ПУБЛІЧНА ОБІЦЯНКА ВИНАГОРОДИ

порядок виконання завдання за публічною обіцянкою винагороди (у порядку ст. 1144 Цивільного кодексу України)

1. Визначення термінів.

Агент - будь-яка дієздатна фізична особа, яка є клієнтом ПриватБанку, ідентифікована в Банку, має кредитну карту Банку («Універсальна» / «Універсальна Gold») і почала виконувати Завдання згідно з ПУБЛІЧНОЮ ОБІЦЯНКОЮ ВИНАГОРОДИ.

Активний Агент - активним вважається Агент, який виконав одне або більше Завдань (наявність результативної Заявки з виплатою винагороди) за останні 60 календарних днів.

Банк/ПриватБанк - АТ КБ «ПриватБанк».

Клієнт - фізична та/або юридична особа, яка бажає скористатися послугами, що надає Банк, та/або бажає скористатися послугами Банку з метою укладення та/або виконання зобов’язань за договорами з третіми особами (надалі – «банківські послуги»).

Зміст і належне виконання Завдання - надання інформації про Клієнта зручним для Агента способом, описаним на порталі http://agent.privatbank.ua, що призвело до настання умов для надання Банком послуг Клієнту та виникнення права Агента на винагороду. Завдання, яке потрібно виконати, може стосуватися як разової дії, так і необмеженої кількості дій одного виду, що можуть здійснюватися різними Агентами.

Заявка Агента - звіт Агента про виконане Завдання, що містить інформацію про Клієнта, який бажає скористатися послугами Банку.

Результативна Заявка - Заявка, за результатами розгляду якої Клієнт, інформація про якого надана Агентом, отримав у Банку відповідну банківську послугу, а в Агента у зв’язку з цим виникає право на отримання винагороди.

2. Основні положення.

2.1. Ця публічна обіцянка винагороди та порядок виконання Завдання за публічною обіцянкою винагороди (надалі – «Порядок») передбачає публічну обіцянку Банку для невизначеного кола осіб (Агентів) виплатити винагороду в зазначених нижче порядку та сумі за належне виконання Завдання на умовах і згідно з Додатком 1 до цього Порядку.

2.2. Порядок дійсний на території України.

2.3. Порядок є безстроковим. Його умови діють до моменту скасування/припинення їх Банком.

2.4. Подаючи Заявку на залучення Клієнта, Агент погоджується з цим Порядком. Окремо повідомляти про бажання виконати Завдання в рамках Порядку Агенту немає необхідності. Для отримання винагороди в Агента має бути активною картка «Універсальна»/«Універсальна Gold».

2.5. Банк має право змінювати умови цього Порядку в односторонньому порядку, розмістивши Порядок у новій редакції на сайті Банку https://privatbank.ua/public-commitment. Якщо Агент продовжує виконувати Завдання після дати публікації нової редакції Порядку, то вважається що такий Агент дав свою згоду на зміну умов Порядку.

2.6. Агент має право відмовитися від виконання Завдання на будь-якій стадії виконання Завдання.

2.7. Порядок розміщено на офіційному сайті Банку https://privatbank.ua/public-commitment для інформування невизначеного кола осіб.

2.8. Агент може передавати в банк Заявки за Завданням будь-яким зручним способом:

 • Портал Агентів agent.pb.ua
 • Мобільний додаток «ПриватАгент»
 • Боти у Facebook і Telegram
 • API – тільки для WEB-майстрів
 • Телефони 3700 та 0 800 500 802

3. Вимоги Банку до Агентів для виконання Завдання.

3.1. Виконання Завдання згідно з Порядком має здійснюватися Агентом особисто. Агентом може бути Клієнт ПриватБанку, який ідентифікований у банку й має кредитну картку Банку («Універсальна»/«Універсальна Gold»). Особам до 16 років доступне виконання Завдання на обмежений перелік продуктів за наявності Картки Юніора.

