Антикорупційна програма

Нормативні та організаційно-розпорядчі документи ПриватБанку з питань запобігання корупції

Антикорупційна програма

Текст Антикорупційної програми

Відкрити документ

Витяг з протоколу № 22 "Про затвердження антикорупційної програми"

Відкрити документ

Витяг з протоколу № 29 "Про призначення відповідальної особи за реалізацію Антикорупційної програми"

Відкрити документ

Результати виконання Антикорупційної програми:

Результати виконання Антикорупційної програми:
  • стан виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою;
  • результати впровадження заходів, визначених Антикорупційною програмою;
  • виявлені порушення вимог Антикорупційної програми та заходів, вжитих для усунення таких порушень;
  • кількості та результатів проведених перевірок та внутрішніх розслідувань;
  • факти перешкоджання належному виконанню Уповноваженим своїх функцій, встановлення для нього необґрунтованих обмежень, випадків втручання у його діяльність з боку третіх осіб;
  • наявні пропозиції і рекомендації.

Зворотній зв’язок

Зворотній зв’язок
  • відповідальний - Ступак Олександр Миколайович, уповноважений з реалізації антикорупційної програми;
  • номер телефону для здійснення повідомлень - +38(095)763-0756;
  • адреса електронної пошти для здійснення повідомлень - stop.corruption@privatbank.ua;
  • години прийому особи, яка уповноважена отримувати усні та письмові повідомлення: вівторок і четвер, з 14:00 - 17:00.