Міжнародне інкасо

Передача через банк фінансових і комерційних документів покупцеві проти платежу чи акцепту векселя продавця.

Схема інкасо під час міжнародних розрахунків

Схема інкасо під час міжнародних розрахунків
 1. Передача експортером інкасових інструкцій та доданих до них товарних документів до його обслуговуючого банку.
 2. Передача банком експортера інкасових інструкцій банку імпортера.
 3. Банк імпортера видає отримані від банку експортера документи проти сплати зазначеної в інкасових інструкціях суми або проти акцепту векселя.
 4. Одержана від імпортера сума платежу переводиться банком імпортера до банку експортера, а останній уже зараховує її на рахунок експортера.

Інформація про послугу

Основні види інкасо

Основні види інкасо

 • Чисте інкасо – передача на інкасо тільки фінансових документів (векселів, чеків тощо).
 • Документарне інкасо – передача тільки комерційних документів (наприклад, відвантажувальні документи за зовнішньоекономічним контрактом) або фінансових і комерційних документів у сукупності.

Особливості використання міжнародного інкасо

Особливості використання міжнародного інкасо

В інкасовій операції банки не несуть відповідальності за небажання платника дотримуватися зазначених в інкасовому дорученні інструкцій, тобто не несуть зобов’язань з оплати документів чи акцепту векселів.

Тому інкасова операція не знімає ризику відмови імпортера працювати за контрактом.

Перевагою інкасо є простота розрахунків та більш низький порівняно з іншими документарними інструментами (наприклад, акредитивами) рівень витрат клієнта на сплату банківських комісій.

Хто найчастіше використовує інкасо?

Хто найчастіше використовує інкасо?

 • Клієнти, з якими здійснено розрахунок чеком (чисте інкасо).
 • Українські експортери, які мають товаророзпорядчі документи, без яких контрагент не зможе отримати товар, здійснити його очищення від імпортного мита.
 • Українські експортери, чиї контрагенти мають позитивну репутацію.
 • Клієнти, які здійснюють імпорт із країн Південно-Східної Азії.
 • Клієнти, які здійснюють експорт до країн Південно-Східної Азії та Єгипту.

У чому переваги оформлення інкасо в ПриватБанку?

У чому переваги оформлення інкасо в ПриватБанку?

Фахівці ПриватБанку кваліфіковано:

 • допоможуть вам підготувати проєкт зовнішньоекономічного контракту;
 • проконсультують та підтримають вас на всіх етапах операції – від укладання контракту до отримання виручки за інкасо.

Щоб проконсультуватися щодо міжнародних документарних інструментів, пишіть на e-mail: trade.finance@privatbank.ua

Тарифи за міжнародним інкасо

Послуга Тариф
Обробка документів на інкасо
(за експортними інкасо - оформлення, зміна умов, анулювання інкасових доручень; за імпортними інкасо - приймання та передавання документів, пересилання або повернення на інкасо платіжних документів, авізування змін умов інкасових доручень (у т.ч. анулювання), проведення розрахунків із застосуванням інкасо)
0,15%
(min 100 USD, max 500 USD)
Пересилання платіжних документів між банками Відповідно до тарифів кур’єрської служби

Поширенi питання

Хто є хто в інкасо?

Принципал (principal, drawer) – експортер, який передає банку комерційні та/або фінансові документи.

Платник (drawee) – імпортер, який отримує документи в своєму банку відповідно до інструкцій інкасового доручення (проти платежу або проти акцепту векселя).

Банк-ремітент (remitting bank) – банк, якому експортер передав документи на інкасо.

Інкасуючий банк (collecting bank) – будь-який банк, що бере участь в інкасо та не є банком-ремітентом.

Представляючий банк (presenting bank) – інкасуючий банк, який передає отримані документи за інкасо імпортеру проти платежу або акцепту векселя.

Який існує ризик у разі використання інкасо в міжнародних контрактах?

Інкасо не гарантує прийняття платником/імпортером товарно-транспортних документів у разі його відмови працювати за ЗЕД-контрактом, а відповідно, не гарантує платежу.