ПУБЛІЧНА ОБІЦЯНКА ВИНАГОРОДИ

порядок виконання завдання за публічною обіцянкою винагороди (у порядку ст. 1144 Цивільного кодексу України)

1. Визначення термінів

Агент - будь-яка дієздатна фізична особа, яка почала виконувати завдання згідно з ПУБЛЧНОЮ ОБІЦЯНКОЮ ВИНАГОРОДИ.

Банк - АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Клієнт - фізична та/або юридична особа, які бажають скористатися послугами, що надає Банк, та/або бажають скористатися послугами Банку з метою укладення та/або виконання зобов’язань за договорами з третіми особами.

Зміст і належне виконання завдання - надання інформації про Клієнта зручним для Агента способом, описаним на порталі http://agent.privatbank.ua/, що призвела до настання умов для надання Банком послуг Клієнту та виникнення права Агента на винагороду. Завдання, яке потрібно виконати, може стосуватися як разової дії, так і необмеженої кількості дій одного виду, що можуть здійснюватися різними Агентами.

Заявка Агента – звіт Агента про виконане завдання, що містить інформацію про Клієнта, який бажає скористатися послугами Банку.

2. Основні положення

2.1. Ця ПУБЛІЧНА ОБІЦЯНКА ВИНАГОРОДИ та порядок виконання завдання за публічною обіцянкою винагороди (далі – Порядок) передбачає публічну обіцянку Банку для невизначеного кола осіб (Агентів) виплатити винагороду у застереженому нижче порядку та сумі за належне виконання завдання на умовах і відповідно до Додатка 1 до цього Порядку.

2.2. Порядок дійсний на території України.

2.3. Порядок є безстроковим. Його умови діють до моменту скасування/припинення їх Банком.

2.4. Про своє бажання виконати завдання в рамках Порядку Агент повідомляє Банку за номером 3700 або звертається в будь-яке відділення Банку. При цьому Банк має право зафіксувати це бажання, а також отримати необхідну інформацію про Агента.

2.5. Банк має право змінювати умови цього Порядку.

2.6. Агент має право відмовитися від виконання завдання на будь-якій стадії виконання завдання.

2.7. Порядок розміщено на офіційному сайті Банку https://privatbank.ua/ua/public-commitment/ для інформування невизначеного кола осіб.

3. Вимоги Банку до Агентів для виконання завдання

3.1. Виконання завдання згідно з Порядком має здійснюватися Агентом особисто.

3.2. Агентами не можуть бути державні службовці та пов’язані з ними особи (термін «пов’язані особи» використовується в значенні «близькі особи», визначення якого наведено в Законі України «Про запобігання корупції»). Державні службовці та пов’язані з ними особи не можуть брати участь в агентській програмі ПриватБанку й отримувати за залучення клієнтів і банківських продуктів грошову винагороду.

3.3. Агент не має права використовувати в своїй діяльності, у т. ч, рекламній, і т. ч. у ЗМІ, несанкціоновані Банком рекламні блоки про послуги Банку.

3.4. Агент має можливість звернутися до Банку за консультацією з питань, пов’язаних із процедурами надання Банком банківських послуг, а також у разі отримання послуг Банку з метою укладення та/або виконання зобов’язань за договорами з третіми особами, з питань, пов’язаних із процедурами надання послуг третіми особами.

3.5. З метою виконання завдання за цим Порядком Агент використовує виключно надані Банком сервіси інтернет-сайта www.agent.pb.ua у разі необхідності здійснення дій інформаційного характеру. У разі виявлення надісланого Агентом електронного листа з інформацією про Банк та розміщеними в ньому інтернет-посиланнями, не з сервісів, наданих Банком, цей Агент втрачає можливість виконувати завдання згідно з цим Порядком на строк 90 днів. У разі повторного подібного порушення Агент втрачає можливість виконання завдання у рамках цього Порядку.

3.6. Агент має слідкувати за актуальністю номера свого мобільного телефону та інших контактних даних, що знаходяться у розпорядженні Банку. У разі їх зміни інформувати про це Банк у строк не пізніше 15 днів з моменту їх зміни.

3.7. Основним засобом актуалізації контактних даних є банкомати ПриватБанку (спеціалізоване меню) або відділення Банку. У разі зміни контактних даних, а також за вимогою Банку Агент повинен актуалізувати свої контактні дані.

3.8. Банк забезпечує Агента інформаційними буклетами та поліграфічними матеріалами, бланками документів, необхідними для виконання завдання у рамках цього Порядку.