3.2. Агентами не можуть бути:

 • державні службовці та пов’язані з ними особи (термін «пов’язані особи» використовується в значенні «близькі особи», визначення якого наведено в Законі України «Про запобігання корупції»). Державні службовці та пов’язані з ними особи не можуть брати участь в Агентській програмі ПриватБанку й отримувати за залучення Клієнтів і банківських продуктів грошову винагороду.
 • ромадяни, які отримують соціальні виплати та пільги від держави, оскільки виплачена банком винагорода може трактуватися як додаткові доходи, що може мати вплив на призначення соціальних виплат, субсидій тощо.

3.3. Агент не має права використовувати у своїй діяльності не санкціоновані Банком рекламні блоки про послуги Банку.

3.4. Агент має можливість звернутися до Банку по консультацію з питань, пов’язаних із процедурами надання Банком банківських послуг, а також у разі отримання послуг Банку з метою укладання та/або виконання зобов’язань за договорами з третіми особами з питань, пов’язаних із процедурами надання послуг Клієнтам.

3.5. З метою виконання Завдання за цим Порядком Агент використовує виключно надані Банком сервіси інтернет-сайту http://agent.privatbank.ua у разі необхідності здійснення дій інформаційного характеру. У разі виявлення ресурсу чи надісланого Агентом електронного листа з інформацією про Банк та розміщеними в ньому інтернет-посиланнями не із сервісів, наданих Банком, такий Агент втрачає можливість виконувати Завдання згідно з цим Порядком на строк 90 календарних днів. У разі повторного подібного порушення Агент втрачає можливість виконання Завдання в рамках цього Порядку.

3.6. Агент має стежити за актуальністю номера свого мобільного телефону та інших контактних даних, що знаходяться в розпорядженні Банку. Змінити контактні дані Клієнт може через Приват24, банкомат або термінал самообслуговування.

3.7. У разі зміни контактних даних, а також за будь-якою вимогою Банку Агент повинен актуалізувати свої контактні дані.

3.8. Банк забезпечує Агента контентом, необхідним для виконання Завдання відповідно до цього Порядку. Санкціонований банком контент розміщено на Агентському порталі в розділі «Паспорт стандартів».

3.9. Банк виплачує Агенту винагороду в розмірі, порядку та на умовах, передбачених Додатком 1 до цього Порядку.

3.10. На підтвердження виконання Завдання Агент надає Банку відомості, зібрані Агентом щодо Клієнтів, необхідні для отримання Клієнтом банківської послуги та/або з метою укладення та/або виконання зобов’язань за договорами з третіми особами. При цьому будь-яка надана Агентом інформація повинна бути ним зібрана згідно з цим Порядком і в порядку, установленому чинним законодавством України, з дозволу власника зазначеної інформації.

3.11. У разі порушення Агентом порядку виконання Завдання в рамках цього Порядку, Банк має право не приймати виконання Завдання Агента й не виплачувати цій особі винагороду за цим Порядком.

3.12. Банк присвоює кожному зверненню Агента в рамках Порядку унікальний номер (ID), який дозволяє простежити етап опрацювання Заявки Агента, а також її результативність. За допомогою ID Агент може відстежити ухвалене Банком рішення з надання Клієнту банківських послуг (позитивне або відмову) і рішення Банку про виплату Агенту винагороди.

3.13. Агент зобов’язується використовувати інформацію, у тому числі розміщувати на сайтах, у рекламних матеріалах, виключно надану Банком на сайті privatbank.ua або Агентському порталі http://agent.privatbank.ua. У разі порушення умов Порядку Банк має право відмовити Агенту у виконанні Завдання та виплаті винагороди.

3.14. Подаючи заявку на залучення Клієнта, інформацію за яким включено в заявку, Агент підтверджує, що отримав згоду від Клієнта на передання його персональних даних в АТ КБ «ПриватБанк» з метою комунікацій та інформування за продуктами Банку. У разі порушення умов виконання завдання, зазначених у цьому пункті, Банк обмежує можливість Агента подавати заявки та припиняє виплати винагород такому Агенту.

