Акредитовані компанії по роботі з проблемною заборгованістю

Акредитовані компанії по роботі з проблемною заборгованістю

З метою підвищення ефективності повернення проблемної заборгованості АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (далі - Банк) запрошує до співпраці зовнішні колекторські компанії (далі - ЗКК), які надають послуги повернення проблемної заборгованості.

Критерії та обсяг портфелю для передачі на аутсорсинг визначаються відповідно до стратегії банку. Співпраця Банку з ЗКК регламентується чинним законодавством України та внутрішнім Положення про порядок акредитації та роботи з аутсорсерами, що надають послуги з повернення заборгованості.

Акредитовані компанії здійснюють стягнення проблемної заборгованості згідно з чинним законодавством України, стандартів, правил і рекомендацій щодо роботи банків з боржниками.

Акредитація зовнішніх компаній по роботі з проблемною заборгованістю

Акредитація зовнішніх компаній по роботі з проблемною заборгованістю

Співпраця Банку з зовнішніми колекторськими компаніями регламентується чинним законодавством України та внутрішнім Положення про порядок акредитації та роботи з аутсорсерами, що надають послуги з повернення заборгованості.


Перелік акредитованих в Банку зовнішніх колекторських компаній та вимоги щодо взаємодії зі споживачами при врегулюванні проблемної заборгованості