3.9. Банк виплачує Агенту винагороду в розмірі, порядку та на умовах, передбачених Додатком 1.

3.10. На підтвердження виконання завдання Агент надає Банку документи, а також відомості, зібрані Агентом щодо Клієнтів, необхідні для отримання Клієнтом банківської послуги та/або з метою укладення та/або виконання зобов’язань за договорами з третіми особами. При цьому будь-яка надана Агентом інформація повинна бути ним зібрана згідно з Порядком і в порядку, установленому чинним законодавством України, з дозволу власника зазначеної інформації.

3.11. У разі порушення Агентом порядку виконання завдання в рамках цього Порядку, Банк має право не приймати виконання завдання Агента і не виплачувати цій особі винагороду за цим Порядком.

3.12. Банк дає кожному зверненню Агента в рамках Порядку унікальний номер (ID), що дозволяє прослідкувати етап опрацювання заявки Агента (дані Клієнта), а також її результативність.

3.13. Агент зобов'язується використовувати інформацію, у тому числі розміщати на сайтах, в рекламних матеріалах, виключно надану Банком на сайті privatbank.ua або Агентському порталі www.agent.pb.ua за згодою Банку. У випадку порущення данної умови Порядку, Банк має право відмовити Агенту в виконанні завдання та сплаті винагороди.

3.14. Подача заявки Агентом здійснюється лише за згодою Клієнта та щодо Клієнтів, залучених безпосередньо Агентом, який подає заявку. У випадку порушення умов виконання завдання, зазначених у цьому пункті, Банк обмежує можливість Агента подавати заявки та припиняє виплати винагород такому Агенту.

4. Порядок виплати винагороди

4.1. За належне виконання завдання Банк виплачує Агенту винагороду на умовах, передбачених Додатком 1 (за умови, що Клієнт, інформація про якого надана Агентом Банку, отримав у Банку банківську послугу). Винагорода Агента у разі виплати оподатковується відповідно до чинного законодавства України.

4.2. Виплата винагороди Банком здійснюється на підставі звіту про виконане завдання, передбаченого цим Порядком, за результатами опрацювання заявки Агента.

4.3. Стан поданої заявки Агента, а також про факт виплати винагороди Агент може дізнатися на Агентському портал www.agent.pb.ua, а також Банком буде направлене SMS-повідомлення на наданий у рамках цього Порядку номер мобільного телефону Агента.

4.4. У разі неможливості з будь-яких причин продовжувати виконувати завдання Агентом відповідно до Порядку Банк виплачує Агенту заохочення за фактом виконаних завдань (відшкодовує затрати) до настання дати, з якої виконання завдання Агентом стає неможливим.

5. Клієнтська винагорода

Клієнтська винагорода - зобов'язання банку, у відповідності зі ст.1144 Цивільного кодексу України, по грошовій винагороді клієнта:

1) За виявлення на банкоматі несанкціонованого зчитувального пристрою, що дозволяє зловмисникам копіювати інформацію з банківських платіжних карт, а також вводимі по картах PIN-коди, що спричинило його подальшу передачу до правоохоронних органів;

2) За затримання на місці злочину і передачу співробітникам правоохоронних органів зловмисників, які монтували/демонтували на банкоматі несанкціонований зчитувальний пристрій, що дозволяє зловмисникам копіювати інформацію з банківських платіжних карт, а також вводимі по картах PIN-коди.

6. Додаткові заохочення в рамках програми «Вид майбутнього» до 50%

6.1. За звання GOLD Agent (1 000 балів за рік):

 • підвищення бонусів на 10% за кожний проданий продукт;
 • безкоштовне обслуговування в GOLD-клубі.

6.2. За звання PLATINUM Agent (3 000 балів за рік):

 • підвищення бонусів на 25% за кожний проданий продукт;
 • безкоштовна картка Platinum або безкоштовна картка з ФОТО Mastercard World і 10 000 балів Mastercard® Rewards.

6.3. За звання PREMIUM Agent (5 000 балів за рік):

 • підвищення бонусів на 50% за кожний проданий продукт;
 • безкоштовна картка MC World Elite або безкоштовна картка з ФОТО Mastercard World і 20 000 балів Mastercard® Rewards.

Бали за програмою «Вид майбутнього» накопичуються протягом усього календарного року. 1 січня за підсумками минулого року статус агента актуалізується залежно від кількості набраних балів. Це стосується й актуалізації всіх додаткових заохочень, передбачених програмою. Усі накопичені бали при цьому обнуляються та починають накопичуватися заново.