4. Порядок виплати винагороди.

4.1. За належне виконання Завдання Банк виплачує Агенту винагороду на умовах, передбачених Додатком 1 (за умови, що Клієнт, інформація про якого надана Агентом Банку, отримав у Банку банківську послугу). Винагорода Агента в разі виплати оподатковується відповідно до чинного законодавства України.

4.2. Виплата винагороди Банком здійснюється на підставі звіту про виконане Завдання, передбачене цим Порядком, за результатами опрацювання Заявки Агента.

4.3. Стан поданої Заявки Агента, а також інформацію про факт виплати винагороди Агент може дізнатися на Агентському порталі http://agent.privatbank.ua або в мобільному додатку «ПриватАгент» (pb.ua/pa).

5. Інтернет-продажі.

5.1. Інструменти для інтернет-продажів розміщено на Агентському порталі в розділах «WEB-інструменти» і «Паспорт стандартів». Винагорода на картку Агента («Універсальна»/«Універсальна Gold») виплачується тільки за результативні Заявки (не за перегляди або кліки), подані з банера або інших інструментів для інтернет-продажів. Розмір винагороди; умова, за якої продаж вважається завершеним; строк виплати винагороди залежать від банківської послуги, до якої Агентом залучений Клієнт. Консультації з налаштування інтернет-продажів можна отримати через e-mail: agent@privatbank.ua.

6. Додаткові заохочення в рамках програми «Вид майбутнього».

6.1. За звання Gold-агент (1 000 балів за рік):

 • підвищення винагороди на 10% за кожне результативно виконане Завдання;
 • безкоштовне обслуговування в GOLD-клубі.

6.2. За звання Platinum-агент (3 000 балів за рік):

 • підвищення винагороди на 25% за кожне результативно виконане Завдання;
 • безкоштовна картка Platinum або 10 000 балів Mastercard® Rewards.

6.3. За звання Premium-агент (5 000 балів за рік):

 • підвищення винагороди на 50% за кожне результативно виконане Завдання;
 • безкоштовна картка MC World Elite або 20 000 балів Mastercard® Rewards.

Бали за програмою «Вид майбутнього» накопичуються протягом усього календарного року. 1 січня за підсумками минулого року статус Агента актуалізується залежно від кількості набраних балів за минулий рік. Це стосується й актуалізації всіх додаткових заохочень, передбачених програмою. Усі накопичені бали при цьому обнуляються та починають накопичуватися заново.

Свій поточний статус Агент може перевірити в особистому кабінеті на порталі agent.privatbank.ua або в мобільному додатку «ПриватАгент».

7. Розмір Клієнтської винагороди за сприяння у виявленні шахраїв.

Відповідно до ст. 1144 Цивільного кодексу України Банк зобов’язується виплатити клієнтську винагороду за сприяння у виявленні шахраїв у розмірі:

 • до 4 000 грн – за виявлення на банкоматі несанкціонованого зчитувального пристрою, що дозволяє зловмисникам копіювати інформацію з банківських платіжних карток, а також ПІН-коди, які вводились за картками, що призвело до подальшої передачі Банком інформації щодо факту виявлення до правоохоронних органів і відкриття кримінального провадження;
 • до 8 000 грн – за затримання на місці злочину та передачу співробітникам правоохоронних органів зловмисників, які монтували/демонтували на банкоматі несанкціонований зчитувальний пристрій, що дозволяє зловмисникам копіювати інформацію з банківських платіжних карток, а також ПІН-коди, які вводилися за картками.

Додаток 1

Напрямок щодо виконання завдання Розмір винагороди Умови виплати винагороди

Картка «Універсальна»

24 грн

* до 48 грн

24 грн – винагорода виплачується після оформлення картки, активації (зміни ПІН-коду) протягом 30 днів після подання заявки.

