Акредитиви по Україні

Ваша гарантія повної безпеки у взаєморозрахунках між контрагентами!

Види акредитивів

Види акредитивів

Акредитив є договором, що містить зобов’язання банку-емітента, за яким цей банк за дорученням клієнта (заявника акредитива) або від свого імені зобов’язується здійснити платіж на користь постачальника товарів або послуг і доручає іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж проти документів, що відповідають умовам акредитива. Акредитив є договором, окремим від договору купівлі-продажу або іншого документу, що має чинність договору, на якому він ґрунтується.

 • Покритий (депонований) – акредитив, для здійснення платежів за яким заздалегідь бронюються кошти платника в повній сумі на окремому рахунку в банку-емітенті або в виконуючому банку.
 • Непокритий (гарантований) – акредитив, оплата за яким (якщо тимчасово немає коштів на рахунку платника) гарантується банком-емітентом за рахунок банківського кредиту.
 • Відкличний акредитив може бути змінено або анульовано банком-емітентом у будь-який час без попереднього повідомлення одержувача платежу (постачальника товарів або послуг).
 • Безвідкличний акредитив може бути анульовано (умови якого можуть бути змінені) тільки за згоди на це одержувача платежу, на користь якого його було відкрито.

Інформація про послугу

Операції з акредитивами

Операції з акредитивами

ПриватБанк здійснює такі операції з документарними акредитивами в національній валюті України:

 • Відкриття акредитива – випуск банком-емітентом за наказом заявника (клієнта банку) зобов’язання, за яким цей банк за дорученням заявника акредитива або від свого імені зобов’язується здійснити платіж на користь постачальника товарів або послуг або доручає іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж проти документів, що відповідають умовам акредитива.
 • Підтвердження акредитива – видача додаткового зобов’язання оплати акредитива, відкритого іншим банком.
 • Авізування акредитива – офіційне повідомлення банку про відкриття, зміну або ануляцію акредитива, надіслане на паперовому носієві або за допомогою електронних коштів зв’язку.
 • Виконання акредитива – перевірка документів за акредитивом, наданих одержувачем платежу (постачальником товарів або послуг), із подальшим авізуванням банку-емітенту про виконання акредитива (тобто про необхідність перерахування коштів, якщо перерахування має здійснювати банк-емітент), якщо документи відповідають умовам акредитива (якщо документи не відповідають умовам акредитива, виконання акредитива не здійснюється або здійснюється за умови отримання банком згоди заявника на оплату документів із розбіжностями).

В яких випадках використовується акредитив?

В яких випадках використовується акредитив?

Під час поставок товарів і надання послуг ризики можуть з’явитися на різних етапах: від придбання сировини, виготовлення та зберігання товарів до своєчасної поставки/надання послуг і платежу. Використання акредитивних розрахунків дозволяє в таких ситуаціях захистити інтереси як продавця, так і покупця. Для покупця найважливішим є належним чином здійснені поставка товару/надання робіт/послуг, у той час як для продавця – своєчасне отримання платежу. Пов’язані з цим ризики загострюються під час складних економічних ситуацій, коли покупцеві складно оцінити надійність продавця. Те ж саме, природно, стосується і продавця: під час продажу він бере на себе ризики, пов’язані як із перевезенням товарів, так і з неоплатою. Найчастіше акредитив використовується в розрахунках у таких випадках:

 • ділові партнери установили нові, неперевірені ділові відносини;
 • продавець не впевнений у платоспроможності покупця, а покупець не впевнений у спроможності продавця поставити товар/виконати роботи/надати послуги;
 • об’єктом договору є великі проекти або товари, виготовлені за спеціальним замовленням.

Скористатися акредитивом вигідно, якщо:

Скористатися акредитивом вигідно, якщо:

 • є необхідність отримати впевненість виконання зобов’язань за договором іншою стороною;
 • сторони укладають угоду на велику суму;
 • працюєте з новими партнерами, ділові відносини з якими ще не перевірені;
 • є необхідність суворого контролю ряду умов і зобов’язань сторін один перед одним.

Покритий акредитив оформлюється, якщо у Вас є вільні кошти, які Ви перераховуєте на рахунок покриття і самостійно забезпечуєте угоду.
Переваги:

 • мінімальні комісії у разі оформлення, оскільки Ви не використовуєте кредитні кошти;
 • на Ваші гроші на рахунку покриття нараховуються проценти, як за поточним депозитом;
 • строк оформлення – 1 робочий день.

