Антикорупційна програма

Нормативні та організаційно-розпорядчі документи ПриватБанку з питань запобігання корупції

Антикорупційна програма

Текст Антикорупційної програмиВідкрити документ

Результати виконання Антикорупційної програми:

Результати виконання Антикорупційної програми:
 • У рамках реалізації заходів та спеціальних антикорупційних процедур, передбачених антикорупційною програмою АТ КБ «ПРИВАТБАНК», забезпечено повноцінне функціонування (з дотриманням вимог конфіденційності, а за бажанням викривача й анонімності) каналу «Стоп корупція» (stop.corruption@privatbank.ua). У 2018 році на канал «Стоп корупція» надійшло 28 повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» та Антикорупційної програми АТ КБ «ПРИВАТБАНК». У 2019 році – 30 повідомлень, у 2020 році – 59, а у 2021 - 51. Усі отримані повідомлення відпрацьовано відповідно до вимог антикорупційного законодавства та внутрішніх документів банку. За результатами проведених службових перевірок/внутрішніх розслідувань інформацію, що міститься в окремих повідомленнях, підтверджено. До порушників вжито заходів реагування. Визначено способи усунення причин і наслідків виявлених порушень, вжито заходів щодо запобігання таким діям у майбутньому. Отримані звернення, що не пов’язані з корупційними правопорушеннями та не входять до компетенції Уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, направлено до відповідних структурних підрозділів банку для подальшого розгляду.
 • З метою попередження корупційних правопорушень та порушень, пов’язаних із корупцією, а також оцінки наявності корупційних ризиків у разі встановлення господарських, цивільних правовідносин із діловими партнерами здійснюються антикорупційні перевірки ділових партнерів банку. Зазначені заходи мінімізують ризики ділових відносин банку з контрагентами, які можуть бути залучені в корупційну діяльність.
 • У 2021 році уповноважений із реалізації антикорупційної програми підготував 455 висновків щодо можливості надання банком благодійної допомоги з точки зору відсутності корупційних ризиків у межах такої діяльності.
 • Забезпечено проведення моніторингу та аналізу стану дотримання в структурних підрозділах банку норм антикорупційного законодавства. Значна увага приділяється розгляду повідомлень співробітників про розкриття конфлікту інтересів у зв’язку із сумісництвом, заняттям іншими видами діяльності, наявністю корпоративних прав в юридичних особах, що мають на меті отримання прибутку.
 • У 2021 році проведено внутрішню та зовнішню оцінку корупційних ризиків у діяльності АТ КБ «ПРИВАТБАНК».
 • Організовано та забезпечено проходження працівниками банку навчальних курсів підвищення кваліфікації в сфері виявлення та запобігання корупції.
 • Загалом, робота з питань запобігання, протидії та виявлення корупції в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства та спрямовується на постійне покращення діяльності в цьому напрямку.

Зворотній зв’язок

Зворотній зв’язок
 • відповідальний - Ступак Олександр Миколайович, уповноважений з реалізації антикорупційної програми;
 • номер телефону для здійснення повідомлень - +38(095)763-0756;
 • адреса електронної пошти для здійснення повідомлень - stop.corruption@privatbank.ua;
 • години прийому особи, яка уповноважена отримувати усні та письмові повідомлення: вівторок і четвер, з 14:00 - 17:00.