* 24 грн нараховується повторно за залучення 100 та більше клієнтів за календарний місяць. Виплачується разово як доплата до стандартної винагороди

Іменна картка «Універсальна» з фото

24 грн

Винагорода виплачується після оплати клієнтом комісії за оформлення іменної картки протягом 30 днів після подачі заявки

Картка «Універсальна Gold»

48 грн

Винагорода виплачується після оформлення картки, активації (зміни ПІН-коду) протягом 30 днів після подання заявки

Іменна картка «Універсальна Gold» з фото

30 грн

Винагорода виплачується після оформлення картки "Універсальна Gold" з фото і оплати комісії за її випуск протягом 30 днів після подачі заявки

Картка для виплат пенсії

25 грн

Винагорода виплачується після оформлення картки та першого зарахування пенсії протягом 60 днів після подачі заявки

Продаж продукту Картка для виплат пенсії

25 грн

Залучення клієнтів на пенсійне обслуговування в Пенсійному фонді, видача клієнту пенсійної картки у відділенні банку

Продаж продукту Картка для виплат

25 грн

Залучення клієнтів на обслуговування в медико-соціальній експертній комісії, видача клієнту картки у відділенні банку

Соціальні картки

20 грн

Винагорода виплачується після оформлення картки та першого зарахування соц. виплат протягом 60 днів після подачі заявки

Продаж продукту Картка для виплат допомоги

20 грн

Залучення клієнтів на соціальне обслуговування в соціальному фонді, видача клієнту пенсійної картки у відділенні банку. Перше зарахування на отриману картку від 800 грн

Мобільний додаток Privat24

5 грн

Винагорода виплачується після першої установки мобільного додатку Privat24 за посиланням з SMS і використання додатку протягом 30 днів після подачі Заявки.

Залучення агентів

100 грн

Винагорода виплачується після того, як залучений агент подав 3 і більше результативні заявки на банківські продукти протягом 180 днів з моменту подачі заявки

Картка Юніора

24 грн

Винагорода виплачується після оформлення й активації картки протягом 30 днів після подачі заявки

Житло в кредит

1 000 грн

Винагорода виплачується, якщо клієнт оформлює угоду протягом 60 днів після подання заявки

Залучення на поліс ОСЦПВ

50 грн

Винагорода виплачується на факт оформлення поліса ОСЦПВ протягом 30 днів після подачі заявки

Авто в розстрочку

1 000 грн

Винагорода виплачується наступного дня (окрім вихідних, святкових та неробочих днів), якщо клієнт оформляє угоду протягом 60 днів після подання заявки на авто

Авто в розстрочку (Супроводження клієнта при оформлені нового авто в автосалоні)

1% від суми фінансування

Максимальна сума виплати - 5 000 грн

Винагорода виплачується протягом 7 днів, якщо клієнт оформляє угоду протягом 60 днів на нове авто з автосалону

Залучення клієнта на купівлю заставної нерухомості

500 грн

Винагорода виплачується після проведення повного розрахунку покупця за нерухомість, що купується протягом 60 днів після подачі заявки

Рахунок підприємця в національній валюті

100 грн

Винагорода виплачується після здійснення будь-якої операції за рахунком протягом 30 днів з дати відкриття, окрім: перерахування між своїми розрахунковими рахунками у ПриватБанку (надходження зі своїх рахунків в інших банках враховуються), перерахування на кредитні рахунки або з кредитних рахунків у будь-яких банках, перерахування на рахунки доходів ПриватБанку

Рахунок юридичної особи в національній валюті

400 грн

Винагорода виплачується після здійснення будь-якої операції за рахунком протягом 30 днів з дати відкриття, окрім: перерахування між своїми розрахунковими рахунками у ПриватБанку (надходження зі своїх рахунків в інших банках враховуються), перерахування на кредитні рахунки або з кредитних рахунків у будь-яких банках, перерахування на рахунки доходів ПриватБанку