Непокритий акредитив оформлюється, якщо для забезпечення угоди Ви користуєтесь кредитними коштами банку. У такому випадку оформляється застава (кошти на депозитах, рухоме або нерухоме майно юридичної або фізичної особи).
Переваги:

 • не відволікаються кошти з обігу;
 • конкурентні тарифи;
 • строк оформлення:
  • а) під заставу депозиту - до 7-ти робочих днів (після надання пакету документів)
  • б) під заставу рухомого / нерухомого майна - до 20-ти робочих днів (після надання пакету документів)

Тарифи

Акредитиви, відкриті банком
Акредитиви, отримані банком
Послуга Тариф * Термін оплати Порядок оплати
Надання акредитива 0,3% від суми акредитиву (min 1 500,00 грн, max 30 000,00 грн) Згідно з рахунком Платіжним дорученням
Зміна умов акредитива, ануляція акредитива** 1 000 грн Згідно з рахунком Платіжним дорученням
За зобов’язання за непокритим акредитивом (стягується за всіма акредитивами, крім акредитивів під грошове забезпечення на рахунку покриття 2932/2952)*** Не менше 3% річних (min 500,00 грн щомісяця) — під заставу майнових прав на депозит
Не менше 4% річних (min 500,00 грн щомісяця) — під заставу рухомого/нерухомого майна
Не менше 5% річних (min 500,00 грн щомісяця) — під інше забезпечення, окрім депозиту/рухомого/нерухомого майна або без забезпечення
Згідно з рахунком Платіжним дорученням
Послуга Тариф* Термін оплати Порядок оплати
Авізування акредитива/змін умов акредитива, включаючи його ануляцію** 1 000 грн Згідно з рахунком Платіжним дорученням
Підтвердження акредитива: з покриттям у ПриватБанку 1 500 грн Згідно з рахунком Платіжним дорученням
Підтвердження акредитива: без покриття*** Не менше 5% річних (min 500,00 грн щомісяця) Згідно з рахунком Платіжним дорученням
* Усі тарифи без ПДВ.
** Комісія стягується за кожну зміну, зокрема й за дострокову ануляцію. У разі одночасного внесення декількох змін сплачується одна комісія.
*** Платіж по акредитиву коштом банку є наданням клієнтові кредиту на умовах, зазначених у генеральній угоді про відкриття документарних акредитивів.

Витрати за Вашим акредитивом

Виберіть забезпечення *

Сума акредитива, грн *

За надання (разова):

0.00 грн

За зобов'язання (щомісячна):

0.00 грн

У чому перевага оформлення акредитива в ПриватБанку?

У чому перевага оформлення акредитива в ПриватБанку?

Якщо Ви вирішили оформити акредитив, спеціалісти ПриватБанку нададуть Вам кваліфіковану допомогу:

 • у складанні проектів договорів, що передбачають документарні форми розрахунків;
 • розробці індивідуальних схем розрахунків за допомогою акредитивів;
 • ооформленні товаросупровідних документів;
 • розробці нестандартних схем проведення документарних операцій, таких як: переказні (трансферабельні), револьверні або резервні акредитиви.

Для відкриття акредитива необхідно

Для відкриття акредитива необхідно

 • Крок 1. Погодити з контрагентом акредитивну форму розрахунків за контрактом.
 • Крок 2. Подати в «Приват24 для бізнесу» заявку на відкриття акредитива та оформити необхідні документи в ПриватБанку.
 • Крок 3. Сплатити комісії.
 • Для отримання консультації щодо документарних операцій для розрахунків на території України звертайтеся на e-mail: garant@privatbank.ua.

Поширенi питання

Як правильно скласти платіжний розділ контракту, скласти проект акредитива?

У платіжному розділі контракту рекомендується максимально повно застерегти умови акредитива (строки, банки-учасники, перелік документів тощо), щоб уже після відкриття не виникло необхідності внесення змін в акредитив, що займає певний час і збільшує банківські комісії. Інколи доцільно включити до контракту додаток з проектом акредитива (з усіма його умовами).

Що таке «платіж за акредитивом»?

Платіж за акредитивом – виплата акредитиву на вимогу та користь бенефіціара за рахунок коштів банку. Здійснюється після рішення юридичної служби банку про правочинність такої вимоги.

Що входить до підготовчих операцій?

Підготовчі операції можуть включати в себе підготовку проекту акредитива, консультування клієнта з питань складання платіжної частини контракту тощо.

Що мається на увазі під надісланням повідомлень в інші банки?

Під надісланням повідомлень в інші банки слід розуміти послугу з надіслання повідомлень за спеціальними аутентованими каналами (пошта НБУ, SWIFT або TELEX). До таких повідомлень належать: повідомлення про відкриття акредитива, повідомлення з результатами перевірки документів, інструкції клієнта тощо.

Що таке «комісія за зобов’язання»?

Комісія, що являє собою винагороду банку за ризик і надане зобов’язання (платити за акредитивом), не зобов’язане фінансовим покриттям клієнта. Ця комісія виражається, як правило, в процентах річних.

Яка перевірка мається на увазі в тарифі «Перевірка документів»?

Мова йде про перевірку банком документів, наданих бенефіціаром за акредитивом, чи належать надані документи до тих товарів, для оплати яких виставлено акредитив. Для цього банк порівнює дані про товар у товаротранспортних документах, реєстрах рахунків та інших наданих бенефіціаром документах з даними, зазначеними в заяві на акредитив. У разі виявлення суперечностей банк має право відмовити в виплаті.

Що таке авізування?

Авізування – надіслання іншому учасникові акредитивної угоди офіційного повідомлення про проведення тієї чи іншої операції (випуск, зміна, ануляція тощо).

