Страхування від втрати роботи

Це захист на випадок втрати роботи.

Змінюється час, змінюються обставини, але навіть у скрутну годину продукт страхування від втрати роботи гарантує страхове відшкодування в разі скорочення, звільнення з ініціативи роботодавця та інших обставин, передбачених умовами.

Топ-3 переваг

Унікальний продукт, що пропонується тільки клієнтам ПриватБанку.
Сума виплати страхового відшкодування – 100% страхової суми.
Виплата страхових відшкодувань протягом 1 банківського дня.

Ризики

Ризики

Втрата постійного місця роботи в результаті:

 • зміни в організації виробництва й праці, зокрема ліквідація, банкрутство, реорганізація або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників (п. 1 ст. 40 КЗпП України);
 • нез’явлення страхувальника на роботу протягом більш ніж чотирьох місяців підряд через тимчасову непрацездатність (за винятком відпустки за вагітністю та пологами), крім випадків, коли за страхувальником зберігається місце роботи/посада (п. 5 ст.40 КЗпП України).

Умови

Умови
 • Страхові суми – 10 000 і 20 000 гривень.
 • Страховий тариф – 7,8% від страхової суми.
 • Страховий платіж – одноразовий або щомісячний регулярний платіж:
  • страхова сума 10 000 грн – 780 грн/рік (65 грн/міс.);
  • страхова сума 20 000 грн – 1 560 грн/рік (130 грн/міс.).
 • Виплата страхового відшкодування – двома рівними частинами на 31-й та 91-й день безробіття протягом одно банківського дня з моменту надання документа, що підтверджує статус.
 • Канал укладання – тільки пропозиція через вихідний дзвінок співробітнику банку.

Партнери – страхові компанії:

Поширені запитання

Що таке продукт «Страхування від втрати роботи»?

Це захист на випадок втрати роботи.

Які страхові компанії є партнерами за продуктом «Страхування від втрати роботи»?

Які ризики покриває договір «Страхування від втрати роботи»?

Страховими випадками за договором є втрата постійного місця роботи в результаті:

 • зміни в організації виробництва й праці, зокрема ліквідація, банкрутство, реорганізація або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників (п. 1 ст. 40 КЗпП України);
 • нез’явлення страхувальника на роботу протягом більш ніж чотирьох місяців підряд через тимчасову непрацездатність (за винятком відпустки за вагітністю та пологами), крім випадків, коли за страхувальником зберігається місце роботи/посада (п. 5 ст. 40 КЗпП України).

Як оформити договір «Страхування від втрати роботи»?

Укладання договору можливе тільки через пропозицію Контакт-центру. Вільно укласти договір через інші канали неможливо.

Які документи необхідні для оформлення договору «Страхування від втрати роботи»?

Для укладання потрібно тільки мати картки ПриватБанку.

Які є обмеження в разі оформлення договору «Страхування від втрати роботи»?

Не підлягають страхуванню особи:

 • молодше за 20 та старше за 60 років;
 • трудовий стаж яких на останньому місці роботи менше ніж 12 місяців;
 • працевлаштовані на підприємствах (установах) із загальною кількістю працівників менше ніж 10 осіб;
 • які є фізичними особами – підприємцями; військовослужбовцями; особами, які проходять службу за відповідними законами/положеннями тощо; фрилансерами; сумісниками; самозайнятими; трудовими мігрантами;
 • які є акціонерами або учасниками товариства, у якому працюють незалежно від розміру належної їм частки в товаристві.

Навіщо страхування від втрати роботи, якщо можна отримувати виплати в центрі зайнятості?

У разі звільнення та набуття статусу тимчасово безробітної особи ви отримаєте виплату згідно із державним загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, а також додатково страхове відшкодування в розмірі 10 000 або 20 000 грн відповідно до умов страхування за продуктом «Страхування від втрати роботи».

Розмір допомоги в центрі зайнятості буде меншим за звичний для вас рівень доходу. Станом на 2022 рік максимальний розмір допомоги з безробіття становить 9 924 грн.

Які основні умови договору «Страхування від втрати роботи»?

Страхова сума 10 000 або 20 000 (на ваш вибір під час пропозиції продажу) грн
Страховий платіж 780 грн/рік (65 грн/міс.) або 1 560 грн/рік (130 грн/міс.)
Форма сплати платежу Єдиний платіж за рік або щомісячний регулярний платіж
Строк дії договору 1 рік (за умови сплати наступних платежів договір лонгується ще на рік)
Франшиза (тимчасова) 3 місяці від дати укладання договору (якщо протягом перших 3 місяців відбувається подія, що має ознаки страхової, вона не може бути визнана як страхова)
Страхові ризики
 • Скорочення чисельності або штату працівників.
 • Нез’явлення страхувальника на роботу протягом понад 4 місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності
Ліміт відповідальності (розмір страхової виплати та формат виплати) 10 000/20 000 грн
Виплата страхового відшкодування двома рівними частинами – по 5 000/10 000 грн у разі підтвердження на 31-й та 91-й день статусу особи, яка тимчасово не працює
Врегулювання та надання підтверджувальних документів Через Приват24 або відділення банку з поданням:
1) заявки про страхову подію (не пізніше ніж 31 день з дати звільнення);
2) документів, що підтверджують статус особи, яка тимчасово не працює, на 31-й та 91-й день (не раніше)

Чи отримаю я страхову виплату, якщо звільнюся за власним бажанням?

