ПУБЛІЧНА ОБІЦЯНКА ВИНАГОРОДИ

порядок виконання завдання за публічною обіцянкою винагороди (у порядку ст. 1144 Цивільного кодексу України)

ДІЮ ПУБЛІЧНОЇ ОБІЦЯНКИ ВИНАГОРОДИ СКАСОВАНО з 15.04.2024

1. Визначення термінів.

Агент - будь-яка дієздатна фізична особа, яка є клієнтом ПриватБанку, ідентифікована в Банку, має кредитну карту Банку («Універсальна» / «Універсальна Gold») і почала виконувати Завдання згідно з ПУБЛІЧНОЮ ОБІЦЯНКОЮ ВИНАГОРОДИ.

Активний Агент - активним вважається Агент, який виконав одне або більше Завдань (наявність результативної Заявки з виплатою винагороди) за останні 60 календарних днів.

Банк/ПриватБанк - АТ КБ «ПриватБанк».

Клієнт - фізична та/або юридична особа, яка бажає скористатися послугами, що надає Банк, та/або бажає скористатися послугами Банку з метою укладення та/або виконання зобов’язань за договорами з третіми особами (надалі – «банківські послуги»).

Зміст і належне виконання Завдання - надання інформації про Клієнта зручним для Агента способом, описаним на порталі http://agent.privatbank.ua, що призвело до настання умов для надання Банком послуг Клієнту та виникнення права Агента на винагороду. Завдання, яке потрібно виконати, може стосуватися як разової дії, так і необмеженої кількості дій одного виду, що можуть здійснюватися різними Агентами.

Заявка Агента - звіт Агента про виконане Завдання, що містить інформацію про Клієнта, який бажає скористатися послугами Банку.

Результативна Заявка - Заявка, за результатами розгляду якої Клієнт, інформація про якого надана Агентом, отримав у Банку відповідну банківську послугу, а в Агента у зв’язку з цим виникає право на отримання винагороди.

2. Основні положення.

2.1. Ця публічна обіцянка винагороди та порядок виконання Завдання за публічною обіцянкою винагороди (надалі – «Порядок») передбачає публічну обіцянку Банку для невизначеного кола осіб (Агентів) виплатити винагороду в зазначених нижче порядку та сумі за належне виконання Завдання на умовах і згідно з Додатком 1 до цього Порядку.

2.2. Порядок дійсний на території України.

2.3. Порядок є безстроковим. Його умови діють до моменту скасування/припинення їх Банком.

2.4. Подаючи Заявку на залучення Клієнта, Агент погоджується з цим Порядком. Окремо повідомляти про бажання виконати Завдання в рамках Порядку Агенту немає необхідності. Для отримання винагороди в Агента має бути активною картка «Універсальна»/«Універсальна Gold».

2.5. Банк має право змінювати умови цього Порядку в односторонньому порядку, розмістивши Порядок у новій редакції на сайті Банку https://privatbank.ua/public-commitment. Якщо Агент продовжує виконувати Завдання після дати публікації нової редакції Порядку, то вважається що такий Агент дав свою згоду на зміну умов Порядку.

2.6. Агент має право відмовитися від виконання Завдання на будь-якій стадії виконання Завдання.

2.7. Порядок розміщено на офіційному сайті Банку https://privatbank.ua/public-commitment для інформування невизначеного кола осіб.

2.8. Агент може передавати в банк Заявки за Завданням будь-яким зручним способом:

 • Портал Агентів agent.pb.ua
 • Мобільний додаток «ПриватАгент»
 • Боти у Facebook і Telegram
 • API – тільки для WEB-майстрів
 • Телефони 3700 та 0 800 500 802

2.9. Ця публічна обіцянка винагороди та Порядок застосовуються до працівників Банку, якщо інше не передбачено внутрішніми документами Банку.

3. Вимоги Банку до Агентів для виконання Завдання.