Якими основними нормативними документами керується банк під час роботи з акредитивами?

 1. Постанова НБУ № 22 «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» від 21.04.2004 р. зі змінами та доповненнями.
 2. Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів, редакція 2007 р., публікація Міжнародної торгової палати № 600.

Що станеться, якщо в акредитиві буде допущено друкарську помилку (наприклад, у назвах, адресах)?

Як правило, це є розбіжністю й обумовлюється необхідністю звернення виконуючого банку до заявника з проханням надати інструкції про подальші дії з документами з розбіжностями (оплатити з розбіжностями, повернути з відмовою оплатити бенефіціару, тримати у себе до отримання подальших інструкцій від заявника) або вчинити з раніше отриманими інструкціями від заявника щодо документів із розбіжностями.

Інколи в акредитиві можуть зазначатися умови оплатити, не беручи до уваги друкарські помилки, але це вже на розсуд виконуючого банку, оскільки єдиного підходу та уніфікованого списку «друкарських помилок за акредитивами» не існує.

Які документи я повинен пред’явити для оформлення акредитива?

Як за покритим, так і непокритим акредитивом, якщо клієнт не ідентифікований раніше банком, – документи з ідентифікації (установчі документи; свідоцтво про держреєстрацію; документи, що підтверджують повноваження представника тощо).
Також додатково:
1) за непокритим акредитивом:
- фінзвітність (форма 1 та 2, рух за рахунками, виписка або протокол вищого органу управління тощо);
- документи безпосередньо для відкриття акредитива (господарський договір, заява про відкриття непокритого акредитива).
2) за покритим акредитивом – документи безпосередньо для відкриття акредитива (господарський договір і заява про відкриття покритого акредитива).

В який банк надавати документи для платежу за акредитивом?

Документи за акредитивом повинні бути представлені до дати його закінчення до виконуючого банку. Як правило, бенефіціар надає документи в авізуючий банк (через який отримано акредитив), навіть якщо той не є виконуючим банком. Адреса для надання документів зазначається в листі про авізування акредитива.

Авізуючий банк далі пересилає документи до виконуючого банку, тим самим підтверджує, що вони представлені бенефіціаром і супроводжує їх інструкціями для перерахування виручки.

Що таке виконуючий банк?

Виконуючий банк (зазначається у разі випуску акредитива) здійснює виконання акредитива – перевірку документів на відповідність умовам акредитива. Виконуючий банк не несе зобов’язань зі здійснення платежу (якщо тільки він не додав підтвердження до акредитива), а платить за отримання коштів із банку-емітента.

Що таке авізуючий банк?

Авізуючим є банк, що офіційно повідомляє продавця про відкриття на його користь акредитива та виконуючий функцію кореспондента у разі передачі умов акредитива, документів, змін до акредитиву. Авізуючий банк зобов’язаний установити справжність отриманого акредитива та передати його за призначенням без затримки.

Що таке резервний акредитив?

Резервний акредитив – це гарантія, оформлена у вигляді акредитива. Резервний акредитив може застосовуватися в тих випадках, коли законодавство країни Вашого контрагента не дозволяє випуск гарантій.

Підпорядкованість резервних акредитивів «Уніфікованим правилам і звичаям для документарних акредитивів» усуває також проблеми, пов’язані з тим, що гарантії звичайно підпорядковуються законодавству конкретної країни (країни банку-гаранта).

Що таке револьверний акредитив?

Револьверним є акредитив, що відкривається не на повну суму платежів, а на її частину, та автоматично поповнюється за потреби в межах установленої загальної суми ліміту та строку дії у міру здійснення розрахунків за чергову партію товарів. Такий акредитив відкривається у разі рівномірних поставок, що розтягнуті в часі, з метою зниження зазначеної в ньому суми.

Що таке переказний (трансферабельний) акредитив?

Що таке переказний (трансферабельний) акредитив? Переказний акредитив – особлива, переказна форма документарного акредитива, відкритого на користь торговельного посередника (першого бенефіціара). Переказна форма дає можливість торговельному посереднику звернутися до виконавчого банку з проханням переказати весь акредитив або його частину постачальнику (другому бенефіціару). Якщо посередник закуповує товари у декількох постачальників, то він має право доручити виконуючому банку переказати частину акредитива кожному з постачальників. Непереказаний залишок становить прибуток посередника.

Яким повинен бути перелік документів в акредитиві?

В акредитиві слід передбачити перелік документів, достатній для підтвердження виконання продавцем умов контракту. Як правило, у списку документів присутні:

 • комерційний рахунок;
 • транспортний документ (свідчать про прийняття перевізником товару до перевезення);
 • різні сертифікати (походження, якості, інспекцій третіх сторін тощо);
 • страховий поліс.

Конкретний список залежить від умов поставки, виду транспорту, вимог до документів для митного оформлення цього виду товару.
Рекомендується включати до переліку документи, що випускаються незалежними сторонніми організаціями (перевізником, торгово-промисловою палатою, страховою компанією, інспекторською службою) – це знижує вірогідність підробки документів і дає додаткове підтвердження параметрів відвантаженого товару (кількість, якість тощо).