Ні. Тому що договір покриває ризики звільнення за ініціативи роботодавця у разі:

 • зміни в організації виробництва й праці, зокрема ліквідація, банкрутство, реорганізація або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників (п. 1 ст. 40 КЗпП України);
 • нез’явлення страхувальника на роботу протягом більш ніж чотирьох місяців підряд через тимчасову непрацездатність (за винятком відпустки за вагітністю та пологами), крім випадків, коли за страхувальником зберігається місце роботи/посада (п. 5 ст.40 КЗпП України).

Чи може співробітник ПриватБанку оформити «Страхування від втрати роботи»?

Ні.

Чи можливо розірвати договір «Страхування від втрати роботи»?

У будь-який момент ви можете відключити регулярний платіж на послугу:

 • через Приват24, у меню «Мої рахунки – Страховки – Мої страховки»;
 • на сайті privatbank.ua, у розділі «Інше – Страхування – Мої страховки».

У разі розірвання договору сплачені раніше платежі не повертаються, договір перестає діяти й виплати за ним не здійснюватимуться.

Що мені потрібно зробити для отримання страхової виплати?

В любой момент вы можете отключить регулярный платеж на услугу:

 1. Протягом 31 дня з дати звільнення надати в банк документи, що підтверджують факт настання страхового випадку.
 2. Перша частина відшкодування – станом на 31-й календарний день із дня звільнення (не раніше за встановлений термін) надати довідку, що підтверджує статус тимчасово непрацюючої особи.
 3. Друга частина відшкодування – станом на 91-й календарний день із дня звільнення (не раніше за встановлений термін) надати довідку, що підтверджує статус тимчасово непрацюючої особи.

Максимальний строк надання документів, що підтверджують настання події, становить:

 • 60 днів із дати настання страхового випадку – для виплати на 31-й день;
 • 120 днів із дати настання страхового випадку – для виплати на 91-й день.

Отримати детальнішу інформацію про необхідні дії в разі настання страхового випадку можна за телефоном 0 800 500 801 (цілодобово).

Які документи необхідно надати для отримання страхового відшкодування за договором «Страхування від втрати роботи»?

 1. Основний документ – трудова книжка (відскановані копії всіх сторінок трудової книжки). Згідно з умовами договору страхова компанія може запросити додаткові документи: завірену роботодавцем копію наказу про звільнення страхувальника з постійного місця роботи з визначенням причин такого звільнення та інші документи або відомості, необхідні для встановлення факту, причин та наслідків настання страхового випадку.
 2. Довідка, видана органом державної служби зайнятості населення, що підтверджує реєстрацію страхувальника як безробітного громадянина, який шукає роботу станом на 31-й календарний день із дати звільнення.
 3. Довідка, видана органом державної служби зайнятості населення, що підтверджує реєстрацію страхувальника як безробітного громадянина, який шукає роботу станом на 91-й календарний день із дня звільнення.
 4. У разі звільнення на підставі п. 5 ст. 40 КЗпП – копії документів про непрацездатність протягом більш ніж чотири місяці (документи про перебування на лікуванні, довідка до акта огляду медико-соціальної експертної комісії, посвідчення особи з інвалідністю).

Протягом якого часу буде проведено виплату страхового відшкодування за договором «Страхування від втрати роботи»?

Протягом одного дня з моменту ухвалення рішення та надання всіх довідок та документів, що підтверджують подію.

Куди зараховуються виплати страхового відшкодування за договором «Страхування від втрати роботи»?

Виплати страхового відшкодування здійснюються на картку, з якої проводився страховий чи щомісячний платіж.

Якщо ж ця картка заблокована, виплати здійснюються на будь-яку іншу активну гривневу картку страхувальника.

Чи оподатковується податком страхова виплата за продуктом «Страхування від втрати роботи»?

Страхові виплати не оподатковуються.

Чи можна змінювати дату списання платежу або картку для списання регулярного платежу?

Змінювати дату списання платежу або картку-джерело небажано, оскільки ви можете пропустити платіж, що призведе до несплати чергового платежу й, відповідно, розірвання договору.

Якщо вам все ж необхідно змінити картку чи дату списання, необхідно в місяць такої зміни внести платіж самостійно в дату початкового регулярного платежу.

Що станеться з договором страхування від втрати роботи, якщо не спишеться регулярний платіж в одному місяці?

Якщо ви пропустили регулярний платіж (усі спроби списання згідно з технологією регулярних платежів), то договір призупиняється, а виплати страхового відшкодування за договором не здійснюються.

Якщо ви внесете пропущений або наступний страховий платіж, договір страхування поновить свою дію з 00 годин 00 хвилин дати, наступної за датою надходження страхового платежу, при цьому дата завершення відповідного періоду страхування не змінюється.

Зверніть увагу! У разі сплати пропущеного страхового платежу встановлено період очікування – 30 календарних днів з дати поновлення. У разі настання події в цей період вона не визнається як страхова.

У разі ненадходження страхових платежів протягом 6 (шести) місяців поспіль договір страхування втрачає чинність і не може бути поновлений.

На якій території діє договір «Страхування від втрати роботи»?

Договір діє на території України, але дія договору не поширюється на тимчасово окуповані території України, що визначені нормативно-правовими актами України, а також на території України, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, і населені пункти, розташовані на лінії зіткнення або в зоні воєнних дій будь-якого характеру, незалежно від офіційного визнання війни за нормами права.

Чи може укласти договір особа з інвалідністю?

Згідно з умовами продукту страхувальником може бути будь-яка дієздатна фізична особа.