Програма компенсації за дорадчі послуги

згідно з Постановою № 106 від 07.02.2018

Часткова компенсація сільськогосподарським дорадчим службам витрат, пов’язаних з наданням дорадчих послуг за напрямами: агрономія, ветеринарія, зоотехнія, бухгалтерський облік, маркетинг, юридичні консультації, розвиток сільського зеленого туризму (у розмірі 90 процентів вартості, але не більше ніж 10 000 гривень).

Пакет документів, необхідний для отримання компенсації:

  • сертифікат на право надання дорадчих послуг;
  • договор про надання дорадчих послуг;
  • акт про надання дорадчих послуг;
  • документ, що підтверджує отримання оплати замовником різниці між вартістю наданих дорадчих послуг і компенсацією;
  • Заявка.

Строк подачі документів
До 1 листопада.