Програми фінансової підтримки для підприємств галузі тваринництва

Програми фінансової підтримки для підприємств галузі тваринництва

Програма здешевлення кредитів для підприємств галузі тваринництва діє згідно з Постановою № 300 від 29.04.2015.

УМОВИ ОТРИМАННЯ КОМПЕНСАЦІЇ

Кому видаватимуться кошти?

Суб’єктам господарювання АПК (юр. особи і фіз. особи – підприємці), які провадять діяльність у галузях тваринництва та використали кредитні кошти для покриття поточних витрат та витрат капітального (інвестиційного) характеру, пов’язаних із провадженням діяльності в галузі тваринництва за КВЕД 01.4.

Розмір компенсації

1,5 облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування процентів, але не вище за розміри, передбачені кредитними договорами й зменшені на 5 процентних пунктів.

Які є обмеження в компенсації?

15 млн грн на суб’єкта (у т. ч. пов’язаних із ним осіб).

На що надається підтримка?

Компенсація процентних ставок надається за такими кредитами:

  • короткостроковими, залученими для покриття виробничих витрат, пов’язаних із провадженням діяльності в галузі тваринництва;
  • середньо- і довгостроковими, залученими для придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва, здійснення витрат, пов’язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення, а також для будівництва і реконструкції виробничих об’єктів виключно в галузі тваринництва.

Вимоги до учасників

  • Не мати порушених справ про банкрутство, не бути банкрутами, не перебувати на стадії ліквідації.
  • Не мати простроченої більше ніж 6 місяців заборгованості перед держбюджетом, Пенсійним фондом та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.
  • Не подавати документів на компенсацію за укладеними кредитними договорами, проценти за користування якими здешевлюються за допомогою коштів, передбачених для інших державних програм.

За який період підлягають відшкодуванню проценти з коштів поточного бюджетного року?

Нараховані та сплачені проценти за користування кредитами за січень – жовтень поточного року.

Коли й куди надійдуть кошти?

Щомісячно виходячи із суми фактично сплачених процентів за користування кредитами та в межах виділених асигнувань на рахунок, відкритий в уповноваженому банку.

Які кредитні програми можна вибрати?

Будь-які кредити для придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва та здійснення витрат, пов’язаних із будівництвом і реконструкцією виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення.

Як отримати фінансування?

Як отримати фінансування?

Крок 1. Скористайтеся кредитом.

Крок 2. Подайте до уповноваженого банку пакет документів.

Крок 3. Отримайте на рахунок в банку, де видано кредит, компенсацію процентної ставки.

Пакет документів, необхідний для отримання компенсації:

Пакет документів, необхідний для отримання компенсації:
  • Згода одержувача щодо надання державним банком Мінагрополітики інформації, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною державним банком.
  • Заявка на отримання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств.