створених банком; клієнтів, що забезпечують здійснення фінансових операцій через ПриватБанк на території України й за її межами відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України; контрагентів клієнтів.

Санкційна політика ПриватБанку

Метою Санкційної політики ПриватБанку є:

1) визначення загальних підходів санкційного контролю банку;

2) організація та функціонування внутрішньобанківської системи керування ризиками, що пов’язані з діяльністю осіб:

  • внесених до Переліків санкційних осіб;
  • пов’язаних із державами (юрисдикціями/територіями), що підпадають під Критерії держав (юрисдикцій/територій) неприйнятно високого рівня ризику та/або щодо яких застосовано секторальні санкції,

а також унеможливлення використання цими особами продуктів/послуг банку для здійснення операцій, які мають на меті, сприяють або можуть сприяти уникненню санкцій.

Санкційна політика поширюється на всіх працівників банку; ділових партнерів банку; учасників груп/платіжних систем, до яких входить банк (організацій/платіжних систем, які створені банком); клієнтів (зокрема їхніх представників, кінцевих бенефіціарних власників); контрагентів клієнтів банку; банки-кореспонденти; інших осіб, визначених окремими внутрішніми документами банку з питань санкційного контролю.

Вольфсберзька анкета

Вольфсберзька група є об’єднанням найбільших світових банків і включає: Banco Santander, Mitsubishi UFJ, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan Chase, Société Générale, UBS, Standard Chartered Bank та Bank of America.

Принципи, що розробляє Вольфсберзька група, формально не маючи юридичної сили, є публічним зобов’язанням банків-учасників дотримуватися певних етичних правил. Враховуючи реальний вплив членів Групи, ухвалення ними таких принципів служить дієвим стимулом для їх дотримання іншими банками.

Вольфсберзька група розробила Запитальник (Анкету) із комплексного банківського нагляду за кореспондентською діяльністю (CBDDQ). Метою CBDDQ є більш глибоке розуміння транскордонних та інших ризиків у банківських відносинах з кореспондентами, з’ясування впроваджених стандартів щодо боротьби з хабарництвом і корупцією, а також протидія фінансуванню тероризму та дотримання санкцій.

FATCA

FATCA (The Foreign Account Tax Compliance Act) – нормативний акт Міністерства фінансів США (Department of Treasury) і Податкового управління США (Internal Revenue Service, IRS) для протидії ухиленню від сплати податків у США.

На виконання вимог FATCA ПриватБанк повинен виявляти серед клієнтів/засновників (учасників, акціонерів) клієнтів/кінцевих бенефіціарних власників клієнтів – фізичних осіб – резидентів США, а також юридичних осіб, зареєстрованих у США, та подавати інформацію про їхні рахунки через Міністерство фінансів України до спеціально визначеного органу США – Служби внутрішніх державних доходів Internal Revenue Service (ІRS). ПриватБанк також зобов’язаний виявляти фінансові та кредитні установи, які не отримали спеціального номера посередника GIIN (Global Intermediary Identification Number).

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» зареєстрований на сайті U.S. IRS зі статусом Reporting Financial Institution under a Model 1 і отримав глобальний ідентифікаційний номер посередника (GIIN) – JUG662.99999.SL.804.

Форма W-8BEN-E ПриватБанку доступна за цим посиланням. Форма Кіпрської Філії Банку доступна тут. Відповідно до вимог, викладених у § 1.1441-1 (е) (4) (IV) B) Роз’яснень Казначейства США, подання та передача сертифікатів може проводитися в електронному вигляді у форматі PDF.

Викриття порушень

Викриття порушень

Повідомте (можна анонімно) про порушення законодавства та/або внутрішніх процедур банку у сфері запобігання й протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, а також про порушення іншого законодавства або Кодексу поведінки (етики) ПриватБанку одним зі способів:

  • заповніть онлайн-форму;
  • надішліть листа на адресу для кореспонденції: АТ КБ «ПриватБанк», вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, Україна;
  • надішліть листа електронною поштою на адресу: help@pb.ua.

Ми виконуємо Закон України від 06.12.2019 № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».