Міжнародне інкасо

Передача через банк фінансових і комерційних документів покупцеві проти платежу чи акцепту векселя продавця.

Схема інкасо під час міжнародних розрахунків

Схема інкасо під час міжнародних розрахунків

 1. Передача експортером-інкасодавцем банку інкасового доручення та доданих до нього товарних документів.
 2. Передача банком експортера інкасового доручення банку-кореспонденту в країні імпортера.
 3. Банк-кореспондент у країні імпортера пред’являє товарні документи імпортеру-платнику та видає їх йому проти зазначеної в інкасовому дорученні суми платежу.
 4. Одержана від імпортера сума платежу переводиться банком імпортера за рахунок експортера, а останній уже зараховує її на рахунок експортера.

Основні види інкасо

Основні види інкасо

 • Чисте інкасо – передача на інкасо тільки фінансових документів (векселів, чеків тощо).
 • Документарне інкасо – передача тільки комерційних документів (наприклад, відвантажувальні документи за зовнішньоекономічним контрактом) або фінансових і комерційних документів у сукупності.

Особливості використання міжнародного інкасо

Особливості використання міжнародного інкасо

В інкасовій операції банки не несуть відповідальності за небажання платника дотримуватися зазначених в інкасовому дорученні інструкцій, тобто не несуть зобов’язань з оплати документів чи акцепту векселів.

Тому інкасова операція не знімає ризику відмови імпортера працювати за контрактом.

Перевагою інкасо є простота розрахунків та більш низький порівняно з іншими документарними інструментами (наприклад, акредитивами) рівень витрат клієнта на сплату банківських комісій.

Хто частіше за все використовує інкасо?

Хто частіше за все використовує інкасо?

 • Клієнти, з якими здійснено розрахунок чеком (чисте інкасо).
 • Українські експортери, які мають документи, без яких контрагент не зможе вступити в право володіння товаром, здійснити очищення товару від імпортного мита, або чиї контрагенти мають позитивну репутацію.
 • Клієнти, які здійснюють імпорт із країн Південно-Східної Азії.

У чому переваги оформлення інкасо в ПриватБанку?

У чому переваги оформлення інкасо в ПриватБанку?
 • у складанні проектів договорів;
 • розробці індивідуальних нестандартних схем розрахунків;
 • оформленні відповідних документів.

Для отримання консультації щодо міжнародних документарних інструментів звертайтеся до фахівців Головного банку на e-mail: trade.finance@privatbank.ua

Тарифи за міжнародним інкассо

Послуга Тариф
Обробка документів на інкасо 0,1%
(min 75 USD, max 500 USD)
Пересилання документів Відповідно до тарифів кур’єрської служби

Поширенi питання

Які функції банку - ремітента ?

Банк - ремітент ( Remitting Bank ) - банк, якому експортер передає відвантажувальні документи на інкасо і доручає випуск інкасового доручення, а також відправку документів у банк.

Який банк є інкасуючого в угодах інкасо?

Інкасуючий банк ( Collecting Bank ) - будь-який банк в операції інкасо відмінний від банку - ремітента, залучений в обробку документів.

Що таке інкасове доручення?

Інкасове доручення ( Collection Order ) - інструкції представляє банку, що оформляються банком- ремітентом відповідно до інкасовими інструкціями принципала.