Свій поточний статус агент може перевірити в особистому кабінеті на порталі agent.privatbank.ua.

7. Розмір Клієнтської винагороди

Банк зобов'язується виплатити клієнтську винагороду в розмірі:

до 4000 грн. - За виявлення на банкоматі несанкціонованого зчитувального пристрою, що дозволяє зловмисникам копіювати інформацію з банківських платіжних карт, а також вводимі по картах PIN-коди, що спричинило його подальшу передачу до правоохоронних органів.

до 8000 грн. - За затримання на місці злочину і передачу співробітникам правоохоронних органів зловмисників, які монтували/демонтували на банкоматі несанкціонований зчитувальний пристрій, що дозволяє зловмисникам копіювати інформацію з банківських платіжних карт, а також вводимі по картах PIN-коди.

Додаток 1

Напрямок щодо виконання завдання Розмір винагороди Умови виплати винагороди

Картка «Універсальна»

24 грн

* до 48 грн

24 грн – винагорода виплачується після оформлення картки, активації (зміни ПІН-коду) протягом 30 днів після подання заявки.

* 24 грн нараховується повторно за залучення 100 та більше клієнтів за календарний місяць. Виплачується разово як доплата до стандартного бонуса

Іменна картка «Універсальна» з фото

24 грн

Винагорода виплачується після оплати клієнтом комісії за оформлення іменної картки протягом 30 днів після подачі заявки

Картка «Універсальна Gold»

48 грн

Винагорода виплачується після оформлення картки, активації (зміни ПІН-коду) протягом 30 днів після подання заявки

Валютна картка «Універсальна Gold»

48 грн

Винагорода виплачується після оформлення картки, активації (зміни ПІН-коду) протягом 30 днів після подання заявки

Іменна картка «Універсальна Gold» з фото

30 грн

Винагорода виплачується після оформлення картки "Універсальна Gold" з фото і оплати комісії за її випуск протягом 30 днів після подачі заявки

Картка для виплат пенсії

25 грн

Винагорода виплачується після оформлення картки та першого зарахування пенсії протягом 60 днів після подачі заявки

Продаж продукту Картка для виплат пенсії

25 грн

Залучення клієнтів на пенсійне обслуговування в Пенсійному фонді, видача клієнту пенсійної картки у відділенні банку

Продаж продукту Картка для виплат

25 грн

Залучення клієнтів на обслуговування в медико-соціальній експертній комісії, видача клієнту картки у відділенні банку.

Соціальні картки

20 грн

Винагорода виплачується після оформлення картки та першого зарахування соц. виплат протягом 60 днів після подачі заявки

Продаж продукту Картка для виплат допомоги

20 грн

Залучення клієнтів на соціальне обслуговування в соціальному фонді, видача клієнту пенсійної картки у відділенні банку. Перше зарахування на отриману картку від 800 грн.

Мобільний додаток Privat24

5 грн

Винагорода виплачується після першої установки мобільного додатку Privat24 за посиланням з SMS і використання додатку протягом 30 днів після подачі заявки

Послуга накопичення «Скарбничка»

5 грн

Винагорода виплачується після підключення клієнтом одного із сервісів накопичення та його використання щонайменше 5 днів (окрім клієнтів, які раніше використовували як мінімум один сервіс накопичень) протягом 30 днів після подачі заявки

Залучення агентів

100 грн

Винагорода виплачується після того, як залучений агент подав 3 і більше результативні заявки на банківські продукти протягом 180 днів з моменту подачі заявки

Картка Юніора

24 грн

Винагорода виплачується після оформлення й активації картки протягом 30 днів після подачі заявки

Послуга «Захист на кожен день»

20 грн

Винагорода виплачується на факт сплати першої частини страхового платежу за договором протягом 30 днів після подачі заявки

Послуга «Туристичне страхування»

50 грн

Винагорода виплачується на факт сплати повного страхового платежу за договором протягом 30 днів після подачі заявки

Послуга страхування «Нерухомість без огляду»

10 грн

Винагорода виплачується на факт сплати першої частини страхового платежу за договором протягом 30 днів після подачі заявки

Житло в кредит

1 000 грн

Бонус виплачується, якщо клієнт оформлює угоду протягом 60 днів після подання заявки

Залучення на поліс ОСЦПВ

50 грн

Винагорода виплачується на факт оформлення поліса ОСЦПВ протягом 30 днів після подачі заявки

Авто в розстрочку

1 000 грн

Бонус виплачується наступного дня (окрім вихідних, святкових та неробочих днів), якщо клієнт оформляє угоду протягом 60 днів після подання заявки на авто.