3.1. Виконання Завдання згідно з Порядком має здійснюватися Агентом особисто. Агентом може бути Клієнт ПриватБанку, який ідентифікований у банку й має кредитну картку Банку («Універсальна»/«Універсальна Gold»). Особам до 16 років доступне виконання Завдання на обмежений перелік продуктів за наявності Картки Юніора.

3.2. Агент не має права використовувати у своїй діяльності не санкціоновані Банком рекламні блоки про послуги Банку.

3.3. Агент має можливість звернутися до Банку по консультацію з питань, пов’язаних із процедурами надання Банком банківських послуг, а також у разі отримання послуг Банку з метою укладання та/або виконання зобов’язань за договорами з третіми особами з питань, пов’язаних із процедурами надання послуг Клієнтам.

3.4. З метою виконання Завдання за цим Порядком Агент використовує виключно надані Банком сервіси інтернет-сайту http://agent.privatbank.ua у разі необхідності здійснення дій інформаційного характеру. У разі виявлення ресурсу чи надісланого Агентом електронного листа з інформацією про Банк та розміщеними в ньому інтернет-посиланнями не із сервісів, наданих Банком, такий Агент втрачає можливість виконувати Завдання згідно з цим Порядком на строк 90 календарних днів. У разі повторного подібного порушення Агент втрачає можливість виконання Завдання в рамках цього Порядку.

3.5. Агент має стежити за актуальністю номера свого мобільного телефону та інших контактних даних, що знаходяться в розпорядженні Банку. Змінити контактні дані Клієнт може через Приват24, банкомат або термінал самообслуговування.

3.6. У разі зміни контактних даних, а також за будь-якою вимогою Банку Агент повинен актуалізувати свої контактні дані.

3.7. Банк забезпечує Агента контентом, необхідним для виконання Завдання відповідно до цього Порядку. Санкціонований банком контент розміщено на Агентському порталі в розділі «Паспорт стандартів».

3.8. Банк виплачує Агенту винагороду в розмірі, порядку та на умовах, передбачених Додатком 1 до цього Порядку.

3.9. На підтвердження виконання Завдання Агент надає Банку відомості, зібрані Агентом щодо Клієнтів, необхідні для отримання Клієнтом банківської послуги та/або з метою укладення та/або виконання зобов’язань за договорами з третіми особами. При цьому будь-яка надана Агентом інформація повинна бути ним зібрана згідно з цим Порядком і в порядку, установленому чинним законодавством України, з дозволу власника зазначеної інформації.

3.10. У разі порушення Агентом порядку виконання Завдання в рамках цього Порядку, Банк має право не приймати виконання Завдання Агента й не виплачувати цій особі винагороду за цим Порядком.

3.11. Банк присвоює кожному зверненню Агента в рамках Порядку унікальний номер (ID), який дозволяє простежити етап опрацювання Заявки Агента, а також її результативність. За допомогою ID Агент може відстежити ухвалене Банком рішення з надання Клієнту банківських послуг (позитивне або відмову) і рішення Банку про виплату Агенту винагороди.

3.12. Агент зобов’язується використовувати й розміщувати на сайтах, у рекламних матеріалах тільки надану Банком інформацію, зокрема визначену в офіційних джерелах банку, як зазначено в п. 5.2. цього Порядку.

У разі порушення умов Порядку Банк має право відмовити Агенту у виконанні Завдання та виплаті винагороди.

3.13. Подаючи заявку на залучення Клієнта, інформацію за яким включено в заявку, Агент підтверджує, що отримав згоду від Клієнта на передання його персональних даних в АТ КБ «ПриватБанк» з метою комунікацій та інформування за продуктами Банку. Агент зобов’язується не розголошувати та не використовувати з вигодою для себе чи для третіх осіб персональні дані Клієнта та іншу інформацію з обмеженим доступом, які стали відомі йому у зв'язку з виконанням Завдання. У разі порушення умов, зазначених у цьому пункті, Банк обмежує можливість Агента подавати заявки та припиняє виплати винагород такому Агенту, а також настають наслідки, за якими Агента може бути притягнуто до відповідальності відповідно до вимог чинного законодавства України. Агент є володільцем персональних даних та несе відповідальність за їх захист. На запит клієнта Банк має право надати дані Агента, від якого була отримана заявка.

4. Порядок виплати винагороди.

4.1. За належне виконання Завдання Банк виплачує Агенту винагороду на умовах, передбачених Додатком 1 (за умови, що Клієнт, інформація про якого надана Агентом Банку, отримав у Банку банківську послугу). Винагорода Агента в разі виплати оподатковується відповідно до чинного законодавства України.

4.2. Виплата винагороди Банком здійснюється на підставі звіту про виконане Завдання, передбачене цим Порядком, за результатами опрацювання Заявки Агента.

4.3. Стан поданої Заявки Агента, а також інформацію про факт виплати винагороди Агент може дізнатися на Агентському порталі http://agent.privatbank.ua або в мобільному додатку «ПриватАгент» (pb.ua/pa).

4.4. Виплата винагороди може бути заблокована таким категоріям громадян:

 • державні службовці та пов’язані з ними особи (термін «пов’язані особи» використовується в значенні «близькі особи», визначення якого наведено в Законі України «Про запобігання корупції»);
 • громадяни, які отримують соціальні виплати та пільги від держави, оскільки виплачена банком винагорода може трактуватися як додаткові доходи, що може мати вплив на призначення соціальних виплат, субсидій тощо.

5. Інтернет-продажі.

5.1. Інструменти для інтернет-продажів розміщено на Агентському порталі в розділах «WEB-інструменти» і «Паспорт стандартів». Винагорода на картку Агента («Універсальна»/«Універсальна Gold») виплачується тільки за результативні Заявки (не за перегляди або кліки), подані з банера або інших інструментів для інтернет-продажів. Розмір винагороди; умова, за якої продаж вважається завершеним; строк виплати винагороди залежать від банківської послуги, до якої Агентом залучений Клієнт. Консультації з налаштування інтернет-продажів можна отримати через e-mail: agent@privatbank.ua.

5.2. Агент зобов’язаний слідкувати, щоб контент на його web-ресурсах відповідав інформації, яка вказується в офіційних джерелах Банку, а саме:

Крім того, Агент зобов’язаний постійно слідкувати за актуальністю та відповідністю контенту на таких web-ресурсах.

5.3. Не допускається розміщення контенту на web-ресурсах, що містить наступну інформацію:

 • матеріали, які порушують загальноприйняті стандарти пристойності (еротичні і порнографічні матеріали), закликають громадян до насильства, агресії, дій, що порушують законодавство, а також матеріали, що порушують авторські та інтелектуальні права інших осіб, якщо така особа звернулася до Банку з вимогою зупинити використання;
 • інформацію про платіжні системи і сервіси, які знаходяться під санкціями та заборонені законодавством;
 • іншу інформацію, що може негативно вплинути на імідж Банку.

5.4. Агенту забороняється створювати сайти-клони офіційного сайту Банку та видавати їх за офіційні. Реєстрація доменних імен Агентом будь-якого рівня і в будь-яких доменних зонах із зазначенням найменування Банку або торговельних марок Банку може здійснюватись Агентом тільки за письмовим погодженням з Банком.

6. Додаткові заохочення в рамках програми «Вид майбутнього».

6.1. За звання Gold-агент (1 000 балів за рік) – підвищення винагороди на 10% за кожне результативно виконане Завдання.

6.2. За звання Platinum-агент (3 000 балів за рік) – підвищення винагороди на 25% за кожне результативно виконане Завдання.

6.3. За звання Premium-агент (5 000 балів за рік) – підвищення винагороди на 50% за кожне результативно виконане Завдання.

Бали за програмою «Вид майбутнього» накопичуються протягом усього календарного року. 1 січня за підсумками минулого року статус Агента актуалізується залежно від кількості набраних балів за минулий рік. Це стосується й актуалізації всіх додаткових заохочень, передбачених програмою. Усі накопичені бали при цьому обнуляються та починають накопичуватися заново.

Свій поточний статус Агент може перевірити в особистому кабінеті на порталі agent.privatbank.ua або в мобільному додатку «ПриватАгент».

Додаток 1

Напрямок щодо виконання завдання Розмір винагороди Умови виплати винагороди

Картка «Універсальна»

24 грн

* до 48 грн

24 грн – винагорода виплачується після оформлення картки, активації (зміни ПІН-коду) протягом 30 днів після подання заявки.

* 24 грн нараховується повторно за залучення 100 та більше клієнтів за календарний місяць. Виплачується разово як доплата до стандартної винагороди

Іменна картка «Універсальна» з фото

24 грн

Винагорода виплачується після оплати клієнтом комісії за оформлення іменної картки протягом 30 днів після подачі заявки

Картка «Універсальна Gold»

48 грн

Винагорода виплачується після оформлення картки, активації (зміни ПІН-коду) протягом 30 днів після подання заявки

Іменна картка «Універсальна Gold» з фото

30 грн

Винагорода виплачується після оформлення картки "Універсальна Gold" з фото і оплати комісії за її випуск протягом 30 днів після подачі заявки

Картка для виплат пенсії

25 грн

Винагорода виплачується після оформлення картки та першого зарахування пенсії протягом 60 днів після подачі заявки

Продаж продукту Картка для виплат пенсії

25 грн

Залучення клієнтів на пенсійне обслуговування в Пенсійному фонді, видача клієнту пенсійної картки у відділенні банку

Продаж продукту Картка для виплат

25 грн

Залучення клієнтів на обслуговування в медико-соціальній експертній комісії, видача клієнту картки у відділенні банку

Соціальні картки

20 грн

Винагорода виплачується після оформлення картки та першого зарахування соц. виплат протягом 60 днів після подачі заявки

Продаж продукту Картка для виплат допомоги

20 грн

Залучення клієнтів на соціальне обслуговування в соціальному фонді, видача клієнту пенсійної картки у відділенні банку. Перше зарахування на отриману картку від 800 грн

Мобільний додаток Privat24

5 грн

Винагорода виплачується після першої установки мобільного додатку Privat24 за посиланням з SMS і використання додатку протягом 30 днів після подачі Заявки.

Залучення агентів

100 грн

Винагорода виплачується після того, як залучений агент подав 3 і більше результативні заявки на банківські продукти протягом 180 днів з моменту подачі заявки

Картка Юніора

24 грн

Винагорода виплачується після оформлення й активації картки протягом 30 днів після подачі заявки

Рахунок підприємця в національній валюті

100 грн

Винагорода виплачується після здійснення будь-якої операції за рахунком протягом 30 днів з дати відкриття, окрім: перерахування між своїми розрахунковими рахунками у ПриватБанку (надходження зі своїх рахунків в інших банках враховуються), перерахування на кредитні рахунки або з кредитних рахунків у будь-яких банках, перерахування на рахунки доходів ПриватБанку

Рахунок юридичної особи в національній валюті

400 грн

Винагорода виплачується після здійснення будь-якої операції за рахунком протягом 30 днів з дати відкриття, окрім: перерахування між своїми розрахунковими рахунками у ПриватБанку (надходження зі своїх рахунків в інших банках враховуються), перерахування на кредитні рахунки або з кредитних рахунків у будь-яких банках, перерахування на рахунки доходів ПриватБанку

Apple Pay

Новий клієнт — 50 грн.
Існуючий клієнт — 20 грн.

Винагорода виплачується за наступних умов:

 • 1. Підключення першої картки клієнта до послуги Apple Pay здійснено після подачі заявки від Агента (клієнт раніше не був підключений до послуги).
 • 2. Здійснення успішної оплати за допомогою послуги протягом 45 днів після подання Заявки
Показати всi