Міжнародні гарантії

Гарантія платежу, повернення авансу, гарантія виконання або тендерна гарантія ПриватБанку – для надійності ваших ЗЕД-угод.

Основні види гарантій

Основні види гарантій

Банківська гарантія – це зобов'язання банку виплатити бенефіціару проти його вимоги платежу певну суму в разі невиконання його контрагентом (принципалом за гарантією) своїх контрактних зобов'язань.

 • Гарантія платежу (Payment Guarantee) забезпечує своєчасну оплату продавцеві поставленого товару або виконаної роботи в рамках ЗЕД-договору.
 • Тендерна гарантія (Bid Bond) гарантує організатору тендера виконання учасниками умов тендера.
 • Гарантія виконання (Performance Bond) гарантує покупцеві виконання продавцем зобов’язань із поставки товару або виконання робіт відповідно до умов ЗЕД-договору.
 • Гарантія повернення авансового платежу (Advance Payment Guarantee) гарантує покупцеві повернення передплати в разі непоставки продавцем товару за контрактом.

Інформація про послугу

У яких випадках використовуються гарантії

У яких випадках використовуються гарантії

Під час поставок товарів і надання послуг ризики можуть з’явитися на різних етапах: від купівлі сировини, виготовлення та зберігання товарів до поставки товару/надання послуг і здійснення платежу. Використання банківських гарантій дозволяє в таких ситуаціях захистити інтереси як продавця, так і покупця.

Частіше за все міжнародні банківські гарантії використовуються в таких випадках:

 • ділові партнери встановили нові неперевірені ділові відносини;
 • продавець не впевнений у платоспроможності покупця, а покупець не впевнений у спроможності продавця поставити товар/виконати роботи/надати послуги;
 • предметом контракту є великі проекти або товари, що виготовлено на спеціальне замовлення;
 • у разі організації міжнародного тендера.

Вигоди українських експортерів
Вигоди українських імпортерів

Вигоди українських експортерів від банківської гарантії

Вигоди українських експортерів від банківської гарантії
 • Можливість отримати передплату за контрактом (гарантія повернення авансу).
 • Можливість узяти участь у міжнародному тендері (тендерна гарантія).
 • Можливість виконати вимоги тендера в разі виграшу, забезпечити виконання робіт за контрактом тощо (гарантія виконання).
 • Упевненість в отриманні платежу за поставлений товар (гарантія платежу від іноземного банку).

Чому Вам вигідно оформити гарантію в ПриватБанку

Чому Вам вигідно оформити гарантію в ПриватБанку
 • 20-річний досвід успішної роботи на міжнародному ринку.
 • Наявність банків-кореспондентів по всьому світі.
 • Оперативність видачі гарантії – покрита (забезпечена грошима) гарантія видається протягом одного дня та без договору.
 • Низькі тарифи.
 • Індивідуальний підхід під час складання гарантії, з урахуванням особливостей Вашого бізнесу.

Як оформити гарантію

Як оформити гарантію

Крок 1. Погодити з контрагентом можливість надання міжнародної гарантії.

Крок 2. Подати в «Приват24 для бізнесу» заявку на міжнародну гарантію та оформити необхідні документи в ПриватБанку.

Крок 3.Сплатити комісії.

Для отримання консультації щодо міжнародних документарних інструментів, звертайтесь до спеціалістів Головного офісу через e-mail: trade.finance@privatbank.ua

Тарифи за міжнародними гарантіями та резервними акредитивами

Гарантiї та резервнi акредитиви, наданi банком
Гарантiї та резервнi акредитиви, отриманi банком
Послуга Тариф
Надання або збільшення суми гарантії, резервного акредитива 0,3%
(min 100 USD, max 1500 USD)
Комісія за зобов’язання за непокритою операцією

від 2% річних — під заставу майнових прав на депозит, ОВДП або під контр-гарантії інших банків;

від 3% річних — під заставу рухомого або нерухомого майна;

від 3.5% річних — під інше забезпечення або бланково.


(не менше $20 за місяць)
Пересилання платіжних документів між банками Відповідно до тарифів кур’єрської служби
Внесення змін 50 USD
Послуга Тариф
Авізування гарантії, резервного акредитива або запит автентичності / збільшення суми 0,15%
(min 100 USD, max 500 USD)
Пересилання платіжних документів між банками Відповідно до тарифів кур’єрської служби
Авізування зміни 50 USD

Поширенi питання

Навіщо потрібна банківська гарантія?

Банківська гарантія є однією з форм забезпечення, надання якого можуть вимагати замовники торгів та/або закордонні партнери.

Гарантія – це зобов’язання банку виплатити за клієнта визначену суму особі, на користь якої надано гарантію, навіть якщо сам клієнт не зможе виконати свої зобов'язання самостійно.

Надання банківської гарантії мотивує сторони виконувати свої зобов'язання за контрактами/умовами тендера та підтверджує серйозність намірів сторін за ЗЕД-договорами.

Коли та на чию користь випускається контргарантія?

Контргарантія (Counter-guarantee) – гарантія, яку випускає ПриватБанк на користь іноземного банку, проти якої цей банк випускає свою гарантію на користь вашого контрагента за ЗЕД-контрактом.

Вона потрібна тоді, коли вашого іноземного партнера не влаштовує пряма гарантія українського банку, та він вимагає прямої гарантії від першокласного банку з інвестиційним рейтингом.

Що таке резервний акредитив?

Резервний акредитив (Standby Letter of Credit) – це фактично банківська гарантія, яку оформлено як акредитив. Найчастіше цей інструмент використовується з контрагентами з США, де через місцеві законодавчі особливості банки США не працюють з гарантіями.

Резервний акредитив – зобов’язання банку сплатити бенефіціару за акредитивом гарантійну суму після настання гарантійного випадку (невиконання наказодавцем своїх зобов’язань за контрактом).

Якщо партнер не виконав свої зобов’язання за контрактом, то бенефіціар подає до банку письмову вимогу (часто разом з іншими документами) протягом строку дії акредитива та на зазначених умовах.

У разі виконання партнером – наказодавцем акредитива – зобов’язань за контрактом акредитив втрачає силу після закінчення строку дії.

Таким чином, принцип резервного акредитива такий самий, як у гарантії, за винятком його форми та підпорядкованості.

Що таке авізування?

Авізування – надсилання іншому учаснику гарантійної угоди офіційного сповіщення про проведення тієї чи іншої операції (випуск, змінення, ануляція тощо).

Що таке «комісія за зобов’язання»?

Комісія, що представляє собою винагороду банку за ризик і надане зобов’язання (платити за гарантією), що не забезпечено фінансовим покриттям клієнта. Ця комісія виражається, як правило, у процентах річних.