Шановні клієнти!

Шановні клієнти!

Запитання, які можуть у вас виникнути в разі отримання повідомлення від банку про визначення вас пов’язаною з банком особою:

Що означає «пов’язана з банком особа»?

Згідно зі статтею 52 Закону України «Про банки та банківську діяльність» до пов’язаних з банком осіб належать:

  1. контролери банку;
  2. особи, які мають істотну участь у банку, та особи, через яких ці особи здійснюють опосередковане володіння істотною участю в банку;
  3. керівники банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів банку;
  4. споріднені та афілійовані особи банку, у тому числі учасники банківської групи;
  5. особи, які мають істотну участь у споріднених та афілійованих особах банку;
  6. керівники юридичних осіб та керівники банків, які є спорідненими та афілійованими особами банку; керівник служби внутрішнього аудиту; керівники та члени комітетів цих осіб;
  7. асоційовані особи фізичних осіб, зазначених у пунктах 1–6;
  8. юридичні особи, у яких фізичні особи, зазначені в цій частині, є керівниками або власниками істотної участі;
  9. будь-яка особа, через яку проводиться операція в інтересах осіб, зазначених у цій частині, та на яку здійснюють вплив під час проведення такої операції особи, зазначені в цій частині, через трудові, цивільні та інші відносини.

Чи потрібно мені звернутися до банку або іншої установи, якщо я отримав(-ла) лист-повідомлення про визначення мене пов’язаною з банком особою?

Ні. Повідомлення не вимагає дій з вашого боку.

Чому я отримав(-ла) лист про визначення мене пов’язаною з банком особою, якщо я не є клієнтом банку й не маю з банком жодних відносин?

Банк визначає пов’язаних з банком осіб відповідно до встановлених законодавством України критеріїв, незалежно від наявності відносин такої особи з банком.

Чи можу я після визначення пов’язаності з банком отримати послуги банку?

Статус пов’язаної з банком особи не обмежує в користуванні послугами банку, якщо банк надає послуги на поточних ринкових умовах (процентна ставка, розмір комісії, строк користування, вимоги до забезпечення та інше відповідає стандартним умовам продуктів банку).