Банківська гарантія

100 грн

Винагорода виплачується після оформлення продукту (може бути оформлена у відділенні банку або через «Приват24 для бізнесу») протягом 30 днів після подачі заявки

Кадрова безпека

250 грн

Винагорода виплачується на факт укладання договору й надходження абонентської плати на рахунок протягом 60 днів після подачі заявки

Послуга «Рахунок юридичної особи в іноземній валюті»

до 480 грн

Винагорода виплачується після проведення валютно-обмінної операції на суму від екв. 1000 дол. США протягом 30 днів з моменту подачі заявки

Картка для виплат пенсії

< 48 – 0 грн/картка

> 48 – 10 грн/картка

Максимальна сума виплати – 30 000 грн

Залучення в Кременчуці установленої кількості карток на місяць (повний календарний)

 

< 67 – 0 грн/картка

> 67 – 10 грн/картка

Максимальна сума виплати – 30 000 грн

Залучення в Столичній філії (м. Київ) установленої кількості карток на місяць (повний календарний)

 

< 68 – 0 грн/картка

> 68 – 10 грн/картка

Максимальна сума виплати – 30 000 грн

Залучення в Чернівецькій області установленої кількості карток на місяць (повний календарний)

 

< 78 – 0 грн/картка

> 78 – 10 грн/картка

Максимальна сума виплати – 30 000 грн

Залучення у філії «Київ-Сіті» (м. Київ) установленої кількості карток на місяць (повний календарний)

 

< 97 – 0 грн/картка

> 97 – 10 грн/картка

Максимальна сума виплати – 30 000 грн

Залучення в Луганській області установленої кількості карток на місяць (повний календарний)

 

< 115 – 0 грн/картка

> 115 – 10 грн/картка

Максимальна сума виплати – 30 000 грн

Залучення у Волинській області установленої кількості карток на місяць (повний календарний)

 

< 122 – 0 грн/картка

> 122 – 10 грн/картка

Максимальна сума виплати – 30 000 грн

Залучення в Закарпатській області установленої кількості карток на місяць (повний календарний)

 

< 150 – 0 грн/картка

> 150 – 10 грн/картка

Максимальна сума виплати – 30 000 грн

Залучення в Кіровоградській області установленої кількості карток на місяць (повний календарний)

 

< 164 – 0 грн/картка

> 164 – 10 грн/картка

Максимальна сума виплати – 30 000 грн

Залучення в Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській областях установленої кількості карток на місяць (повний календарний)

 

< 175 – 0 грн/картка

> 175 – 10 грн/картка

Максимальна сума виплати – 30 000 грн

Залучення в Чернігівській області установленої кількості карток на місяць (повний календарний)

 

< 180 – 0 грн/картка

> 180 – 10 грн/картка

Максимальна сума виплати – 30 000 грн

Залучення в Краматорську установленої кількості карток на місяць (повний календарний)

 

< 183 – 0 грн/картка

> 183 – 10 грн/картка

Максимальна сума виплати – 30 000 грн

Залучення у Вінницькій області установленої кількості карток на місяць (повний календарний)

 

< 186 – 0 грн/картка

> 186 – 10 грн/картка

Максимальна сума виплати – 30 000 грн

Залучення в Кривому Розі установленої кількості карток на місяць (повний календарний)

 

< 195 – 0 грн/картка

> 195 – 10 грн/картка

Максимальна сума виплати – 30 000 грн

Залучення в Печерській філії (м. Київ) установленої кількості карток на місяць (повний календарний)

 

< 207 – 0 грн/картка

> 207 – 10 грн/картка

Максимальна сума виплати – 30 000 грн

Залучення в Полтавській області установленої кількості карток на місяць (повний календарний)

 

< 213 – 0 грн/картка

> 213 – 10 грн/картка

Максимальна сума виплати – 30 000 грн

Залучення в Херсонській області установленої кількості карток на місяць (повний календарний)

 

