Антикорупційна програма

Нормативні та організаційно-розпорядчі документи ПриватБанку з питань запобігання корупції

Антикорупційна програма

Текст Антикорупційної програми

Відкрити документ

Результати виконання Антикорупційної програми:

Результати виконання Антикорупційної програми:
  • У рамках реалізації заходів та спеціальних антикорупційних процедур, передбачених антикорупційною програмою АТ КБ «ПРИВАТБАНК», забезпечено повноцінне функціонування (з дотриманням вимог конфіденційності) каналу «Стоп корупція» (stop.corruption@privatbank.ua). У 2018 році на канал «Стоп корупція» надійшло 28 сигналів. У 2019 році – 30 сигналів. Отримані сигнали відпрацьовано. За результатами проведених службових перевірок/внутрішніх розслідувань інформацію за окремим сигналам підтверджено. До порушників вжито заходи реагування. Визначено способи усунення причин і наслідків виявлених порушень, вжито заходів щодо запобігання таким діям у майбутньому. Отримані звернення, що не пов’язані з корупційними правопорушеннями та не входять до компетенції уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, направлено до відповідних структурних підрозділів для подальшого розгляду.
  • З метою попередження корупційних правопорушень та порушень, пов’язаних із корупцією, оцінки наявності корупційних ризиків у разі встановлення господарських, цивільних правовідносин із діловими партнерами здійснюються антикорупційні перевірки ділових партнерів банку. Зазначені заходи мінімізують ризики ділових відносин банку з контрагентами, які можуть бути залучені в корупційну діяльність.
  • У 2019 році уповноважений з реалізації антикорупційної програми підготував 185 висновків про відсутність корупційних ризиків під час надання банком благодійної допомоги.
  • Забезпечено проведення моніторингу та аналізу стану дотримання в структурних підрозділах норм антикорупційного законодавства, у тому числі щодо обмежень роботи близьких осіб та врегулювання конфлікту інтересів. Значна увага приділяється розгляду повідомлень про конфлікт інтересів.
  • Проведено оцінку корупційних ризиків у діяльності АТ КБ «ПРИВАТБАНК».
  • Організовано та забезпечено проходження працівниками банку навчальних курсів підвищення кваліфікації в сфері виявлення та запобігання корупції.

Загалом, робота з питань запобігання, протидії та виявлення корупції в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства та спрямовується на постійне покращення діяльності в цьому напрямку.

Зворотній зв’язок

Зворотній зв’язок
  • відповідальний - Ступак Олександр Миколайович, уповноважений з реалізації антикорупційної програми;
  • номер телефону для здійснення повідомлень - +38(095)763-0756;
  • адреса електронної пошти для здійснення повідомлень - stop.corruption@privatbank.ua;
  • години прийому особи, яка уповноважена отримувати усні та письмові повідомлення: вівторок і четвер, з 14:00 - 17:00.