Залучення клієнта на купівлю заставної нерухомості

500 грн

Винагорода виплачується після проведення повного розрахунку покупця за нерухомість, що купується протягом 60 днів після подачі заявки

Рахунок підприємця в національній валюті

100 грн

Винагорода виплачується після здійснення будь-якої операції за рахунком протягом 30 днів з дати відкриття, окрім: перерахування між своїми розрахунковими рахунками у ПриватБанку (надходження зі своїх рахунків в інших банках враховуються), перерахування на кредитні рахунки або з кредитних рахунків у будь-яких банках, перерахування на рахунки доходів ПриватБанку

Рахунок юридичної особи в національній валюті

400 грн

Винагорода виплачується після здійснення будь-якої операції за рахунком протягом 30 днів з дати відкриття, окрім: перерахування між своїми розрахунковими рахунками у ПриватБанку (надходження зі своїх рахунків в інших банках враховуються), перерахування на кредитні рахунки або з кредитних рахунків у будь-яких банках, перерахування на рахунки доходів ПриватБанку

Банківська гарантія

100 грн

Винагорода виплачується після оформлення продукту (може бути оформлена у відділенні банку або через «Приват24 для бізнесу») протягом 30 днів після подачі заявки

Кадрова безпека

250 грн

Винагорода виплачується на факт укладання договору й надходження абонентської плати на рахунок протягом 60 днів після подачі заявки

Послуга «Рахунок юридичної особи в іноземній валюті»

до 480 грн

Винагорода виплачуєтьсяпісля проведення валютно-обмінної операції на суму від екв. 1000 дол. США протягом 30 днів з моменту подачі заявки

Картка для виплат пенсії

< 48 – 0 грн/картка

> 48 – 10 грн/картка

Максимальна сума виплати – 30 000 грн

Залучення в Кременчуці установленої кількості карток на місяць (повний календарний)

 

< 67 – 0 грн/картка

> 67 – 10 грн/картка

Максимальна сума виплати – 30 000 грн

Залучення в Столичній філії (м. Київ) установленої кількості карток на місяць (повний календарний)

 

< 68 – 0 грн/картка

> 68 – 10 грн/картка

Максимальна сума виплати – 30 000 грн

Залучення в Чернівецькій області установленої кількості карток на місяць (повний календарний)

 

< 78 – 0 грн/картка

> 78 – 10 грн/картка

Максимальна сума виплати – 30 000 грн

Залучення у філії «Київ-Сіті» (м. Київ) установленої кількості карток на місяць (повний календарний)

 

< 97 – 0 грн/картка

> 97 – 10 грн/картка

Максимальна сума виплати – 30 000 грн

Залучення в Луганській області установленої кількості карток на місяць (повний календарний)

 

< 115 – 0 грн/картка

> 115 – 10 грн/картка

Максимальна сума виплати – 30 000 грн

Залучення у Волинській області установленої кількості карток на місяць (повний календарний)

 

< 122 – 0 грн/картка

> 122 – 10 грн/картка

Максимальна сума виплати – 30 000 грн

Залучення в Закарпатській області установленої кількості карток на місяць (повний календарний)

 

< 150 – 0 грн/картка

> 150 – 10 грн/картка

Максимальна сума виплати – 30 000 грн

Залучення в Кіровоградській області установленої кількості карток на місяць (повний календарний)

 

< 164 – 0 грн/картка

> 164 – 10 грн/картка

Максимальна сума виплати – 30 000 грн

Залучення в Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській областях установленої кількості карток на місяць (повний календарний)

 

< 175 – 0 грн/картка

> 175 – 10 грн/картка

Максимальна сума виплати – 30 000 грн

Залучення в Чернігівській області установленої кількості карток на місяць (повний календарний)

 

< 180 – 0 грн/картка

> 180 – 10 грн/картка

Максимальна сума виплати – 30 000 грн

Залучення в Краматорську установленої кількості карток на місяць (повний календарний)

 

< 183 – 0 грн/картка

> 183 – 10 грн/картка

Максимальна сума виплати – 30 000 грн

Залучення у Вінницькій області установленої кількості карток на місяць (повний календарний)

 

< 186 – 0 грн/картка

> 186 – 10 грн/картка

Максимальна сума виплати – 30 000 грн

Залучення в Кривому Розі установленої кількості карток на місяць (повний календарний)

 

< 195 – 0 грн/картка

> 195 – 10 грн/картка

Максимальна сума виплати – 30 000 грн

Залучення в Печерській філії (м. Київ) установленої кількості карток на місяць (повний календарний)