< 217 – 0 грн/картка

> 217 – 10 грн/картка

Максимальна сума виплати – 30 000 грн

Залучення в «Розрахунковому центрі» (м. Київ) установленої кількості карток на місяць (повний календарний)

 

< 220 – 0 грн/картка

> 220 – 10 грн/картка

Максимальна сума виплати – 30 000 грн

Залучення в Житомирській області установленої кількості карток на місяць (повний календарний)

 

< 227 – 0 грн/картка

> 227 – 10 грн/картка

Максимальна сума виплати – 30 000 грн

Залучення в Хмельницькій області установленої кількості карток на місяць (повний календарний)

 

< 228 – 0 грн/картка

> 228 – 10 грн/картка

Максимальна сума виплати – 30 000 грн

Залучення в Сумській області установленої кількості карток на місяць (повний календарний)

 

< 232 – 0 грн/картка

> 232 – 10 грн/картка

Максимальна сума виплати – 30 000 грн

Залучення в Черкаській області установленої кількості карток на місяць (повний календарний)

 

< 255 – 0 грн/картка

> 255 – 10 грн/картка

Максимальна сума виплати – 30 000 грн

Залучення в Миколаївській області установленої кількості карток на місяць (повний календарний)

 

< 273 – 0 грн/картка

> 273 – 10 грн/картка

Максимальна сума виплати – 30 000 грн

Залучення в Запорізькій області установленої кількості карток на місяць (повний календарний)

 

< 304 – 0 грн/картка

> 304 – 10 грн/картка

Максимальна сума виплати – 30 000 грн

Залучення в Одеській області установленої кількості карток на місяць (повний календарний)

 

< 311 – 0 грн/картка

> 311 – 10 грн/картка

Максимальна сума виплати – 30 000 грн

Залучення в Київській області установленої кількості карток на місяць (повний календарний)

 

< 330 – 0 грн/картка

> 330 – 10 грн/картка

Максимальна сума виплати – 30 000 грн

Залучення у Львівській області установленої кількості карток на місяць (повний календарний)

 

< 416 – 0 грн/картка

> 416 – 10 грн/картка

Максимальна сума виплати – 30 000 грн

Залучення в Харківській області установленої кількості карток на місяць (повний календарний)

 

< 501 – 0 грн/картка

> 501 – 10 грн/картка

Максимальна сума виплати – 30 000 грн

Залучення в Дніпропетровській області установленої кількості карток на місяць (повний календарний)

Кондуктори – агенти ПриватБанку. Оплата проїзду за QR-кодом

Навчання – 1,50 грн.
Повторна операція – 1,50 грн.

Винагорода виплачується кондукторові за першу в клієнта оплату проїзду за QR-кодом.
Винагорода виплачується кондуктору, який провів навчання, за купівлю квитка клієнтом протягом 31 дня після навчання

Apple Pay

Новий клієнт — 50 грн.
Існуючий клієнт — 20 грн.

Винагорода виплачується за наступних умов:

 • 1. Підключення першої картки клієнта до послуги Apple Pay здійснено після подачі заявки від Агента (клієнт раніше не був підключений до послуги).
 • 2. Здійснення успішної оплати за допомогою послуги протягом 45 днів після подання Заявки

Лізинг

до 9 000 тис. грн.

Успішне завершення операції за фінансовим лізингом – передача техніки покупцю.

Винагорода виплачується, якщо угоду буде оформлено протягом 90 днів після подачі заявки.

Розмір винагороди агенту залежить від суми угоди залученого лізингу.

Сума угоди - винагорода агенту:

 • від 1 до 2 млн – 2 000 грн;
 • від 2 до 10 млн – 4 000 грн;
 • від 10 до 20 млн – 6 000 грн;
 • понад 20 млн – 9 000 грн.
Показати всi
* Опис тарифів дивіться на агентському порталу agent.pb.ua у розділі «Винагорода за залучення клiєнтiв» презентації
Кількість продажів картoк «Універсальна» Додаткова винагорода за продаж картки (доплата)
Мінімум 11 24 грн