Антикорупційна діяльність

У ПриватБанку діє Антикорупційна програма метою якої є виявлення, протидія та запобігання проявам корупції. З метою збереження репутації банку та уникнення будь-яких зловживань усі працівники ПриватБанк дотримуються вимог, принципів та обмежень, визначених Антикорупційною програмою АТ КБ «ПриватБанк».

Як повідомити про корупційні дії працівника

Якщо ви маєте інформацію про порушення вимог антикорупційного законодавства працівниками АТ КБ «ПриватБанк», за наявності у вас обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, повідомте про ці факти Уповноваженого з реалізації Антикорупційної програми АТ КБ «ПриватБанк».    

Інформація в повідомленні має стосуватися конкретних працівників банку та містити фактичні дані про порушення ними антикорупційного законодавства, які можуть бути перевірені.

Звертаємо увагу, що стаття 53 Закону України «Про запобігання корупції» (надалі – «Закон») передбачає, що викривачі та їхні близькі особи перебувають під захистом держави. 

Відповідно до статті 53-3 Закону викривач, зокрема, має право:

  • бути повідомленим про свої права та обов’язки, передбачені цим Законом;
  • подавати докази на підтвердження своєї заяви;
  • отримувати від уповноваженого органу, до якого він подав повідомлення, підтвердження його прийняття і реєстрації;
  • давати пояснення, свідчення або відмовитися їх давати;
  • на конфіденційність;
  • повідомляти про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону без зазначення відомостей про себе (анонімно);
  • отримувати інформацію про стан та результати розгляду, перевірки та/або розслідування за фактом повідомлення ним інформації.


Повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства працівниками АТ КБ «ПриватБанк» можна подати (зокрема, анонімно):

  • засобами електронної пошти на електронну адресу stop.corruption@privatbank.ua;
  • зателефонувавши на номер спеціальної телефонної лінії: +38 (095) 763 07 56 (понеділок – четвер: з 9:00 до 17:00, п’ятниця: з 9:00 до 16:00, з перервою з 13:00 до 13:45);
  • безпосередньо Уповноваженому з реалізації Антикорупційної програми АТ КБ «ПриватБанк» (у визначені дні та години особистого приймання: у вівторок і четвер з 14:00 до 17:00) за адресою: вул. Ковпака, 29, м. Київ;


Інформація із заповненої форми автоматично надсилається на визначену електронну адресу, до якої має доступ лише Уповноважений з реалізації Антикорупційної програми АТ КБ «ПриватБанк» Олександр Миколайович Ступак.

Отримана такими способами інформація використовуватиметься як джерело для ухвалення рішень щодо проведення перевірок або іншого реагування відповідно до Закону.

Розгляд повідомлень про порушення вимог антикорупційного законодавства здійснює Уповноважений з реалізації антикорупційної програми АТ КБ «ПриватБанк».
Особа або член її сім’ї не може бути звільнена чи примушена до звільнення, притягнута до дисциплінарної відповідальності чи піддана з боку керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу через повідомлення нею про порушення вимог цього Закону іншою особою.
Інформація про викривача може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків, встановлених законом.
Вимоги до анонімних повідомлень про порушення вимог цього Закону та порядок їх розгляду визначаються Законом України «Про запобігання корупції».
Повідомлення про порушення вимог цього Закону може бути здійснене працівником відповідного органу без зазначення авторства (анонімно).
Анонімне повідомлення про порушення вимог цього Закону підлягає розгляду, якщо наведена в ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, що може бути перевірено.
У разі підтвердження викладеної в повідомленні інформації про порушення вимог цього Закону керівник відповідного органу вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії.
Також заявник може звернутися з відповідним повідомленням про порушення вимог антикорупційного законодавства працівниками АТ КБ «ПриватБанк» до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції (органи прокуратури, Національної поліції, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції).