Програма Мікрогрант

Мета програми – надання фінансування для підтримки та відновлення мікропідприємств у деокупованих і постраждалих від війни регіонах.

Діє за підтримки уряду Німеччини та Європейського Союзу через GIZ та Фонд розвитку підприємництва.

Відео

Програму створено для відновлення господарської діяльності суб’єктів мікропідприємництва в межах міжнародної технічної допомоги «Застосування та імплементація Угоди про асоціацію між ЄС та Україною у сфері торгівлі/ EU4Business: відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП в Україні».

На що можна отримати мікрогрант

На що можна отримати мікрогрант
 • Збереження та створення нових робочих місць: виплата заробітної плати з урахуванням єдиного соціального внеску не більше ніж трьом штатним працівникам протягом не більше ніж трьох календарних місяців у розмірі не більше ніж середня заробітна плата штатних працівників у відповідному регіоні, де зареєстрований та здійснює діяльність СМП, згідно з офіційними даними Державної служби статистики за січень 2022 року.
 • Придбання основних засобів (без ПДВ): не більше ніж 50% від максимального розміру фінансової підтримки.
 • Купівля сировини та матеріалів.
 • Орендна плата за приміщення/офісні приміщення.
 • Лізинг обладнання (за винятком автомобілів, мотоциклів та інших особистих видів транспортних засобів).
 • Витрати, пов'язані з переміщенням майна клієнта мікробізнесу;
 • Купівля консультаційних послуг (зокрема маркетингових і для розвитку бренда);
 • Послуги сертифікації;
 • Інші витрати (наприклад, транспортні послуги), які можуть знадобитися для підтримки підприємницької діяльності та обґрунтовані СМП у заявці.

Умови

Тип фінансування Безповоротна фінансова допомога
Сума гранта Максимум – 4 000 євро в гривневому еквіваленті
Надання гранта Грант надається в два етапи:
перший – перерахування 80% від суми гранта з подальшим підтвердженням цільового використання;
другий – після підтвердження цільового використання першого гранта в розмірі 80% здійснюється перерахування 20% від суми гранта з подальшим підтвердженням цільового використання
Особливості Якщо не буде підтверджено цільове використання фінансової допомоги, грант буде повернено до Фонду розвитку підприємництва

Як це працює

Ознайомтеся з умовами

Крок 1

Ознайомтеся з умовами.

Зробити це можна на сайті Фонду розвитку підприємництва або порталах Дія.Бізнес і Дія.

Заповніть заяву

Крок 2

Заповніть заяву.

У разі відповідності всім критеріям програми заповніть дані на отримання фінансування на порталі Дія.

Ознайомтеся з умовами

Крок 3

Дочекайтеся результатів.

Фонд розвитку підприємництва приймає заявки, опрацьовує їх і визначає список переможців.

Відкрийте рахунок у банку

Крок 4

Відкрийте рахунок у банку.

ПриватБанк після отримання списку переможців запрошує кандидатів на відкриття рахунку для зарахування гранта з відновлення господарської діяльності.

Поширенi питання

Хто може отримати кошти в межах програми «Мікрогрант»?

За результатами трьох конкурсів Фонд розвитку підприємництва через банк надає фінансову підтримку суб'єктам/категоріям мікропідприємництва.

 • Конкурс № 1: учасники – клієнти мікробізнесу в найбільш постраждалих областях (Миколаївська, Дніпропетровська, Запорізька, Харківська, Донецька, Київська (окрім м. Київ), Чернігівська, Сумська, Луганська, Херсонська) – до 250 мікрогрантів.
 • Конкурс № 2: учасники – клієнти мікробізнесу на деокупованих територіях (Київська, Чернігівська, Харківська, Херсонська, Донецька, Сумська області чи інші області, які буде деокуповано на момент подання заяви), зокрема й ті, які виїжджали та повернулися, – до 250 мікрогрантів.
 • Конкурс № 3: учасники – клієнти мікробізнесу, важливі для забезпечення основними для населення товарами та послугами, які зареєстровані та здійснюють діяльність в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій, визначених у Мінреінтеграції, – 250 або більше мікрогрантів, якщо за результатами конкурсів № 1 і № 2 кошти не буде використано в повному обсязі.

Чи є якісь обмеження щодо суми фінансування?

Сума фінансування на придбання основних засобів (без ПДВ) у межах заходів з відновлення СМП не може перевищувати 50% від максимального розміру фінансової підтримки.

Чи є обмеження щодо фінансування на виплату заробітної плати?

Виплата заробітної плати з коштів фінансової підтримки дозволяється з урахуванням таких обмежень:

 • у кількості не більше ніж трьом штатним працівникам СМП;
 • тривалістю не більше ніж три календарні місяці;
 • у розмірі не більше ніж середня заробітна плата штатних працівників у відповідному регіоні, де зареєстрований та здійснює діяльність СМП, згідно з офіційними даними Державної служби статистики за січень 2022 року.

Чи є якісь додаткові вимоги до суб’єктів мікропідприємництва?

Cуб’єкт мікропідприємництва має бути фізичною особою, громадянином України, зареєстрованим в установленому законом порядку як фізична особа – підприємець, юридичною особою – суб’єктом мікропідприємництва, кінцевими бенефіціарами якої є тільки фізичні особи – громадяни України в значенні, наведеному в Господарському кодексі України, які відповідають таким критеріям:

 • середньооблікова кількість штатних працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує дев'ять осіб, а річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну двом мільйонам євро, визначену за офіційним курсом Національного банку України, що діє на останній день звітного періоду;
 • на дату подання заяви на порталі Дія мають здійснювати господарську діяльність за основним видом економічної діяльності відповідно до відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що зазначено в переліку основних видів економічної діяльності, які дають право на отримання фінансової підтримки. Таку господарську діяльність має бути підтверджено даними фінансової звітності суб'єкта мікропідприємництва станом на 1 січня 2023 року;
 • не зареєстровані та не провадять господарську діяльність на територіях, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреінтеграції, крім тих, для яких визначено дату завершення бойових дій або тимчасової окупації;
 • кінцевими бенефіціарними власниками яких є тільки громадяни України;
 • засновники або бенефіціари юридичних осіб яких не належать до політично значущих осіб;
 • не зареєстровані та не провадять свою господарську діяльність на тимчасово окупованій території України на дату подання заяви;
 • не провадять господарську діяльність на території Російської Федерації та Республіки Білорусь;
 • не віднесені до юридичних або фізичних осіб, до яких застосовуються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), відповідними рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введеними в дію Указом Президента України щодо застосування персональних (спеціальних) економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України «Про санкції»;
 • щодо яких не порушено справи про банкрутство та/або яких не визнано банкрутами, та/або які не перебувають на стадії ліквідації;
 • щодо засновників яких відсутнє рішення суду, яке набрало законної сили, про притягнення до кримінальної відповідальності за корупційне правопорушення або шахрайство;
 • відсутня заборгованість перед бюджетом, Пенсійним фондом України, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 • мають позитивну кредитну історію, під якою розуміється відсутність поточної простроченої заборгованості за основним боргом і відсотків за кредитом або фінансовим лізингом будь-якому кредитору тривалістю не більше ніж тридцять календарних днів у сумі, що не перевищує одну тисячу гривень, та відсутність простроченої заборгованості за основним боргом і відсотків за кредитом або фінансовим лізингом будь-якому кредитору тривалістю не більше ніж дев'яносто календарних днів за весь час діяльності суб'єкта мікропідприємництва у сумі, що не перевищує одну тисячу гривень;
 • не отримували з 1 лютого 2022 року міжнародну технічну допомогу (гранти) від іноземних держав, урядів та уповноважених урядами іноземних держав органів або організацій, іноземних муніципальних органів або міжнародних організацій, що надають міжнародну технічну допомогу відповідно до міжнародних договорів України;
 • не належать до групи пов'язаних контрагентів, учасниками якої є юридичні особи. Під групою пов’язаних контрагентів розуміються два або більше контрагентів (юридичних та/або фізичних осіб та/або фізичних осіб – підприємців), що згідно з вимогами Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку від 28 серпня 2001 року № 368, визначені як такі, що несуть спільний економічний ризик;
 • надали не більше ніж одну заяви з урахуванням групи пов’язаних контрагентів, учасниками якої можуть бути фізичні особи – підприємці.

Які документи потрібно надати до банку для отримання гранта за програмою «Мікрогрант»?

 1. Річна форма № 1 ДФ/4 ДФ за 2021 та 2022 роки:
  • для ФОП першої, другої й третьої груп оподаткування: податкова декларація платника єдиного податку за 2021 та 2022 роки;
  • для ФОП четвертої групи оподаткування: податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи за 2021 та 2022 роки;
  • для ФОП загальної системи оподаткування: податкова декларація про майновий стан і доходи за 2021 та 2022 роки;
  • для юридичних осіб загальної системи оподаткування: звіт про фінансові результати за 2021 та 2022 роки.
 2. Оригінали рахунків, договорів купівлі-продажу (поставки тощо) на придбання товарів, робіт, послуг.
 3. Довідка або інший документ Державної податкової служби України про відсутність податкового боргу СМП.

Які документи потрібно надати до банку для отримання гранта за програмою «Мікрогрант», якщо бізнес частково пошкоджено/знищено під час бойових дій?

 1. Фото пошкодженого бізнесу.
 2. Акт фіксації факту пошкодження/знищення майна.
 3. Документи, які підтверджують право власності на нерухоме майно (право на нерухомість, договір іпотеки, ренти, пожертвування, купівлі-продажу, довічного утримання, дарування, біржовий договір, а також судові документи, що підтверджують право власності на весь або частину об'єкта) та витяг з Державного реєстру прав або договір оренди приміщення: нежитлового, комерційного, офісу, частини.