Міжнародні гарантії

Гарантія платежу чи виконання або тендерна гарантія ПриватБанку для надійності Ваших угод.

Основні види гарантій

Основні види гарантій

Банківська гарантія - це зобов'язання банку виплатити бенефіціару певну суму у випадку невиконання його контрагентом (принципалом по гарантії) своїх контрактних зобов'язань.

 • Гарантія платежу (Payment Guarantee) – забезпечує своєчасну оплату постачальнику поставленого товару або виконаної роботи в рамках договору.
 • Тендерна гарантія (Bid Bond) – гарантує організатору тендера виконання учасниками умов тендера.
 • Гарантія виконання (Performance Guarantee) – гарантує покупцеві виконання продавцем зобов’язань з поставки товару або виконання робіт відповідно до договору.

У яких випадках використовуються гарантії

У яких випадках використовуються гарантії

Під час поставок товарів і надання послуг ризики можуть з’явитися на різних етапах: від купівлі сировини, виготовлення та зберігання товарів до поставки товару/надання послуг і здійснення платежу. Використання банківських гарантій дозволяє в таких ситуаціях захистити інтереси як продавця, так і покупця.

Частіше за все міжнародні банківські гарантії використовуються в таких випадках:

 • ділові партнери встановили нові неперевірені ділові відносини;
 • продавець не впевнений у платоспроможності покупця, а покупець не впевнений у спроможності продавця поставити товар/виконати роботи/надати послуги;
 • предметом контракту є великі проекти або товари, що виготовлено на спеціальне замовлення;
 • у разі організації міжнародного тендера.

Ваші вигоди від використання банківської гарантії

Ваші вигоди від використання банківської гарантії
 • Можливість гарантувати виконання зобов’язань за контрактом без внесення передоплати.
 • Можливість отримати від контрагента товарний кредит, витрати за яким нижче, ніж витрати на залучення позичкових коштів.
 • Відшкодування оплати відповідно до письмової вимоги тільки за фактично поставлені товари.
 • Можливість відстрочення сплати суми за контрактом за поставку товарів або надання послуг.

Чому Вам вигідно оформити гарантію в ПриватБанку

Чому Вам вигідно оформити гарантію в ПриватБанку
 • 20-річний досвід успішної роботи на міжнародному ринку.
 • Наявність банків-кореспондентів по всьому світі.
 • Оперативність видачі гарантії – покрита (забезпечена грошима) гарантія видається протягом одного дня та без договору.
 • Низькі тарифи.
 • Індивідуальний підхід під час складання гарантії, з урахуванням особливостей Вашого бізнесу.

Як оформити гарантію

Як оформити гарантію

Крок 1. Погодити з контрагентом можливість надання міжнародної гарантії.

Крок 2. Подати в «Приват24 для бізнесу» заявку на міжнародну гарантію та оформити необхідні документи в ПриватБанку.

Крок 3.Сплатити комісії.

Для отримання консультації щодо міжнародних документарних інструментів, звертайтесь до спеціалістів Головного офісу через e-mail: trade.finance@privatbank.ua

Тарифи за міжнародними гарантіями та резервними акредитивами

Гарантiї та резервнi акредитиви, наданi банком
Гарантiї та резервнi акредитиви, отриманi банком
Послуга Тариф
Відкриття або збільшення суми гарантії, резервного акредитива 0,3%
(min 75 USD, max 1500 USD)
Комісія за зобов’язання за непокритою операцією

від 3% річних — під заставу майнових прав на депозит або під контр-гарантії інших банків;

від 4% річних — під заставу рухомого або нерухомого майна;

від 5% річних — під інше забезпечення або бланково.


(не менше $20 за місяць)
Пересилання документів Відповідно до тарифів кур’єрської служби
Послуга Тариф
Авізування гарантії, резервного акредитива або запит автентичності / збільшення суми 0,1%
(min 75 USD, max 500 USD)
Пересилання документів Відповідно до тарифів кур’єрської служби

Поширенi питання

Навіщо потрібна банківська гарантія?

Банківська гарантія є однією з форм забезпечення, надання якого можуть вимагати замовники торгів і/або особи, які беруть участь в угодах із закордонними партнерами. Цей документ підтверджує зобов’язання банку виплатити визначену суму особі, яка організувала торги або проведення угоди, навіть якщо боржник не зможе виконати своїх зобов’язань самостійно з якихось причин. Надавши банківську гарантію, підприємство тим самим підтверджує серйозність своїх намірів за договором.

Коли та на чию користь випускається контргарантія?

Контргарантія (Counter-guarantee) – зобов’язання банку-контргаранта, що видається банку-гаранту, відшкодувати йому будь-які суми, виплачені останнім за гарантією на користь бенефіціара.

Що таке резервний акредитив?

Резервний акредитив (Standby Letter of Credit) фактично представляє собою банківську гарантію, що оформлено як акредитив. Є зобов’язанням банку сплатити на користь бенефіціара за акредитивом гарантійну суму після настання гарантійного випадку (невиконання наказодавцем резервного акредитива зобов’язань перед бенефіціаром). Якщо, на думку бенефіціара, його партнер порушив свої зобов’язання, то він може скористатися резервним акредитивом. Як правило, для цього достатньо надання в банк його простої письмової заяви про те, що партнер не виконав застережених зобов’язань (часто разом з іншими документами протягом строку дії акредитива та на застережених умовах). У разі виконання зобов’язань партнером – наказодавцем акредитива – акредитив втрачає силу після закінчення строку дії.

Що таке авізування?

Авізування – надсилання іншому учаснику гарантійної угоди офіційного сповіщення про проведення тієї чи іншої операції (випуск, змінення, ануляція тощо).

Що таке «комісія за зобов’язання»?

Комісія, що представляє собою винагороду банку за ризик і надане зобов’язання (платити за гарантією), що не забезпечено фінансовим покриттям клієнта. Ця комісія виражається, як правило, у процентах річних.