Чому банком прийнято рішення про відмову від підтримання ділових відносин?

Чому банком прийнято рішення про відмову від підтримання ділових відносин?

Рішення про відмову від підтримання ділових/відмову в обслуговуванні шляхом розірвання ділових відносин/розірвання договору приймається банком за результатами здійснених заходів належної перевірки/посилених заходів належної перевірки, моніторингу ділових відносин та фінансових операцій відповідно до вимог частини першої статті 15 Закону про ПВК/ФТ; Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19.05.2020 № 65; внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу.

Що я маю робити після отримання повідомлення про відмову від підтримання ділових відносин?

Що я маю робити після отримання повідомлення про відмову від підтримання ділових відносин?

Упродовж 30 календарних днів після отримання повідомлення необхідно звернутися до будь-якого відділення ПриватБанку із необхідним пакетом документів та заявою про переведення залишку коштів на рахунок в іншому банку.

Чи буде доступним «Приват24 для бізнесу»?

Чи буде доступним «Приват24 для бізнесу»?

Доступ до «Приват24 для бізнесу» буде обмежено через 30 календарних днів з дати прийняття рішення про відмову від підтримання ділових відносин.

Який пакет документів необхідно мати під час візиту до відділення?

Який пакет документів необхідно мати під час візиту до відділення?
  • Реквізити рахунку(-ів), відкритого(-их) в іншому банку на ваше ім’я.
  • Документи, що підтверджують повноваження представника розпоряджатись рахунками та/або майном юридичної особи.
  • Документи, що посвідчують особу (паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та згідно із законодавством України може бути використаним на території України для укладення правочинів).
  • Документ, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України.
  • Заяву про перерахування залишків коштів.

Поширенi питання

Як отримати зразки заяв про закриття рахунків та перерахування залишків коштів?

Зразок заяви про закриття рахунків та перерахування залишків коштів надіслано вам на адресу для кореспонденції. У разі відсутності адреси для кореспонденції – на адресу реєстрації для ФОП та фізичних осіб, для юридичних осіб – на юридичну адресу.

Для отримання зразка заяви також можна звернутись до відділення банку.

Чи може до відділення банку звернутися хтось замість ФОП?

Так. До відділення може звернутись ваш представник – особа, яка на законних підставах має право вчиняти певні дії від імені клієнта. Наприклад: на підставі нотаріально завіреної довіреності.

Що буде, якщо не звернутися до відділення банку впродовж 30 днів?

У разі, якщо ви чи ваш представник не звернетеся до банку протягом 30 календарних днів з дня надсилання повідомлення про відмову, банк після спливу 30 календарних днів з дати надсилання повідомлення про відмову змінює порядок обліку коштів за рахунком(-ами) шляхом перерахування залишку коштів з вашого рахунку(-ів) на окремий аналітичний балансовий рахунок банку з обліку заборгованості за недіючими рахунками (рахунок 2903) для подальшого обліку та повернення цих коштів на першу вимогу під час вашого звернення до банку.

Що буде з моїми кредитними зобов’язаннями?

У разі наявності кредитних зобов’язань/кредитної заборгованості та/або заборгованості за іншими послугами перед банком усі кредитні договори (угоди) та зобов’язання залишаються чинними та не припиняються до повного погашення заборгованості/виконання зобов’язань, проведених належним чином.

У разі відсутності заборгованості за овердрафтовим кредитом кредитний договір та договір, що забезпечує його виконання, достроково розриваються за ініціативою банку – термін дії договору вважається таким, що настав після спливу 30 календарних днів з дати надсилання повідомлення про відмову або з дати подання заяви про закриття рахунку та перерахування залишку коштів в інший банк.

Як перевести цінні папери в інший банк?

У разі наявності в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» цінних паперів на зберіганні для підготовки банком документів з переведення ваших цінних паперів на зберігання до іншої депозитарної установи вам необхідно відкрити рахунок в цінних паперах в іншій депозитарній установі України та надати реквізити цього рахунку депозитарній установі АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на електронну пошту Департаменту з обслуговування та зберігання цінних паперів custodian@privatbank.ua або надіслати рекомендованим листом АТ «Укрпошта» на адресу: вул. Набережна Перемоги, 32, кімната 611, м. Дніпро, 49094.

Що буде з орендованою банківською сейфовою скринькою?

У разі наявності відкритого договору оренди банківської сейфової скриньки вам необхідно звернутися до відділення банку, у якому оформлено договір, для вилучення вмісту скриньки та закриття договору. У разі, якщо ви не звернетеся до банку протягом 30 календарних днів з дати надсилання цього повідомлення, банк буде змушений здійснити розкриття банківської сейфової скриньки без вашої присутності.