 

< 207 – 0 грн/картка

> 207 – 10 грн/картка

Максимальна сума виплати – 30 000 грн

Залучення в Полтавській області установленої кількості карток на місяць (повний календарний)

 

< 213 – 0 грн/картка

> 213 – 10 грн/картка

Максимальна сума виплати – 30 000 грн

Залучення в Херсонській області установленої кількості карток на місяць (повний календарний)

 

< 217 – 0 грн/картка

> 217 – 10 грн/картка

Максимальна сума виплати – 30 000 грн

Залучення в «Розрахунковому центрі» (м. Київ) установленої кількості карток на місяць (повний календарний)

 

< 220 – 0 грн/картка

> 220 – 10 грн/картка

Максимальна сума виплати – 30 000 грн

Залучення в Житомирській області установленої кількості карток на місяць (повний календарний)

 

< 227 – 0 грн/картка

> 227 – 10 грн/картка

Максимальна сума виплати – 30 000 грн

Залучення в Хмельницькій області установленої кількості карток на місяць (повний календарний)

 

< 228 – 0 грн/картка

> 228 – 10 грн/картка

Максимальна сума виплати – 30 000 грн

Залучення в Сумській області установленої кількості карток на місяць (повний календарний)

 

< 232 – 0 грн/картка

> 232 – 10 грн/картка

Максимальна сума виплати – 30 000 грн

Залучення в Черкаській області установленої кількості карток на місяць (повний календарний)

 

< 255 – 0 грн/картка

> 255 – 10 грн/картка

Максимальна сума виплати – 30 000 грн

Залучення в Миколаївській області установленої кількості карток на місяць (повний календарний)

 

< 273 – 0 грн/картка

> 273 – 10 грн/картка

Максимальна сума виплати – 30 000 грн

Залучення в Запорізькій області установленої кількості карток на місяць (повний календарний)

 

< 304 – 0 грн/картка

> 304 – 10 грн/картка

Максимальна сума виплати – 30 000 грн

Залучення в Одеській області установленої кількості карток на місяць (повний календарний)

 

< 311 – 0 грн/картка

> 311 – 10 грн/картка

Максимальна сума виплати – 30 000 грн

Залучення в Київській області установленої кількості карток на місяць (повний календарний)

 

< 330 – 0 грн/картка

> 330 – 10 грн/картка

Максимальна сума виплати – 30 000 грн

Залучення у Львівській області установленої кількості карток на місяць (повний календарний)

 

< 416 – 0 грн/картка

> 416 – 10 грн/картка

Максимальна сума виплати – 30 000 грн

Залучення в Харківській області установленої кількості карток на місяць (повний календарний)

 

< 501 – 0 грн/картка

> 501 – 10 грн/картка

Максимальна сума виплати – 30 000 грн

Залучення в Дніпропетровській області установленої кількості карток на місяць (повний календарний)

Кондуктори – агенти ПриватБанку. Оплата проїзду за QR-кодом

Навчання – 1,50 грн.
Повторна операція – 1,50 грн.

Винагорода виплачується кондукторові за першу в клієнта оплату проїзду за QR-кодом.
Винагорода виплачується кондукторові, який провів навчання, за купівлю квитка клієнтом протягом 31 дня після навчання

Apple Pay

Новий клієнт — 50 грн.
Існуючий клієнт — 20 грн.

Винагорода виплачується за наступних умов:

 • 1. Підключення першої картки клієнта до послуги Apple Pay здійснено після подачі заявки від Агента (клієнт раніше не був підключений до послуги).
 • 2. Здійснення успішної оплати за допомогою послуги протягом 45 днів після подання заявки.

Лізинг

до 9 000 тис. грн.

Успішне завершення операції за фінансовим лізингом – передача техніки покупцю.

Бонус виплачується, якщо угоду буде оформлено протягом 90 днів після подачі заявки.

Розмір винагороди агенту залежить від суми угоди залученого лізингу.

Сума угоди– бонус агенту:

 • від 1 до 2 млн – 2 000 грн;
 • від 2 до 10 млн – 4 000 грн;
 • від 10 до 20 млн – 6 000 грн;
 • понад 20 млн – 9 000 грн.
Показати всi
* Опис тарифів дивіться на агентському порталу agent.pb.ua у розділі «Винагорода за залучення клiєнтiв» і в презентації «Елітна картка Platinum»
Кількість продажів картok "Універсальна" Додатковий бонус за продаж карти (Доплата)
з 11 та бiльше 24 грн